หมายเลข ID หัวข้อ : 00233215 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/03/2021พิมพ์

ประกาศการสิ้นสุดการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7

  เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

   

  Microsoft® Corporation ได้ออกประกาศจะยุติ การให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows® 7 ในวันที่ 14 มกราคม 2563 ตรงจุดนี้ Microsoft จะไม่มีบริการอัปเดตด้านความปลอดภัย การแก้ไขข้อบกพร่องและการสนับสนุนทางเทคนิคอีกต่อไป

  ด้วยเหตุนี้ Sony จึงจะไม่สามารถจะให้ความช่วยเหลือใดๆ กับ ปัญหาทางด้านเทคนิค ด้านคุณภาพ หรือด้านความปลอดภัยใหม่ๆ กับผลิตภัณฑ์ของเราที่เกี่ยวข้องกับ Windows 7 และเราจะไม่สามารถจัดให้มีการอัปเดตด้านความปลอดภัย หรือดำเนินการแก้ไข และตรวจสอบในผลิตภัณฑ์ของเราที่ทำงานบน Windows 7 ดังนั้น โปรดรับทราบว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะทำงานได้อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ปลอดภัย ถ้าหากท่านยังคงใช้งาน Windows 7 ต่อไป

  บางผลิตภัณฑ์เข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นใหม่กว่า โปรดตรวจสอบที่หน้าสนับสนุนเฉพาะรุ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้และการอัปเดตระบบปฏิบัติการ Windows

  หมายเหตุ: Sony ไม่สามารถให้การสนับสนุนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคนิค คุณภาพ หรือ ความปลอดภัยใหม่ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ของเราบนระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชันก่อนหน้านี้ เช่น Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista ฯลฯ ซึ่งทาง Microsoft ได้ยุติการสนับสนุนไปแล้ว