หมายเลข ID หัวข้อ : 00231029 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/03/2023พิมพ์

คู่มือแก้ปัญหาของเครื่อง Soundbar

    ข้อสำคัญ: คำแนะนำนี้จะใช้ได้เครื่อง Soundbar ที่ขึ้นต้นด้วย "HT” เท่านั้น สำหรับรุ่นอื่น ๆ กรุณาอ้างอิงกับเว็บไซต์สนับสนุนของ Sony สำหรับการแก้ปัญหา


    คลิกที่หัวข้อเพื่อดูวิธีการแก้ปัญหา:

    คำชี้แนะ: ต้องการทราบวิธีการเชื่อมต่อ Soundbar เข้ากับทีวีของท่านใช่หรือไม่? กรุณาอ้างอิงกับ คู่มือการเชื่อมต่อ BRAVIA

    ถ้าหากปัญหาของท่านไม่ได้มีอยู่ในคู่มือนี้ กรุณาใส่คำถามของท่านเข้าไปในแถบสำหรับค้นหาใน เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony