หมายเลข ID หัวข้อ : 00199843 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/10/2023พิมพ์

วิธีการแก้ปัญหาเสียงเบาหรือไม่มีเสียงจากลำโพงหลังของเสียงเซอร์ราวด์

  ข้อสำคัญ: ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อทำขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่องนั้น

  หมายเหตุ:

  1. ไม่ได้มีลำโพงด้านหลังอยู่ในเครื่องครบทุกรุ่น
  2. เนื่องจากแต่ละขั้นตอนเหล่านี้จะแทนการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้ กรุณาตรวจเช็คดูเสียงเซอร์ราวด์สำหรับลำโพงด้านหลัง เมื่อทำเสร็จในแต่ละขั้นตอนแล้ว

  1. ตรวจสอบว่าลำโพงเซอร์ราวด์ตัวหลังนั้นมีการเชื่อมต่อที่ถูกต้องเข้ากับตัวรับออดิโอ/วิดีโอ(A/V)

   ข้อสำคัญ: ถ้าใช้ได้กับเครื่องรุ่นของท่าน กรุณาตรวจสอบว่าตัวเลือกลำโพง A/B มีการตั้งไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมดีแล้ว ถ้าหากลำโพงนี้เชื่อมต่อกับ A การเชื่อมต่อของลำโพง ทางด้านหลังของตัวรับ A/V ดังนั้นตัวเลือกลำโพง A/B จะต้องตั้งไปที่ตำแหน่ง A

  2. ทำการ ทดสอบเสียง (Test Tone) เพื่อตรวจเช็คดูว่าลำโพงทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่
  3. เพิ่มระดับเสียงของลำโพงด้านหลังหรือตั้งค่าลำโพงเซอร์ราวด์ไปที่ค่าสูงสุด
  4. ลองทำการเลือกขนาดของลำโพงเซอร์ราวด์ด้านหลังที่แตกต่างออกไป (เล็กหรือใหญ่) ในเมนู
  5. ตรวจสอบดูว่าตัวรับ A/V ตั้งไว้ที่โหมด เสียงเซอร์ราวด์ (Surround Sound)
   ข้อสำคัญ:
   • สำหรับเสียงเซอร์ราวด์ Dolby ProLogic โหมดแชลแนลเซ็นเตอร์จะต้องตั้งไว้ที่ ปกติ (Normal) หรือ กว้าง (Wide)
   • ถ้าหากแหล่งให้สัญญาณของท่านเป็นเครื่องเล่น DVD หรือ Blu-ray Disc กรุณาตรวจสอบดูว่าเสียงเซอร์ราวด์นั้นมีเปิดการทำงานไว้แล้วในเมนูของตัวเครื่องเล่นเอง
   • ออดิโอที่รับอยู่จะต้องเป็นแบบมัลติแชลแนล
  6. ลองทำการตั้งค่าตัวรับ A/V ไปที่โหมดเสียงเซอร์ราวด์ที่แตกต่างออกไปดู
  7. ตรวจสอบดูว่าแหล่งกำเนิดสัญญาณที่กำลังเล่นอยู่มีการเข้ารหัสไว้ในเสียงเซอร์ราวด์

   หมายเหตุ: เสียงเซอร์ราวด์ไม่ได้มีออกมาตลอดเวลา ในระหว่างช่วงเวลาของการสนทนาส่วนใหญ่ เสียงส่วนใหญ่จะมาจากลำโพงกลางเท่านั้น จะมีเสียงออกมาที่ลำโพงด้านหลังเมื่อเป็นเสียงฉากหลังหรือเสียงรบกวนรอบข้าง

  8. รีเซ็ตตัวเครื่องให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

   หมายเหตุ: ศึกษาจากคู่มือการใช้งานสำหรับขั้นตอนเฉพาะเครื่องเพื่อทำการรีเซ็ตเครื่องของท่านให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน

  9. หลังการรีเซ็ตตัวเครื่อง ถ้าใช้ได้กับเครื่องรุ่นของท่าน กรุณาทำตามขั้นตอนของ การปรับแต่ง (Calibrating) การตั้งค่าที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

   ข้อสำคัญ: หลังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไมโครโฟนสำหรับปรับแต่ง ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ตั้งไมโครโฟนลงไว้ในพื้นที่เรียบ และขยับออกห่างจากอุปกรณ์นั้น เพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางระหว่างการปรับแต่ง

  10. เปลี่ยนสายสำโพงใหม่
  11. ลองทำการเชื่อมต่อกับลำโพงคู่อื่นที่แตกต่างดู

  ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะจำเป็นต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว การซ่อมและการรับประกัน