หมายเลข ID หัวข้อ : 00282784 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/09/2022พิมพ์

มีการเริ่มเล่นเพลงที่ไม่รู้จักเองบน Soundbar

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    อาจจะมีการเริ่มเล่นเพลงตัวอย่างที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า กดที่ปุ่ม เลือกช่องต่อเข้า (Input Select) บนลำโพงบาร์เพื่อหยุดการเล่นเพลงตัวอย่าง

    คำชี้แนะ: สำหรับรุ่น HT-A7000, HT-A5000 และ HT-A3000 ถ้าหากเพลงตัวอย่างไม่หยุดเล่นโดยการกดที่ปุ่ม เลือกช่องต่อเข้า (Input Select) ให้กดที่ปุ่ม บริการเพลง (MUSIC SERVICE) วิธีนี้จะเป็นการหยุดเพลงตัวอย่าง