หมายเลข ID หัวข้อ : 00300934 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/01/2024พิมพ์

ฉันควรจะเชื่อมต่อ Soundbar หรือทีวีกับอุปกรณ์เล่นเกมหรือไม่?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจดูในส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

    เราแนะนำให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเกมกับพอร์ต HDMI IN ของ ทีวี อย่างไรก็ตามถ้าหากพอร์ต HDMI IN ของ ทีวี ไม่มีเหลือให้เนื่องจากมีอุปกรณ์ตัวอื่นเชื่อมต่ออยู่แล้ว ท่านสามารถจะเชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเกมเข้ากับพอร์ต HDMI IN บนเครื่อง Soundbar ได้

    เพื่อใช้คุณสมบัติ VRR (อัตรารีเฟรชผันแปร (Variable Refresh Rate)) หรือ ALLM (โหมดเวลาแฝงต่ำอัตโนมัติ (Auto Low Latency Mode)) กรุณาตรวจสอบดูว่าทีวีนั้นรองรับคุณสมบัติเหล่านี้ได้ ท่านสามารถตรวจดูว่าทีวี BRAVIA ใดรองรับ VRR หรือ ALLM ได้ในหัวข้อ คุณสมบัติของมาตรฐาน HDMI 2.1 ใดที่รองรับได้โดยทีวีรุ่นใด?

    บทความที่เกี่ยวข้อง: