รุ่นที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

เกี่ยวกับดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ

 • ปรับปรุงปัญหาการเกิดเสียงรบกวนที่พบได้น้อยในบางสภาวะ

ข้อกำหนดของระบบ

 • อุปกรณ์ Android (V5.0 หรือที่ใหม่กว่า) หรือ อุปกรณ์ iOS (iOS 11.0 หรือที่ใหม่กว่า)
 • การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้
 • จะต้องมีการติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชัน Sony | Headphones Connect ไว้
 • หูฟังจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ Android หรือ iOS ของท่าน

ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การอัพเดตเฟิร์มแวร์ 1.1.0 สำหรับ WH-XB910N

เวอร์ชันของไฟล์

 • เวอร์ชัน 1.1.0

ออกวันที่

 • 30-09-2021

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

ท่านสามารถตรวจเช็คดู เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ได้ดังต่อไปนี้

 1. เปิดแอปพลิเคชัน Sony | Headphones Connect ขึ้นมา
 2. เชื่อมต่อหูฟังของท่านเข้ากับแอปพลิเคชัน Sony | Headphones Connect
 3. แตะที่จุดสามจุด (ปุ่มเมนู) ที่มุมขวาบน

  หมายเหตุ: อุปกรณ์ที่แสดงในหน้าจอจะขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
 4. เลือกที่เวอร์ชันของอุปกรณ์ของท่านที่แสดงอยู่ในเมนู รายการนี้จะแสดงเฉพาะเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่เท่านั้น
 5. ตรวจดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

ข้อสังเกตที่สำคัญ

 • ห้ามทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือปิดหูฟังของท่านในระหว่างที่ทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดต ถ่ายโอนข้อมูล หรือ กำลังทำการอัปเดต การทำเช่นนั้นจะทำให้หูฟังนั้นไม่สามารถใช้งานได้
 • ห้ามทำการอัปเดตในบริเวณที่มีสัญญาณ Wi-Fi ไม่คงที่ เช่นในรถไฟ ในสถานที่สัญญาณ Wi-Fi มีความหนาแน่นสูงหรือใกล้กับเตาไมโครเวฟ โทรศัพท์บ้านไร้สาย หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ความถี่วิทยุย่าน 2.4 GHz
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ทั้งสอง (อุปกรณ์ Android/iOS และ หูฟัง) มีการชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว
 • ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth อื่น ๆ ทั้งหมด เช่น อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ หรือนาฬิกาสมาร์ท จากอุปกรณ์ Android หรือ iOS ของท่าน ก่อนที่จะเริ่มทำการอัปเดตนี้

ก่อนที่ท่านจะทำการอัปเกรด

 • หลังการอัปเดต เฟิร์มแวร์นี้จะไม่สามารถหวนกลับไปเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้อีก
 • ขั้นตอนการอัปเดตจนเสร็จจะใช้เวลาประมาณ 40 นาที ขนาดของไฟล์ประมาณ 3.0 MB
 • ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของคลื่นวิทยุ และอุปกรณ์ Android/iOS ของท่าน อาจจะใช้เวลายาวนานกว่าในการทำให้เสร็จสิ้น

การดาวน์โหลดและติดตั้ง

เพื่อทำการอัปเดตหูฟังเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

 • ดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ให้กับอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android
 • โอนถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android ไปให้กับหูฟัง
 • ดำเนินการอัปเดตให้กับหูฟัง

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งตัวอัปเดต

 1. เปิดแอปพลิเคชัน Sony | Headphones Connect ขึ้นมา
 2. เชื่อมต่อหูฟังของท่านเข้ากับแอปพลิเคชัน Sony | Headphones Connect
  • ถ้าหากท่านไม่เคยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Sony | Headphones Connect มาก่อน ให้ทำตามคำแนะนำต่างๆ บนหน้าจอเพื่อทำการเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ Android ของท่าน
  • ถ้าหากท่านเคยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Sony | Headphones Connect มาก่อนให้เลือกที่หูฟังของท่าน
 3. หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา เมื่อการเชื่อมต่อทำได้สำเร็จ
  หน้าจอการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว
 4. ถ้าหากตัวอัปเดตนี้ใช้ได้ มีการอัปเดตของหูฟังนี้ให้ (Headphone update is available) จะแสดงขึ้นมา และท่านสามารถจะกดที่ ข้อมูลเพิ่มเติม (More Info) ได้
 5. ตรวจดูว่ามี Version 1.1.0 แสดงอยู่ และกดที่ ตกลง (OK) เพื่อเริ่มต้นการอัปเดต
 6. เมื่อการดาวน์โหลดเริ่มต้นขึ้น จะมีการเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอถัดไปโดยอัตโนมัติ เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น
  หมายเหตุ: เมื่อมีข้อความ มีการขอจับคู่ Bluetooth (Bluetooth Pairing Request) แสดงขึ้นมา ให้กดที่ จับคู่ (Pair) การอัปเดตจะเริ่มทำงานใหม่ (เฉพาะอุปกรณ์ iOS เท่านั้น)
 7. การโอนถ่ายเริ่มต้นขึ้น จะมีการเปลี่ยนไปที่หน้าจอถัดไปโดยอัตโนมัติ หลังการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นลงไป
 8. เมื่อการโอนถ่ายเริ่มต้นขึ้น จะมีการเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอถัดไปโดยอัตโนมัติ เมื่อการโอนถ่ายเสร็จสิ้น จะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาที
  หมายเหตุ: ห้ามทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือปิดหูฟังของท่านในระหว่างที่ทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดต ถ่ายโอนข้อมูล หรือ กำลังทำการอัปเดต การทำเช่นนั้นจะทำให้หูฟังนั้นไม่สามารถใช้งานได้ ถ้าหากมีข้อความ Disconnection แสดงขึ้นมา ให้รอจนกว่าจะมีการเชื่อมต่อใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
 9. เมื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จสิ้น ให้กดที่ ตกลง (OK)
  หมายเหตุ: ถ้าหากหน้าจอนี้ไม่แสดงขึ้นมา ให้ตรวจเช็คดูว่าเวอร์ชันมีการอัปเกรดให้แล้วหรือไม่ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจเช็คดูว่าการอัปเดตทำได้สำเร็จหรือไม่

หลังการอัปเดต กรุณาทำการตรวจสอบดูเวอร์ชันใหม่ว่าได้มีการติดตั้งสำเร็จแล้วหรือไม่ โดยทำตามขั้นตอนในส่วนของ การตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ (Check the firmware version)

ถ้าหาก เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์แสดงเป็น 1.1.0แสดงว่าการ อัปเกรดนั้นสำเร็จแล้ว

คำถามและคำตอบ

มีข้อความแสดงความผิดพลาดในการอัปเดตขึ้นมา

 1. กดที่ ตกลง (OK)
 2. รีสตาร์ท หูฟังใหม่ (ปิดเพาเวอร์ลงไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่)
 3. หลังจากนั้น ให้เปิด Sony | Headphones Connect ขึ้นมาใหม่ และทำการอัปเดตใหม่อีกครั้ง

ถึงแม้ว่าการอัปเดตจะล้มเหลวในระหว่างกระบวนการนี้ ให้ตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์นั้นดู ถ้าหากเวอร์ชันแสดงเป็น 1.1.0แสดงว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นสำเร็จแล้ว ถ้าไม่ใช่ ให้ลองทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นใหม่อีกครั้ง ท่านสามารถตรวจเช็คเวอร์ชันนี้ได้จากการตั้งค่าในแอปพลิเคชัน Sony | Headphones Connect ถ้าต้องการจะหาดูวิธีการตรวจเช็คดูเวอร์ชัน ให้ไปที่ การตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ (Check the firmware version) ในหน้านี้