หมายเลข ID หัวข้อ : 00247691 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/03/2024พิมพ์

เสียงจากลำโพงซับวูฟเฟอร์เบาเกินไป

  เสียงของซับวูฟเฟอร์คืออะไร?

  เนื่องจากซับวูฟเฟอร์ออกแบบมาให้เล่นเสียงเบส เมื่อท่านเล่นแหล่งเสียงที่มีความถี่ต่ำลง เสียงจากซับวูฟเฟอร์จะฟังได้ยากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าซับวูฟเฟอร์ให้เสียงออกมาอย่างถูกต้อง ลองทำการเล่นแหล่งเสียงที่จะทำให้ตรวจสอบเสียงเบสได้ง่ายเช่น ภาพยนตร์

  ตรวจสอบให้มั่นใจว่าซับวูฟเฟอร์เชื่อมต่ออยู่และเปิดไว้แล้ว

  ตรวจสอบให้มั่นใจว่าซับวูฟเฟอร์ได้มีการเชื่อมต่อกับ Soundbar อย่างถูกต้อง และตัวแสดงสถานะของซับวูฟเฟอร์ติดสว่าง

  กรุณาทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหานี้

  1. บนรีโมทคอนโทรล กดที่ปุ่ม + (บวก) ของ SW (ระดับเสียงซับวูฟเฟอร์) เพื่อเพิ่มระดับเสียงซับวูฟเฟอร์ขึ้น
   หมายเหตุ: ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันตามรุ่นของเครื่อง (ระดับเสียงซับวูฟเฟอร์, เบส (Bass) ฯลฯ)
  2. ถ้ามีการตั้งค่า โหมดกลางคืน (Night Mode) ไว้ที่ เปิด (On) กรุณาตั้งค่าไปที่ ปิด (Off)
   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ โหมดกลางคืน (Night Mode) กรุณาอ้างอิงกับคู่มือของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
  3. สำหรับรุ่น HT-S2000, HT-A7000, HT-A5000 และ HT-A3000 กรุณาตรวจดูการตั้งค่าต่อไปนี้:
   • HT-A7000, HT-A5000, HT-A3000: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ ปรับช่องเสียงให้เหมาะสมที่สุด (Sound Field Optimization) เสร็จสิ้นแล้ว
    1. บนตัวรีโมทคอนโทรล กดที่ปุ่ม หน้าหลัก (Home)
    2. เลือกที่ ตั้งค่า (Setup)
    3. เลือกที่ การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced Settings)
    4. เลือกที่ การตั้งค่าลำโพง (Speaker Settings)
    5. เลือกที่ การปรับช่องเสียงให้เหมาะสมที่สุด (Sound Field Optimization) และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
     หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาอ้างอิงกับ คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide)
   • HT-S2000
    1. โดยใช้แอป Sony | Home Entertainment Connect เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)การตั้งค่าการปรับเสียง (Sound Settings).
    2. เลือกที่ ตำแหน่งลำโพงและการตั้งค่าระดับเสียง (Speaker Position And Volume Level Settings)ระดับเสียง (Volume Level) และจากนั้นปรับแต่งระดับเสียง ซับวูฟเฟอร์ (Subwoofer)

  เล่นโทนเสียงทดสอบ (Test Tone) หรือเพลงตัวอย่างในเครื่อง

  ลองเล่นโทนเสียงทดสอบ (Test Tone) หรือเพลงตัวอย่างในเครื่อง เพื่อตรวจดูว่ามีเสียงออกมาจากซับวูฟเฟอร์หรือไม่:

  • HT-A7000, HT-A5000, HT-A3000
  • HT-A9, HT-X9000F, HT-Z9F
  • HT-S2000
  • HT-S20R, HT-S40R
  • HT-S400
  • เครื่องรุ่นอื่น ๆ

  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

  ถ้าหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ ไม่มีเสียงออกมาจากซับวูฟเฟอร์