หมายเลข ID หัวข้อ : 00256957 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/10/2021พิมพ์

ศูนย์บริการโซนี่ สาขาอุดรธานี และ สาขาโคราช จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

  เรียนลูกค้าโซนี่ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

   

  ศูนย์บริการโซนี่ สาขาอุดรธานี และ สาขาโคราช จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

  ท่านสามารถส่งเครื่องซ่อมได้ที่ศูนย์บริการใกล้เคียงหรือตัวแทนจำหน่ายโซนี่ ได้ดังนี้

   

  จังหวัด อุดรธานี

  ศูนย์บริการโซนี่ (แต่งตั้ง) ฟู่บิช ดิจิตอล

  ที่อยู่ เลขที่ 6/17 ถนนสี่ศรัทธา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

  โทรศัพท์ 0626565668

  แผนที่ตั้งศูนย์บริการ

   

  จังหวัดนครราชสีมา

  ศูนย์บริการโซนี่ (แต่งตั้ง) สมาร์ทฟิกซ์

  ที่อยู่ เลขที่ 502 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

  โทรศัพท์ 0801510026

  แผนที่ตั้งศูนย์บริการ

   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโซนี่ไทย โทร 027156100 หรือ ติดต่อเรา

  เราขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณท่านที่เข้าใจ