หมายเลข ID หัวข้อ : 00198410 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

เครื่องเล่นไม่ตอบสนองต่อปุ่มใด ๆ เมื่อพยายามทำการเล่นกลับ ภาพยนตร์ Blu-ray บางเรื่อง

  ถ้าหากเครื่องเล่น Blu-ray นั้นไม่ตอบสนองเมื่อพยายามจะเล่นแผ่นบางแผ่น กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้และตรวจเช็คดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่หลังจากแต่ละขั้นตอนแล้ว.

  1. กดค้างที่ปุ่มเพาเวอร์ บนเครื่องเล่นให้นานกว่า 10 วินาที จนกระทั่งเครื่องเล่นปิดตัวลงไป. 
  2. ถอดสายกำลังไฟ AC ออก และเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่.
  3. เปิดเครื่องเล่นขึ้นมาและนำเอาแผ่นออกโดยการกดที่ปุ่มคืนแผ่น (eject). 
  4. เปลี่ยนการตั้งค่าจากเมนู Setup. 
   HOME ->Setup - >Screen Settings -> BD-ROM 24p Output -> Off