หมายเลข ID หัวข้อ : 00231029 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/05/2021

คู่มือแก้ปัญหาของเครื่อง Sound Bar

    ข้อสำคัญ: คำแนะนำนี้จะใช้ได้เครื่อง Sound bar ที่ขึ้นต้นด้วย "HT” เท่านั้น สำหรับรุ่นอื่น ๆ กรุณาอ้างอิงกับ เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony สำหรับการแก้ปัญหา


    คลิกที่หัวข้อเพื่อดูวิธีการแก้ปัญหา:

    คำเสนอแนะ: ต้องการทราบวิธีการเชื่อมต่อ Sound Bar เข้ากับทีวีของท่านใช่หรือไม่? ให้อ้างอิงกับ คู่มือการเชื่อมต่อ BRAVIA

    ถ้าหากปัญหาของท่านไม่ได้มีอยู่ในคู่มือนี้ กรุณาใส่คำถามของท่านเข้าไปในแถบสำหรับค้นหาใน เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony