หมายเลข ID หัวข้อ : 00233009 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

Sound Bar - ออปติคอลดิจิทัลออดิโอ

  • ตำแหน่งของ ช่องเสียบจะแตกต่างกันไปตามระบบ Sound Bar ของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือ ข้อมูลจำเพาะ และข้อมูลการรับประกัน สำหรับผลิตภัณฑ์ Sony ของท่านจะมีอยู่ในระบบออนไลน์
  • ขึ้นอยู่กับรุ่น อาจจะต้องทำการสลับการตั้งค่าของ Sound Bar ไปเป็นทีวี หลังการเชื่อมต่อ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการใช้งานระบบ Sound Bar ของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของเครื่องนั้น
  • ถ้าหากเครื่อง Sound Bar ของท่านมาพร้อมกับลำโพงซับวูฟเฟอร์ ให้หลีกเลี่ยงการวางสิ่งต่าง ๆ ด้านบนตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์นี้ เนื่องจากลำโพงซับวูฟเฟอร์จะมีการสั่น สิ่งของใด ๆ ที่วางด้านบนอาจจะมีการตกหล่นลงมาได้

  ออปติคอลดิจิทัลออดิโอ

  ผังแสดงการเชื่อมต่อของ Sound Bar (ออปติคอลดิจิทัลออดิโอ)
  1. Sound Bar (ด้านหลัง)
  2. OPTICAL DIGITAL AUDIO IN
  3. >OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT
  4. สายออปติคอลดิจิทัลออดิโอ


  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้ ฟีเจอร์ BRAVIA Sync หรือส่งสัญญาณ วิดีโอจาก อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยไปให้กับทีวีผ่านทาง Sound Bar ให้เชื่อมต่อทั้งสายออปติคอลดิจิทัลออดิโอ และสาย HDMI


  ผังแสดงการเชื่อมต่อของ Sound Bar (HDMI ที่ไม่มี ARC)
  1. Sound Bar (ด้านหลัง)>
  2. HDMI TV OUT (ARC)
  3. OPTICAL DIGITAL AUDIO IN
  4. HDMI IN
  5. OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT
  6. >สาย HDMI
  7. สายออปติคอลดิจิทัลออดิโอ