หมายเลข ID หัวข้อ : 00235602 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2021

เครื่อง Sound Bar หรือ ระบบโฮมเธียเตอร์ไม่เปิด (หรือปิด) แม้ว่าจะเปิด (หรือปิด) ทีวีแล้ว

วิธีการสั่งงานเครื่อง Sound Bar หรือ ระบบโฮมเธียเตอร์ด้วย รีโมทคอนโทรลของทีวี / วิธีการใช้ ฟังก์ชัน BRAVIA Sync (HDMI CEC)

  หมายเหตุ:

  • หัวข้อนี้ใช้กับ เครื่อง Sound Bars / ระบบโฮมเธียเตอร์ ที่มีพอร์ต HDMI ถ้าต้องการตรวจสอบดูว่าเครื่องรุ่นของท่านมีพอร์ต HDMI หรือไม่ ให้อ้างอิงกับคู่มือของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
  • ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ อาจจะมีอยู่ใน อุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ HDMI ที่มาจากบริษัทอื่น แต่ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะทำงานได้เป็นปกติ

  ฟีเจอร์ BRAVIA Sync (HDMI CEC) จะทำให้ท่านลิงค์ ฟังก์ชันเพาเวอร์ (On/Off) ของ อุปกรณ์ที่เข้ากันได้  (เช่น เครื่อง Sound Bar ระบบโฮมเธียเตอร์) ที่เชื่อมต่อกับทีวีผ่านทาง HDMI และสั่งงาน อุปกรณ์นั้นด้วยรีโมทคอนโทรลทีวี ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการเซ็ตอัปฟีเจอร์ BRAVIA Sync (HDMI CEC)

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ BRAVIA Sync (HDMI CEC) ให้อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) หรือคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของท่าน

  1. เปิดฟังก์ชัน Control for HDMI (BRAVIA Sync/HDMI CEC) ของทีวี
   หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้จะแตกต่างกันได้ตามทีวีนั้น ๆ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสำหรับรุ่นที่เป็น Android TV™ บางรุ่น สำหรับขั้นตอนที่แน่นอนสำหรับทีวีของท่านให้อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) หรือ คู่มือที่มาพร้อมกับทีวีนั้น ๆ
   1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่ Settings
   3. เลือกที่ Watching TV
   4. เลือกที่ External inputs
   5. เลือกที่ BRAVIA Sync settings จากนั้นให้ตั้งไปที่ ON
  2. ใน การตั้งค่าของ Control for HDMI (Bravia Sync/HDMI CEC)) ของทีวี ถ้าหากมี การตั้งค่าที่เกี่ยวของกับ ฟังก์ชันการปิดไฟโดยอัตโนมัติ (เช่น ปิดอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ) ให้ตั้งฟังก์ชันนั้นไปที่ Automatic หรือ On
   หมายเหตุ: ขึ้นกับรุ่นของเครื่อง อาจจะไม่มี การตั้งค่าของ การปิดไฟโดยอัตโนมัติ หรือชื่อของการตั้งค่าอาจจะแตกต่างกันได้

  3. เปิดฟังก์ชัน  Control for HDMI ของเครื่อง Sound Bar / ระบบโฮมเธียเตอร์ 
   หมายเหตุ: ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย:
   • HT-X9000F/Z9F:
    1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของ Sound bar กดที่ปุ่ม HOME
    2. เลือกที่ Setup
    3. เลือกที่ การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced Settings)
    4. เลือกที่ HDMI Settings
    5. เลือกที่ Control for HDMI และจากนั้นตั้งไปที่ On
   • HT-S100F/S200F/X8500:
    1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลของเครื่อง Sound Bar กดค้างที่ปุ่ม VOICE นาน 5 วินาที
    2. ไฟ USB จะกะพริบสองครั้ง แสดงให้ทราบว่า ฟังก์ชัน Control for HDMI มีการเปิดไว้อยู่
  4.  ใน การตั้งค่าของ HDMI ของเครื่อง Sound Bar / ระบบโฮมเธียเตอร์ ถ้าหากมี การตั้งค่าที่เกี่ยวของกับ ฟีเจอร์ ปิดไฟอัตโนมัติ (เช่น Standby Linked to TV) ให้ตั้งฟีเจอร์เหล่านั้นไปที่ Auto หรือ On
   หมายเหตุ: ขึ้นกับรุ่นของเครื่อง อาจจะไม่มี การตั้งค่าของ การปิดไฟโดยอัตโนมัติ หรือชื่อของการตั้งค่าอาจจะแตกต่างกันได้