หมายเลข ID หัวข้อ : 00252216 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2023พิมพ์

วิธีการรีเซ็ตเครื่อง Soundbar

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  สำหรับวิธีการรีเซ็ตเครื่อง Soundbar กรุณาอ้างอิงกับต่อไปนี้:

  หมายเหตุ:

  • วิธีการรีเซ็ตจะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์นั้นๆ ถ้ารุ่นเครื่องของท่านไม่มีอยู่ในรายการ กรุณาอ้างอิงกับ คู่มือ
  • การตั้งค่าจะกลับไปเป็นสถานะเริ่มแรกของเครื่อง การตั้งค่าเช่น ระดับเสียง ฟังก์ชัน การตั้งค่าเสียง และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลในระบบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

  HT-S100F

  HT-CT290, HT-CT800, HT-G700, HT-S2000, HT-S200F, HT-S350, HT-S400, HT-X8500, HT-X9000F, HT-Z9F

  HT-RT3, HT-RT40

  HT-S20R, HT-S40R

  HT-CT80

  HT-A9, HT-A7000, HT-A5000, HT-A3000