หมายเลข ID หัวข้อ : 00233029 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

Sound Bar

    เลือกชนิดของสาย

    เลือกชนิดของสาย เพื่อทำการเชื่อมต่อทีวี และเครื่อง Sound Bar
    การเชื่อมต่อจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของทีวี และระบบ Sound Bar ของท่าน ตรวจเช็คดูวิธีการเชื่อมต่อด้านล่าง และเลือกวิธีการที่ตรงกับทีวีและเครื่อง Sound Bar ของท่าน

    ถ้าหากท่านไม่แน่ใจว่าจะเลือกการเชื่อมต่อแบบใด ให้อ้างอิงกับหัวข้อ ฉันควรจะเลือกวิธีการใดในการเชื่อมต่อเครื่อง Sound Bar เข้ากับทีวีนี้? .