รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • BDV-N7100W
 • BDV-N8100W
 • BDV-N9100W
 • BDV-N9100WL
 • BDV-N9900SH

ข้อสำคัญ: ไฟล์นี้ใช้สำหรับเครื่องรุ่นที่ระบุไว้เท่านั้น. ไม่ได้ใช้สำหรับเครื่องทั้งหมดที่จำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด.

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ จากการอัปเดตครั้งล่าสุด

 • การลบฟังก์ชัน Gracenote ออกไป

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัปเดตก่อนหน้านี้

 • แก้ไขปัญหาที่บางเรื่องของภาพยนตร์ Blu-ray ไม่มีแสดงออกมา
 • แก้ปัญหาเรื่องการรักษาความปลอดภัยของ SSL
 • ปรับปรุงเรื่องความสามารถในการเล่นของ BD-ROM
 • ปรับปรุงเรื่องการเล่นของ Bluetooth®
 • ปรับปรุงเรื่อง ความสามารถในการเชื่อมต่อของ BRAVIA® Internet Video

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH ไปเป็นเวอร์ชัน M17.R.0257

เวอร์ชันของไฟล์

 • M17.R.0257

ขนาดของไฟล์

 • 118 MB (124,382,441 byte)

ออกเมื่อวันที่

 • 05-03-2019

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

ซอฟต์แวร์ของท่านอาจจะได้รับการอัพเดตเรียบร้อยแล้ว. ถ้าหากหมายเลขเวอร์ชั่นคือ M17.R.0257 หรือสูงกว่า, ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัพเดตเข้าไปอีก.

ถ้าหากท่านไม่แน่ใจ จะสามารถทำการตรวจเช็คได้ง่ายดายว่าเฟิร์มแวร์ของท่านเป็นเวอร์ชั่นใด:

 1. เปิดทีวีของท่านขึ้นมา และตรวจเช็คดูว่าได้ปรับไปเป็นอินพุทที่เครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH ของท่านเชื่อมต่ออยู่, เช่นถ้าเครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH เชื่อมต่ออยู่กับขั้วต่อ HDMI2 , ก็ให้เลือก HDMI2 เป็นอินพุท
 2. เปิดเครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH ขึ้นมา
 3. กดที่ปุ่ม "FUNCTION" ซ้ำ ๆ จนกระทั่งฟังก์ชัน "BD/DVD" แสดงขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้า
 4. ถ้าหากเครื่องเริ่มการเล่นแผ่น ให้กดที่ปุ่ม STOP และรอจนกระทั่งท่านเห็นหน้าจอเมนู XrossMediaBar (XMB)
 5. ที่ XrossMediaBar, ให้เลื่อนไปที่ Setup > System Settings จากนั้นเลือกที่ ENTER โดยใช้คีย์ลูกศรบนตัวรีโมทคอนโทรล
 6. เลือกที่ System Information บนหน้าจอ และกดที่คีย์ ENTER
 7. บนหน้าจอ ทีวี, หมายเลขเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จะแสดงออกมาคล้ายกับต่อไปนี้:
  Software Version M17.R.0257 - ถ้าหากหมายเลขเวอร์ชันเป็น M17.R.0257 หรือสูงกว่า , แสดงว่าท่านมีเฟิร์มแวร์ที่เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเรียบร้อยแล้ว.

ข้อสังเกตที่สำคัญ

 • ให้่อ่านคำสั่งต่าง ๆ ให้ถี่ถ้วน ไม่เช่นนั้นท่านอาจจะทำให้เครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH ของท่านเสียหายได้
 • ห้ามทำการปิดเครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH - หรือ ตัดกำลังไฟออกไป - ในระหว่างการอัปเดต
 • ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ เว้นแต่จะมีการระบุให้ทำเช่นนั้นในคำสั่ง
 • ห้ามดึงสายกำลังไฟ หรือสายเครือข่าย (LAN) ออกในระหว่างการดาวน์โหลดและอัปเดตซอฟต์แวร์นี้.
 • ห้ามดึงสายกำลังไฟออกจนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสิ้น. จะเป็นเหตุให้เกิดความล้มเหลวกับระบบนี้ได้

มี 2 วิธีการง่าย ๆ ที่จะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้กับเครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH ของท่าน:


สิ่งที่ท่านต้องการทำไมถึงใช้วิธีการนี้ ?
อินเตอร์เน็ต/ เครือข่าย
***แนะนำ***
 • สาย Ethernet เพื่อทำการเชื่อมต่อเครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH เข้ากับอินเตอร์เน็ต
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH ของท่านเชื่อมต่อกับ :
  • การเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้
  • ทีวีที่ใช้งานด้วยกันได้
เราขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการนี้เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดและ รวดเร็วที่สุดที่จะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของท่าน.
โดยการใช้แผ่น CD-R แบบบันทึกได้
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีตัวเขียนแผ่น CD
 • แผ่น CD-R แบบบันทึกได้ ที่เป็นแผ่นใหม่ , สะอาดและไม่มีรอยขีดข่วน
อัปเดตเฟิร์มแวร์ของท่านด้วยวิธีการนี้หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตได้.

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

การทำการอัปเดตเครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH ของท่านทางอินเตอร์เน็ต

เราขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการนี้เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด ที่จะทำการอัปเดต ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที. ขั้นแรกให้เซ็ตอัปอุปกรณ์ให้เรียบร้อย จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์สำหรับอัปเดตจากอินเตอร์เน็ตไปให้กับเครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH ของท่าน.

สิ่งที่ท่านต้องการ :

 • สาย Ethernet เพื่อทำการเชื่อมต่อเครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH เข้ากับอินเตอร์เน็ต
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH ของท่านเชื่อมต่อกับ :
  • การเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้ (โดยใช้สายอีเธอร์เน็ต หรือเราท์เตอร์ไร้สาย)
  • ทีวีที่ใช้งานด้วยกันได้

การเซ็ตอัปอุปกรณ์:

 1. เปิดทีวีของท่านขึ้นมา และตรวจเช็คดูว่าได้ปรับไปเป็นอินพุทที่เครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH เชื่อมต่ออยู่ด้วยแล้ว.(เช่นกรณีที่เครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ต HDMI 2 ,ให้เลือก HDMI 2 เป็นอินพุท)
 2. เชื่อมต่อเครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตโดยใช้สาย Ethernet .
 3. เปิดเครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH ขึ้นมา - ถ้าหากมีแผ่นอยู่ในเครื่องเล่น ให้นำออกมาก่อน.
 4. กดที่ปุ่ม "FUNCTION” ซ้ำ ๆ จนกระทั่งฟังก์ชัน "BD/DVD" แสดงขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้า. - ท่านสามารถจะทำการอัปเกรดได้เฉพาะเมื่อมีการเลือกไปที่ฟังก์ชัน "BD/DVD" ไว้เท่านั้น
 5. ที่ XrossMediaBar, เลือกที่ [Setup] > [System Settings] โดยใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนตัวรีโมทคอนโทรล และจากนั้นเลือกไปที่ ENTER.
 6. เลือกที่ "Quick Start Mode" โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรล - ต้องมั่นใจว่า ได้ตั้งค่า "Quick Start Mode" ไปเป็น "Off", ไม่เช่นนั้น, การอัปเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะทำไม่สำเร็จ.

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งตัวอัปเดต

 1. ที่ XrossMediaBar, ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนตัวรีโมทคอนโทรลทำการเลือกไปที่ [Setup] > [Network Update] และจากนั้นกดที่ [Enter].
 2. จะมีข้อความ [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี. เลือกที่ [OK] โดยใช้ตัว รีโมทคอนโทรล และกดที่ [ENTER].
 3. จะมีข้อความ [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M17.R.xxxx New version M17.R.0257 จะแสดงบนหน้าจอทีวี. เลือกที่[Start]โดยใช้ตัว รีโมทคอนโทรล และกดที่ [ENTER].
 4. การอัปเดตจะเริ่มต้นขึ้น.
 5. ในระหว่างการอัปเดต ท่านจะเห็น ข้อความ ["UPDATE"] ที่ช่องแสดงผลด้านหน้า.
 6. การอัปเดตของเฟิร์มแวร์จะเสร็จสิ้นเมื่อมีข้อความ [DONE] แสดงที่ช่องแสดงผลด้านหน้า.
  หมายเหตุ: ห้ามทำการถอดสายไฟกำลังออก ในระหว่างการอัปเดตนี้.
 7. เปิดระบบขึ้นมาใหม่.

ขั้นตอนที่ 2 : การตรวจสอบว่าการอัปเดตทำได้สำเร็จแล้ว

 1. การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ ถ้าหากหมายเลขเวอร์ชันเป็น M17.R.0257, แสดงว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จแล้ว.

การแก้ปัญหา

จะทำอะไรได้บ้าง ถ้าหากท่านมีปัญหากับการอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH ของท่านโดยใช้อินเตอร์เน็ต.

 • มีข้อความ [Update failed. ...] แสดงบนหน้าจอทีวี.
  1. เราท์เตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่ระหว่างเครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH และเราท์เตอร์มีการเปิดเพาเวอร์ไว้แล้ว.
  2. มีการใช้สายแบบที่ถูกต้อง(แบบต่อตรงหรือแบบไขว้) ระหว่างเครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH และเราท์เตอร์.
  3. สายทั้งหมดระหว่าง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH และเราท์เตอร์มีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องดีแล้ว.
  4. ลองทำตามขั้นตอนการอัปเดตดูอีกครั้ง

  ถ้าหากท่านไม่สามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้ได้ ให้ลองทำการอัปเดตด้วยการใช้ CD-R .

 • หลังการอัปเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ตเริ่มต้นขึ้น มีข้อความ [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% แสดงในหน้าจอทีวี] แสดงขึ้นมา แต่แถบแสดงความคืบหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง.
  ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อของเครือข่าย, การอัปเดตผ่านทางอินเอร์เน็ตอาจจะใช้เวลายาวนาน(ได้ถึง 60 นาที). ซึ่งก็คือสิ่งที่ทำให้มีข้อความ [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% แสดงในหน้าจอทีวี] แสดงขึ้นมา แต่แถบแสดงความคืบหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง.
 • เมื่อทำการอัปเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทีวีจะแสดงข้อความ, [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] และท่านไม่สามารถทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่อได้.
  • ให้ตรวจเช็คดูว่าสาย LAN มีการเชื่อมต่ออยู่.
  • ตรวจเช็คดูว่าท่านได้ตรวจเช็คแล้วว่าเครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH ของท่านมี IP address ของตนเองในการตั้งค่าเครือข่าย.(ถ้าหากท่านใช้ proxy server, ให้พิมพ์ IP address ของตัว proxy ที่ท่านใช้ - แทน proxy host name - ในช่องของ Proxy Server.)
  • ลองทำการอัปเดตดูอีกครั้ง.
 • เพาเวอร์มีการปิดลงไปในระหว่างที่การอัปเดตกำลังดำเนินการอยู่.
  เปิดเครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH ขึ้นมาและลองทำการอัปเดตใหม่อีกครั้ง.
 • การอัปเดตใช้เวลาเกิน 60 นาทีแล้ว แต่ก็ยังไม่เสร็จ.
  ถ้าหากเครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH เชื่อมต่อผ่านทางระบบไร้สาย เข้ากับเครือข่าย กรุณาลองทำการเชื่อมต่อโดยใช้สายเข้ากับเครือข่ายและลองทำตามขั้นตอนนี้ดูอีกครั้ง.
  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไป, ความเร็วของการรับส่งข้อมูลของเครือข่ายอาจจะมีต่ำไป. ในกรณีนั้น กรุณาลองทำการอัปเดตระบบของท่านโดย การอัปเดตด้วย CD-R .
 • มีข้อความ [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] แสดงบนหน้าจอทีวี.
  กรุณาตรวจเช็คดูว่าสาย LAN เชื่อมต่อเข้ากับ BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH แล้ว.
 • มีข้อความ [Already Updated] แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ.
  แสดงว่าเฟิร์มแวร์เวอร์ชันปัจจุบันที่ติดตั้งในเครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว

การอัปเดตด้วย CD-R และเครื่องพีซีของท่าน

เราขอแนะนำให้ท่านใช้อินเตอร์เน็ตในการอัปเดตหากทำได้. แต่ถ้าทำไม่ได้ ท่านสามารถใช้วิธีการนี้แทนได้. ท่านจะต้องดาวน์์โหลดไฟล์สำหรับอัปเดตไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน แล้วโอนถ่ายไปยังแผ่น CD-R, จากนั้นจึงโอนถ่ายไปให้กับเครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH ของท่าน.

การเตรียมพร้อมสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์

ก่อนที่จะทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นี้ กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจก่อนว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานด้วย ระบบปฏิบัติการ ต่อไปนี้ และให้จัดเตรียมแผ่น CD-R ไว้ด้วย.

ระบบปฏิบัติการ

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งตัวอัปเดต

 1. อ่านและตกลงในข้อความและเงื่อนไขต่าง ๆ .
 2. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M17R0257.zip ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน- ให้จำไดเร็กตอรี่ที่ท่านดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปเก็บไว้ด้วย.
 3. หาไฟล์นั้นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน คลิกขวาที่ไฟล์นั้นและคลิกที่ Properties. ตรวจเช็คดูว่ามีขนาดเท่ากับ 118 MB (124,382,441 ไบต์).
เขียนแผ่น:
 1. ทำการขยายไฟล์สำหรับอัปเดตจากไฟล์ UPDATA_M17R0257.zip .
  1. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และคลิกขวาที่ไฟล์ UPDATA_M17R0257.zip และจากนั้นให้คลิกที่ "Extract All".
   หมายเหตุ: สำหรับ Windows® 8.1, Windows® 10, ตามค่าของการปรับตั้งเริ่มต้น Internet Explorer® จะทำการเก็บบันทึกไฟล์นี้ไว้ในโฟลเดอร์ Downloads .ถ้าต้องการจะหาโฟลเดอร์ดาวน์โหลด ให้คลิกที่แผ่น "Desktop" จากหน้าจอ Start และจากนั้นให้หาไฟล์นั้นโดยใช้ Windows Explorer.
  2. ที่หน้าต่าง "Extract Compressed (Zipped) Folders" ให้คลิกที่ "Extract".
  3. จะมีโฟลเดอร์ใหม่ถูกสร้างขึ้นมา มีชื่อว่า "UPDATE".
   หมายเหตุ: จะมีไฟล์ถูกขยายออกมา สี่ไฟล์: MSB17-FW.BIN และ MSB17-FW.ID, MSB17-FW_MB.BIN, และ MSB17FW_MB.ID.
 2. เขียนไฟล์ทั้ง 4 ไฟล์เหล่านี้ไปให้กับแผ่น CD ที่บันทึกลงไปได้และที่เป็นแผ่นว่างเปล่า. การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น CD ? เลือกที่ฟอร์แมท universal disc UDF (UDF).
  การใช้ฟอร์แมท ISO9660 อาจจะส่งผลให้ได้แผ่นสำหรับอัปเดตที่ไม่ถูกต้อง.
โอนถ่ายตัวอัปเดตนี้ไปให้กับเครื่องเล่นของท่าน

ขั้นแรกให้จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ีเรียบร้อย จากนั้นจึงทำการโอนถ่ายไฟล์สำหรับอัปเดตไปให้กับเครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH ของท่าน.

เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม:
 1. เปิดทีวีของท่านขึ้นมา และตรวจเช็คดูว่าได้ปรับไปเป็นอินพุทที่เครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH ของท่านเชื่อมต่ออยู่. (เช่นกรณีที่เครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ต HDMI 2 ,ให้เลือก HDMI 2 เป็นอินพุท)
 2. เปิดเครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH ขึ้นมา
 3. กดที่ปุ่ม "FUNCTION” ซ้ำ ๆ จนกระทั่งฟังก์ชัน "BD/DVD" แสดงขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้า.
 4. ถ้าหากเครื่องเริ่มเล่นแผ่น ให้กดที่ STOP และรอจนกระทั่งท่านเห็นหน้าจอเมนู XrossMediaBar (XMB) แสดงขึ้นมา.
 5. เลือกที่ "Quick Start Mode" โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรล - ต้องมั่นใจว่า ได้ตั้งค่า "Quick Start Mode" ไปเป็น "Off", ไม่เช่นนั้น, การอัปเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะทำไม่สำเร็จ.
 6. ใส่แผ่นเข้าไปในเครื่องเล่น และปิดถาดใส่แผ่น.
ทำการโอนถ่ายไฟล์สำหรับอัปเดต:
 1. หลังจากที่เครื่องโหลดแผ่น ท่านจะเห็นข้อความ [Update disc has been inserted. Do you want to update software? Current version M17.R.xxxx New version M17.R.0257 Never turn off power while performing update.] แสดงขึ้นมาบนจอทีวี
 2. เลือกที่ OK โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรล และกดที่ ENTER
 3. การอัปเดตจะเริ่มต้นขึ้น
 4. ในระหว่างการอัปเดต ท่านจะเห็นข้อความ UPDATE ที่ช่องแสดงผลด้านหน้า
 5. การอัปเดตของเฟิร์มแวร์จะเสร็จสิ้นเมื่อมีข้อความ [DONE] แสดงที่ช่องแสดงผลด้านหน้า.
  หมายเหตุ: ห้ามทำการถอดสายไฟกำลังออก ในระหว่างการอัปเดตนี้.
 6. เปิดระบบขึ้นมาใหม่

ขั้นตอนที่ 2 : การตรวจสอบว่าการอัปเดตทำได้สำเร็จแล้ว

 1. การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ ถ้าหากหมายเลขเวอร์ชันเป็น M17.R.0257, แสดงว่าการอัปเดตนี้ทำได้สำเร็จแล้ว

การแก้ปัญหา

จะทำอะไรได้บ้าง ถ้าหากท่านมีปัญหากับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้กับเครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH ของท่านโดยใช้ เครื่องพีซี และ CD-R.

 • มีข้อความ "UPDATE" และ "ERROR" แสดงสลับกันไปมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้า.
  1. ให้ทำการปิดระบบ และถอดสายไฟป้อนกำลัง AC ออก.
  2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH.
  3. นำแผ่นดิสก์ออกมา.
  4. ลองทำการอัปเดตด้วยแผ่น CD-R .

 • ไม่มีข้อความ "UPDATE" แสดงที่ช่องแสดงผลด้านหน้า เมื่อใส่แผ่นดิสก์สำหรับอัปเดตเข้าไป.
  เปิดระบบขึ้นมาใหม่ โดยใส่แผ่นดิสก์สำหรับอัปเกรดไว้ในถาดใส่แผ่น. การอัปเกรดควรจะมีการเริ่มต้นใหม่เองโดยอัตโนมัติ.

 • เพาเวอร์มีการปิดลงไปในระหว่างที่การอัปเดตกำลังดำเนินการอยู่.
  เปิดระบบขึ้นมาใหม่ โดยใส่แผ่นดิสก์สำหรับอัปเกรดไว้ในถาดใส่แผ่น. การอัปเกรดควรจะมีการเริ่มต้นใหม่เองโดยอัตโนมัติ.

 • ไม่สามารถทำการขยายไฟล์สำหรับอัปเดต UPDATA_M17R0257.zip ที่ดาวน์โหลดมาจากหน้าเว็ปสำหรับการอัปเดต.
  ท่านทำการดาวน์โหลดสำเร็จหรือไม่ ? ลองลบไฟล์นั้นออกไป และทำการดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง

 • การอัปเดตทำงานไปเกิน 30 นาทีแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ
  1. ถอดสายกำลังไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟ แล้วทำการเชื่อมต่อเข้าไปใหม่หลังจากผ่านไปแล้วหลายนาที
  2. เปิดเครื่อง BDV-N7100W/N8100W/N9100W/N9100WL/N9900SH ขึ้นมา
  3. ลองทำตามขั้นตอนการอัปเดตดูอีกครั้ง