หมายเลข ID หัวข้อ : 00233013 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

Sound Bar - HDMI

  • ตำแหน่งของ ช่องเสียบจะแตกต่างกันไปตามระบบ Sound Bar ของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือ ข้อมูลจำเพาะ และข้อมูลการรับประกัน สำหรับผลิตภัณฑ์ Sony ของท่านจะมีอยู่ในระบบออนไลน์
  • ขึ้นอยู่กับรุ่น อาจจะต้องทำการสลับการตั้งค่าของ Sound Bar ไปเป็นทีวี หลังการเชื่อมต่อ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการใช้งานระบบ Sound Bar ของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของเครื่องนั้น
  • ถ้าหากเครื่อง Sound Bar ของท่านมาพร้อมกับลำโพงซับวูฟเฟอร์ ให้หลีกเลี่ยงการวางสิ่งต่าง ๆ ด้านบนตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์นี้ เนื่องจากลำโพงซับวูฟเฟอร์จะมีการสั่น สิ่งของใด ๆ ที่วางด้านบนอาจจะมีการตกหล่นลงมาได้
  • ถ้าหากทีวี และ Sound Bar ของท่านมีขั้วต่อ อินพุต HDMI ที่รองรับ ฟีเจอร์ Audio Return Channel (ARC) ได้ ขั้นต่อเหล่านั้นจะมีป้าย ARC แสดงกำกับอยู่

  ถ้าหาก ขั้วต่อ HDMI ของทีวีและ Sound Bar ของท่านมีป้าย ARC กำกับอยู่

  ถ้าทำการเชื่อมต่อกับเครื่อง BRAVIA® รุ่นล่าสุด หรือทีวีอื่นที่มี ช่องเสียบ HDMI ที่รองรับ ARC ได้ ให้ใช้สาย HDMI (มีแยกจำหน่ายต่างหาก) ทำการเชื่อมต่อจาก ช่องเสียบ HDMI IN (ARC) บนตัวทีวี ไปยัง ช่องเสียบ TV OUT (ARC) บนตัวเครื่อง Sound Bar

  ผังแสดงการเชื่อมต่อของ Sound Bar (HDMI)
  1. Sound Bar (ด้านหลัง)
  2. HDMI TV OUT (ARC)
  3. HDMI IN (ARC)
  4. สายเคเบิล HDMI

  ถ้าหาก ขั้วต่อ HDMI ของทีวีและ Sound Bar ของท่านไม่มีป้าย ARC กำกับอยู่

  ถ้าหาก ทีวีและ Sound Bar ของท่านไม่ขั้วต่อ ขั้วต่อ HDMI ที่รองรับ ARC อยู่ ให้เชื่อมต่อโดยใช้ วิธีการอื่น