รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • HT-S200F

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ

 • ปรับปรุงความสามารถในการเชื่อมต่อของฟีเจอร์ BRAVIA sync

ข้อจำกัด

 • สำหรับใช้กับเครื่องที่จำหน่ายในเอเซียแปซิฟิกเท่านั้น. ไม่ได้ใช้สำหรับเครื่องทั้งหมดที่จำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • 18VK_M.zip

เวอร์ชันของไฟล์

 • 1.12

ขนาดของไฟล์

 • 2.86 MB (3,004,505 ไบต์)

ออกเมื่อวันที่

 • 11-04-2018

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

เฟิร์มแวร์ของท่านอาจจะทันสมัยอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากซาวด์บาร์ของท่านเป็นรุ่นใหม่. ถ้าหากหมายเลขเวอร์ชันเป็น 1.12 หรือสูงกว่า, ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดตนี้อีก.

ข้อสำคัญ:

หลังการตรวจเช็คดูเวอร์ชัน การตั้งค่าทั้งหมดจะกลับไปโหมดรีเซ็ตค่าของโรงงาน.
แนะนำให้จดบันทึกการตั้งค่าของอันก่อนหน้าไว้ตามความจำเป็น.
จากนั้น ข้อมูลการจับคู่ของการเชื่อมต่อ Bluetooth กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน /Bluetooth TV จะถูกลบออกไป, การดำเนินการจับคู่ใหม่อีกครั้งจึงเป็นสิ่งจำเป็นหลังการตรวจเช็คเวอร์ชัน.
ขั้นตอนที่ [3] ถ้ากดปุ่มอื่นผิดไปจาก [VOLUME+] ทำให้ไฟ LED ติดขึ้นมา ซึ่งจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรายละเอียดของซอฟต์แวร์นี้.

 1. เมื่อเพาเวอร์เปิดขึ้นมาให้ตรวจเช็คดูสถานะการสตาร์ทอัปตามปกติ.
 2. กดปุ่ม [PLAY/PAUSE] → [PLAYMODE] → [↓(CURSOR DOWN)] → [↑(CURSOR UP)] บนตัวรีโมท ตามลำดับ เครื่องจะเข้าสู่สถานะแสตนด์บายแสดงเวอร์ชัน. (ไฟ LEDs ทั้งหมดจะกระพริบ.)
 3. กดที่ปุ่ม [VOLUME+] หมายเลขเวอร์ชัน จะแสดงดังด้านล่าง.
  รูปแบบการแสดงหมายเลขเวอร์ชัน: A.BC
  • จำนวนครั้งการกระพริบของไฟ TV LED : หมายเลขตัวแรก(A)
  • จำนวนครั้งของการกระพริบของไฟ BLUETOOTH LED : หมายเลขทศนิยมหลักแรก (B)
  • จำนวนครั้งการกระพริบของไฟ USB LED : หมายเลขทศนิยมหลักที่สอง(C)
   ตัวอย่าง: เวอร์ชัน 1.12
 4. ตรวจเช็คดูเวอร์ชันซอฟต์แวร์ (ถ้าหากเวอร์ชันของซอฟต์แวร์เป็นอันล่าสุดแล้ว, การอัปเดตซอฟต์แวร์นี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำอีก.)
 5. หลังการตรวจเช็คดูเวอร์ชัน ให้กดที่ปุ่มเพาเวอร์ ออกจากโหมดการตรวจเช็คเวอร์ชัน และจากนั้นให้กดปุ่มเพาเวอร์อีกครั้ง เพื่อปิดเพาเวอร์.

ติดตั้ง

1. การเตรียมพร้อม: วิธีการเตรียม อุปกรณ์จัดเก็บ USB สำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์

หมายเหตุ:

 • ใช้อุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่ฟอร์แมทมาด้วย FAT32. ห้ามใช้ ไดร์ฟเวอร์ FAT16, exFAT, NTFS.
 • OS ที่แนะนำสำหรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ และโอนถ่ายไฟล์สำหรับอัปเดต เข้าไปให้กับหน่วยความจำ USB :
  Windows10, Windows 8/8.1
 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับเครื่อง พีซีของท่าน และตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้ทำการฟอร์แมทให้กับอุปกรณ์ โดยการเลือกระบบไฟล์ FAT32
 2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องพีซีของท่านเชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เน็ต
 3. ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับอัปเดต ไปให้กับเครื่องพีซีของท่าน.
  • ชื่อไฟล์: 18VK_M.zip
  • ขนาดของไฟล์: 2.86 MB (3,004,505 ไบต์)
 4. ขยายไฟล์ zip ที่ดาวน์โหลดมา
 5. คัดลอกไฟล์ "18VK_M.bin" ที่อยู่ในไดเรกตอรี่รากของอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับเครื่อง พีซี ของท่าน
  หมายเหตุ: การอัปเดตนี้จะไม่มีการทำงาน ถ้าหากไฟล์นี้ไม่ได้รับการคัดลอกไปให้กับไดเร็กตอรี่รากของอุปกรณ์ USB หรือชื่อของไฟล์นี้มีการแก้ไข.
 6. ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากเครื่องพีซีของท่าน

2. การอัปเดต: วิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องหลักโดยใช้ อุปกรณ์จัดเก็บ USB นั้น

หมายเหตุ:

 • อ่านคำแนะนำต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน ไม่เช่นนั้น ท่านอาจจะจบด้วยการเกิดความเสียหายกับเครื่อง HT-S200F ของท่าน
 • ห้ามทำการปิด เครื่อง HT-S200F หรือ ตัดออกจากกำลังไฟ ในระหว่างที่กำลังทำการอัปเดต
 • ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ เว้นแต่จะมีการระบุให้ทำเช่นนั้นในคำสั่ง
 • ห้ามทำการดึงสายกำลังไฟออกในระหว่างการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้.
 • ห้ามดึงสายกำลังไฟ ออกจนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสิ้น. จะเป็นเหตุให้เกิดความล้มเหลวกับระบบนี้ได้

 1. เปิดเครื่องซาวด์บาร์ขึ้นมา. ให้รอจนกระทั่งไฟ LED แสดงอินพุทอันก่อนหน้านั้น.
  (ตัวอย่างเช่นการเลือก “TV” ไว้ในอินพุทก่อนหน้านั้น)
 2. เสียบ USB ที่มีไฟล์สำหรับการอัปเดตอยู่ด้วย
 3. กดค้างที่ ปุ่ม [BLUETOOTH] + [POWER] บนแผงทัชพาเนล นาน 5 วินาที , กรุณากดไว้จนกระทั่งไฟ USB LED ติดสว่าง.
 4. ไฟ LED นี้จะแสดงเมื่อกระบวนการอัปเดตเริ่มต้นขึ้น ไฟ LED แสดงขึ้นมาเป็นดังรูปเมื่อการอัปเดตได้เริ่มต้นขึ้น. หลังการอัปเดต เพาเวอร์ของตัวบาร์นี้จะเป็น ON โดยอัตโนมัติ.
  กระบวนการอัปเดตจะใช้เวลาประมาณ 3 นาที
 5. การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ ถ้าหากหมายเลขเวอร์ชันเป็น 1.12, แสดงว่าการอัปเดตนี้ทำได้สำเร็จแล้ว.