หมายเลข ID หัวข้อ : 00202922 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/02/2023พิมพ์

PUSH POWER / PROTECT / PROTECTOR กะพริบในช่องแสดงผลของอุปกรณ์โฮมออดิโอ

  หมายเหตุ: ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อทำขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่องนั้น

  ถ้าหากมีคำว่า PROTECT / PROTECTOR และ PUSH POWER แสดงสลับกันในช่องแสดงผลของอุปกรณ์โฮมออดิโอของท่าน หรือถ้ามีข้อความ PROTECT หรือ PROTECTOR แสดงขึ้นมา อาจจะมีปัญหาที่ลำโพงภายนอก หรือปัญหาการเชื่อมต่อ ซึ่งทำให้วงจรป้องกันทำงาน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อจัดการกับปัญหานี้:

  หมายเหตุ: เนื่องจากแต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้ กรุณาตรวจเช็คดูสถานะของตัวรับ A/V นั้น หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว

  1. ถ้าหากมีตัวป้องกันไฟกระชากหรือมีการดับไปของไฟฟ้า ตัวป้องกันไฟกระชากในตัวอุปกรณ์โฮมออดิโอนั้นอาจจะทำงานเพื่อป้องกันอุปกรณ์จากไฟกระชาก เรื่องนี้เป็นสิ่งปกติ เพื่อทำการรีเซ็ตวงจรป้องกันไฟกระชากภายในนี้ กรุณาถอดปลั๊กสายไฟ AC ออกจากฝาผนังให้นานอย่างน้อย 30 นาที
  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าด้านบนของอุปกรณ์โฮมออดิโอมีการถ่ายเทอากาศที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนสูงเกิน การใช้งานอุปกรณ์โฮมออดิโอในกล่องที่มีการระบายอากาศไม่ดี อาจจะทำให้วงจรป้องกันนี้ทำงานได้
  3. ลดระดับเสียงให้ต่ำลง ถ้าหากอิมพีแดนซ์ของลำโพงใด ๆ ต่ำกว่าช่วงของค่าระดับอิมพีแดนซ์ที่ระบุที่แสดงไว้ที่ด้านหลังของอุปกรณ์โฮมออดิโอที่อยู่ใกล้กับขั้วต่อของลำโพง อุปกรณ์โฮมออดิโอนั้นอาจจะเข้าโหมด ป้องกัน (Protect) ได้ การเพิ่มระดับโวลลุ่มกับลำโพงที่มีค่าอิมพีแดนซ์ต่ำ จะทำให้วงจรป้องกันนี้ทำงานได้

   หมายเหตุ:

   • กรุณาเปลี่ยนลำโพงที่มีค่าอิมพีแดนซ์ต่ำ (อยู่นอกค่าข้อมูลจำเพาะ) ด้วยอันที่มีค่าอิมพีแดนซ์ที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันเรื่องนี้ไม่ให้เกิดขึ้น
   • ถ้าหากท่านยังคงใช้ลำโพงที่มีค่าอิมพีแดนซ์ต่ำ (อยู่นอกค่าสเปก) และเปิดการทำงานของ การปรับเทียบออโต้ (Auto Calibration) กรุณาตรวจเช็ค การตั้งค่าลำโพง (Speaker Setup) ของท่าน และ ระดับ (Level) ของลำโพงแต่ละตัวเพื่อลด ระดับ (Level) ของลำโพงใด ๆ ด้วยค่าเกนด้านบวกให้เป็น 0.0dB หรือต่ำกว่า
  4. เพื่อทำการแยกแยะปัญหานี้ กรุณาทำดังต่อไปนี้:
   1. ปิดอุปกรณ์โฮมออดิโอลงไป และถอดสายลำโพงทั้งหมดออกจากด้านหลัง จากนั้นให้เปิดอุปกรณ์นั้นขึ้นมา และตรวจเช็คดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขไปหรือไม่ ถ้าหากยังคงมีปัญหาเดิมอยู่ กรุณาทำการปิดอุปกรณ์อีกครั้งและกรุณาพักเครื่องไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนที่จะทำการเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
   2. ตรวจสอบดูสายของลำโพง ถ้าหากสายไฟมีการหลุดลุ่ย หรือแตะกับขั้วต่ออันอื่น ความผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้น กรุณาแก้ไขการเชื่อมต่อเพื่อป้องกันการลัดวงจร
   3. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าค่าอิมพีแดนซ์ของลำโพงอยู่ในช่วงค่าที่แนะนำไว้ ถ้าหากค่าอิมพีแดนซ์นี้ไม่ถูกต้อง เสียงจะไม่ออกมาอย่างถูกต้องและลำโพงนั้นอาจจะเสียหายได้ ถ้าหากลำโพงต่าง ๆอยู่ในช่วงค่าอิมพีแดนซ์ที่แนะนำแล้ว กรุณาตรวจเช็คดูการเชื่อมต่อ ถ้าหากลำโพงที่กำลังใช้อยู่นั้นอยู่ในช่วงที่เหมาะสมและยังคงไม่ทำงาน อาจจะมีความผิดปกติหรือมีข้อบกพร่องบางอย่างในลำโพงต่าง ๆ นั้น ทดสอบโดยการใช้ลำโพงชุดที่แตกต่างออกไปดู ถ้ามีอยู่

  อ้างอิงกับวิดีโอด้านล่างนี้ สำหรับวิธีการลบ "Protect Error" ในเครื่องรับ Sony (มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)


  Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

  ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะต้องขอรับ บริการตรวจซ่อม แล้ว