หมายเลข ID หัวข้อ : 00291742 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/03/2023พิมพ์

ศูนย์บริการโซนี่ สาขาพิษณุโลก จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

  เรียนลูกค้าโซนี่ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

   

  ศูนย์บริการโซนี่ สาขาพิษณุโลก จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโซนี่ไทย โทร 027156100 หรือ ติดต่อเรา

   

  เราขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณท่านที่เข้าใจ