หมายเลข ID หัวข้อ : 00300942 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/01/2024พิมพ์

อะไรคือโหมดเวลาแฝงต่ำอัตโนมัติ (Auto Low Latency Mode) (ALLM)?

    โหมดเวลาแฝงต่ำอัตโนมัติ (Auto Low Latency Mode) (ALLM) เป็นฟังก์ชันที่จะ สลับอัตโนมัติระหว่างโหมดเวลาแฝงต่ำ (Low latency mode) และโหมดคุณภาพของภาพสูง (High picture quality mode) ขึ้นกับแหล่งจ่ายสัญญาณช่องต่อเข้าจากอุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่ เช่นอุปกรณ์เล่นเกม

    คำชี้แนะ: ในสถานการณ์อะไรที่จะมีการสลับโหมดโดยอัตโนมัติ?
    ทีวีจะทำการสลับโหมดโดยอัตโนมัติตามข้อมูล ALLM จาก อุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าหากทีวีตรวจพบเนื้อหาที่เกี่ยวกับเกมทีวีจะเข้าสูงโหมดเวลาแฝงต่ำ (Low latency mode) ถ้าหากทีวีตรวจพบเนื้อหาโรงภาพยนตร์ ทีวีจะเข้าสู่โหมด คุณภาพของภาพสูง (High picture quality)

    รายการรุ่นใน ผลิตภัณฑ์และหมวดที่ใช้ได้ในหัวข้อนี้ (Applicable Products and Categories of This Article) มีการรองรับ ALLM ผ่านตลอด เนื่องจาก คุณสมบัตินี้ แม้ว่าเครื่อง Soundbar ที่เชื่อมต่อระหว่าง อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ (อุปกรณ์เครื่องเล่นเกม ฯลฯ) และ อุปกรณ์จอแสดงผล (ทีวี ฯลฯ) ท่านยังคงสามารถใช้คุณสมบัติ ALLM ได้ในการปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกม

    หัวข้อที่เกี่ยวข้อง: ฉันควรจะเชื่อมต่อ Soundbar หรือทีวีกับอุปกรณ์เล่นเกมหรือไม่?