หมายเลข ID หัวข้อ : 00182279 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2021พิมพ์

ประกาศสำหรับเครื่องเล่น Sony Blu-ray & DVD Players, Home Theater Systems, และ A/V Receivers บางรุ่น: การหยุดให้บริการอินเตอร์เน็ตเป็นการชั่วคราว

  2013-10-22

  เรียนท่านลูกค้าผู้ทรงเกียรติของ Sony

  Sony มีความมุ่งมั่นที่จะทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพที่สูง และเราได้ให้คำมั่นว่า เราจะสร้างประสบการณ์ดี ๆ ให้กับลูกค้าเสมอมา

  การหยุดหายไปของ Sony network ที่ทำให้การบริการทางอินเตอร์เน็ตของเครื่องเล่น Blu-ray & DVD Player, Home Theater System และ A/V Receiver รุ่นต่าง ๆ บางส่วนไม่สามารถจะใช้งานได้ การหยุดทำงานนี้มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดภายในของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งได้รับการแก้ไขแล้ว Sony จะได้ทำการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ในอนาคต ด้วยความรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

  ความพึงพอใจของท่านมีความสำคัญต่อเรามาก เราขอขอบคุณท่านที่ให้ความเข้าใจในเรื่องนี้ และขออภัยในความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

  [นโยบายความเป็นส่วนตัว]
  ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ที่ได้จัดให้กับศูนย์บริการของ Sony จะได้รับการเก็บรักษาและใช้โดย Sony เท่านั้น สำหรับการตอบสนองกับการร้องขอต่าง ๆ ของท่านที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้ ในกรณีเช่นนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะมีการส่งมอบให้กับบริษัทอื่น ๆ ที่ Sony ได้มอบหมายให้ดำเนินการในบางส่วนของการบริการ ในเหตุการณ์เช่นนี้ Sony จะต้องมั่นใจว่า บริษัทอื่น ๆ เหล่านั้ได้ทำตามแนวทางเกี่ยวกับการใสช้งาน รวมถึงการจัดเก็บและการทำลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างเข้มงวด

  *กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการ Sony ในท้องถิ่นของท่าน หากท่านประสงค์ที่จะสอบถาม, แก้ไข, ลบออก หรือหยุดใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้
  (กรุณารับทราบว่า ในกรณีที่ให้มีการลบออก หรือหยุดใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน Sony อาจจะไม่สามารถให้บริการที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการใช้ซึ่งระบุไว้ตามข้างต้น)