หมายเลข ID หัวข้อ : 00247681 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/01/2022

ฉันสามารถวางสิ่งของใด ๆ บนลำโพงซับวูฟเฟอร์ได้หรือไม่?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    เนื่องจากการวางสิ่งของบนลำโพงซับวูฟเฟอร์จะเกิดการสั่นสะเทือนได้ ท่านจึงควรหลีกเลื่ยงการวางสิ่งต่าง ๆ ไว้ที่ด้านบนของลำโพงซับวูฟเฟอร์นั้น

    สิ่งของใด ๆ ที่วางไว้ด้านบนของลำโพงซับวูฟเฟอร์อาจจะตกหล่นลงมาได้