หมายเลข ID หัวข้อ : 00233017 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

Sound Bar - ออดิโอแบบอนาล็อก (Analog audio) (RCA)

  • ตำแหน่งของ ช่องเสียบจะแตกต่างกันไปตามระบบ Sound Bar ของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือ ข้อมูลจำเพาะ และข้อมูลการรับประกัน สำหรับผลิตภัณฑ์ Sony ของท่านจะมีอยู่ในระบบออนไลน์
  • ขึ้นอยู่กับรุ่น อาจจะต้องทำการสลับการตั้งค่าของ Sound Bar ไปเป็นทีวี หลังการเชื่อมต่อ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการใช้งานระบบ Sound Bar ของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของเครื่องนั้น
  • ถ้าหากเครื่อง Sound Bar ของท่านมาพร้อมกับลำโพงซับวูฟเฟอร์ ให้หลีกเลี่ยงการวางสิ่งต่าง ๆ ด้านบนตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์นี้ เนื่องจากลำโพงซับวูฟเฟอร์จะมีการสั่น สิ่งของใด ๆ ที่วางด้านบนอาจจะมีการตกหล่นลงมาได้

  ออดิโอแบบอนาล็อก (Analog audio) (RCA)

  ผังแสดงการเชื่อมต่อของ Sound Bar (สายระบบเสียง)
  1. Sound Bar (ด้านหลัง)
  2. อินพุตเสียงอนาล็อก (ANALOG AUDIO IN)
  3. ขั้วต่อ RCA (ขั้วต่อเสียงออกสีแดงและสีขาว)
  4. สายสัญญาณเสียงแบบอนาล็อก (Analog audio) (RCA)