• กำลังขับ - ลำโพงเซ็นเตอร์ (RMS)

    200 วัตต์

   • กำลังขับรวม (RMS)

    1000W

   • กำลังขับ - ลำโพงหน้า (RMS)

    200 วัตต์

   • กำลังขับ - ซับวูฟเฟอร์ (RMS)

    200 วัตต์

   • กำลังขับ - ลำโพงเซอร์ราวด์ (RMS)

    100 วัตต์

   • รองรับสัญญาณ Wi-fi

    ติดตั้งในตัว

   • วิทยุ (FM/AM)

    มี (FM เท่านั้น)

   • USB keyboard

    มี

   • Child Lock

    มี

   • HDMI 1/HDMI 2

    ได้ / ได้

   • Parental Control

    มี

   • เล่นภาพ 3D

    มี

   • BD-Live

    มี

   • BRAVIA Internet Video-Streaming

    มี

   • BD/DVD

    มี

   • Gracenote® Metadata

    มี

   • BonusView

    มี

   • ทีวี

    มี

   • ช่องต่อสัญญาณเสียง เข้า/ออก (อนาล็อค)

    1/-

   • Dolby Digital

    มี

   • LPCM(2ch/5.1ch/7.1ch)

    มี / มี / มี

   • โหมด Movie/Music

    ได้ / ได้

   • Digital Amplifier

    มี (24bit)

   • DTS96/24, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1

    มี, มี, มี

   • Sports/News/Game Rock/Omi-Directional Sound Mode

    มี/-/-/-

   • Ethernet

    มี

   • Dolby TrueHD

    มี

   • HDMI IN

    2

   • ฟังก์ชั่น BRAVIA Sync

    มี

   • DTS/DTS-HD(HR/MA/LBR)

    มี/ มี (มี /-/ มี)

   • ช่องต่อลำโพง (Front/Centre/Surround/Surround Back/Subwoofer/Mid)

    1/1/1/-/1/-

   • โหมดประหยัดพลังงาน

    มี

   • S-Master

    มี

   • DTS

    มี

   • Portable Audio Enhancer ยกระดับคุณภาพเสียงไฟล์ MP3 ให้ใกล้เคียงต้นฉบับมากยิ่งขึ้น

    มี

   • Night Mode(Normal/Plus)

    มี

   • ช่องต่อ USB

    มี (ด้านหน้า)

   • ช่องต่อสัญญาณวีดีโอออก (HDMI)

    1

   • ช่องต่อสัญญาณเสียง เข้า/ออก (ออพติคอล)

    1/-

   • ย่านความถี่

    วิทยุ FM

   • ตั้งสถานีล่วงหน้า

    20 สถานี FM

   • ชนิด

    ใส่แผ่นด้านบน

   • Precision Cinema HD Upscale

    มี

   • DVD+RW/+R(+VR)

    Yes/Yes(-)

   • DVD-RW/-R(Video)

    ได้ / ได้

   • New GUI/OSD

    Yes (XrossMediaBar™)/Yes

   • DVD-Video

    มี

   • Mixed Disc(BDAV/BDMV)

    มี (BDMV)

   • Deep Colour

    มี

   • SA-CD(SA-CD/CD)

    มี

   • DVD-R(DL)/(DL)(VR)

    Yes/-

   • การเล่น BD-ROM (Single, Dual Layer)

    มี

   • JPEG Playback

    มี

   • JPEG(BD-R/RE,DVD+RW/+R/-RW/-R, CD-R/RW)

    Yes (BD, DVD, CD, USB)

   • BD-R/RE(BDAV/BDMV)

    ได้ / ได้ (-/-)

   • DVD/DVD Audio/SACD/CD/Video CD

    -/-/-/Yes/Yes/-

   • DVD+R (DL)(+VR)

    Yes/-

   • AVC-HD(8cm/12cm)DVD+R/RW/-R/-RW)

    มี

   • Hybrid Disc(BD/DVD)/(BD/CD)/(HD DVD/DVD)

    (ได้/ได้)/(ได้/ได้)/(-/ได้)

   • DVD+RW(8cm)(+VR)

    มี

   • x.v.Colour

    มี

   • PhotoTV HD

    มี

   • DVD-RW/-R(8cm)/(VR)/(VR) with CPRM

    Yes/Yes/-

   • CD(CD-DA), CD-R/RW(CD-DA/Data)

    Yes, Yes

   • Model Name

    RM-ADP095

   • Front Speaker Size(W x H x D)

    Approx. 102mm x 700mm x 60mm

   • Front Speaker (with stands) Weight

    Approx. 4.0kg

   • Front Speaker (with stands) Size (W x H x D)

    Approx. 270mm x 1200mm x 270mm

   • Subwoofer Size(W x H x D)

    Approx. 280mm x 440mm x 280mm

   • Centre Speaker Weight

    Approx. 1.3kg

   • Main Unit Weight

    Approx. 3.1kg

   • Surround Speaker (with stands) Weight

    Approx. 4.0kg

   • Surround Speaker (with stands) Size (W x H x D)

    Approx. 270mm x 1200mm x 270mm

   • Surround Speaker Size(W x H x D)

    Approx. 102mm x 700mm x 60mm

   • Subwoofer Weight

    Approx. 8.0kg

   • Surround Speaker Weight

    Approx. 1.7kg

   • Main Unit Size(W x H x D)

    Approx. 480mm x 79mm x 212mm

   • Centre Speaker Size(W x H x D)

    Approx. 360mm x 75mm x 75mm

   • Front Speaker Weight

    Approx. 1.7kg

   • Batteries

    มี

   • HDMI Cable

    มี

   • FM Antenna(Pig tail/T type)

    มี

   • Remote Control

    RM-ADP095