รุ่นที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • SEL50F12GM

ที่ต้องมีการดาวน์โหลด

ให้อ่านส่วนนี้ก่อนที่จะทำการดาวน์โหลดไฟล์นี้

ถ้าต้องการติดตั้งการอัปเดตนี้ ท่านจะต้องดาวน์โหลดไดรเวอร์กล้อง Sony ก่อน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ่านจากส่วนของ วิธีการดาวน์โหลดไดรเวอร์กล้อง Sony ในหัวข้อนี้

เกี่ยวกับดาวน์โหลดนี้

หมายเหตุ:

 • เลนส์นี้จะต้องใส่เข้ากับบอดี้ของกล้อง E-Mount เพื่อทำการอัปเดตนี้
 • เครื่องบางรุ่นจะไม่สามารถใช้การอัปเดตนี้ได้ (รายการรุ่น)
 • เมื่อใช้ PXW-FS7M2 ให้ทำตามขั้นตอนตามที่ระบุไว้ใน คู่มือการใช้งานของ PXW-FS7M2

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ

 • ปรับปรุงปัญหาที่พบได้น้อยมาก เรื่องค่ารูเปิดรับแสงอาจจะไม่เสถียรเมื่อใช้งานวงแหวน IRIS

ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_SEL50F12GMV2D.dmg

เวอร์ชันของไฟล์

 • 02

ขนาดของไฟล์

 • 1.8 MB (1 816 061 ไบต์)

ออกวันที่

 • 21-06-2021

การเตรียมพร้อม

การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์นี้จะสามารถดำเนินการได้เฉพาะเมื่อติดตั้งเลนส์นี้กับตัวกล้องเท่านั้น ต้องมั่นใจว่าได้ใส่เลนส์เป้าหมายเข้ากับตัวบอดี้ของกล้องแล้ว ก่อนที่จะเริ่มทำการอัปเดต นอกจากนี้ ต้องมั่นใจว่าได้ปิดกล้องแล้วเมื่อทำการใส่เลนส์เข้าไป

ตรวจสอบเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบเลนส์ของท่าน

ทำตามคำสั่งด้านล่างนี้เพื่อทำการตรวจเช็คเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบของเลนส์. ถ้าหาก เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบเป็น Ver.01ต้องทำการอัปเดตนี้
หมายเหตุ: ถ้าหากหน้าจอการตั้งค่าของวันที่และเวลาแสดงขึ้นมาเมื่อท่านเปิดกล้องขึ้นมา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าเข้าไป

 1. บนตัวกล้อง เลือกที่ เมนู (Menu)เซ็ตอัป (Setup)เวอร์ชัน (Version)
 2. เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์จะแสดงดังรูปด้านล่าง
  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้ QX ซีรีส์ ให้เริ่มการทำงานของตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์ที่เครื่องพีซีของท่าน และตรวจเช็คดูเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบของเลนส์ โดยใช้การอัปเดตนี้
  รูปภาพแสดงเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบปัจจุบัน

ข้อกำหนดของระบบ

ระบบปฏิบัติการ

เวอร์ชันล่าสุดของตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบใช้ได้กับเครื่อง Macintosh เวอร์ชัน ต่อไปนี้:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

ฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์

เวอร์ชันล่าสุดของตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์จะใช้ได้กับฮาร์ดแวร์ต่อไปนี้:

 • Mac ที่ใช้ โปรเซสเซอร์ Intel (ไม่รองรับ Mac ที่ใช้ Apple silicon)
 • พื้นที่ว่างในฮาร์ดไดรฟ์ : 200 MB หรือมากกว่า
 • RAM: 512 MB หรือมากกว่า

รายการอื่น ๆ สำหรับกล้อง α แบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้

 • แหล่งจ่ายกำลังไฟให้กับกล้อง: แบตเตอรี่แพคแบบชาร์จได้ที่ชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว หรือตัวอะแดปเตอร์ AC สำหรับรุ่นนี้ (มีแยกจำหน่ายต่างหาก)
  หมายเหตุ: การอัปเดตสามารถทำได้เมื่อระดับของแบตเตอรี่เท่ากับ (สามขีด) หรือมากกว่าเท่านั้น เราขอแนะนำให้ท่านใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว หรือตัว AC adapter เฉพาะ (มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก) ถอดมือจับทางด้านแนวตั้งออกก่อนที่จะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ
 • สาย USB ที่ให้มากับกล้อง
  หมายเหตุ: การอัปเดตไม่อาจจะรับประกันว่าจะเป็นปกติสำหรับสาย USB อื่น ๆ

รายการอื่น ๆ สำหรับระดับมืออาชีพ/กล้อง ที่ใช้สำหรับงาน - Broadcast & Production

 • แหล่งจ่ายกำลังไฟสำหรับกล้อง: ตัวอะแดปเตอร์ AC เฉพาะ
 • สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้อง
  หมายเหตุ: การทำงานของการอัปเดต ไม่สามารถจะรับประกันได้ว่าจะเป็นปกติ กับสาย USB อันอื่น

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ข้อสังเกตที่สำคัญ

 • กรุณาปิดซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันอื่นทั้งหมด ก่อนที่จะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์นี้
 • ห้ามถอด แบตเตอรี่ออกในระหว่างการอัปเดต เนื่องจากการขาดหายไปอย่างกะทันหันของกำลังไฟอาจจะทำให้กล้องไม่สามารถใช้งานได้
 • ป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่ให้เข้าสู่โหมดหยุดพัก (Sleep)
 • เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ไว้อย่างเดียว
 • ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนที่จะเริ่มทำกระบวนการอัปเดตนี้
 • ยังไม่ต้องเชื่อมต่อ กล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์ในตอนนี้
 • ต้องมั่นใจว่าเครื่องพีซีของท่านเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต

สำหรับ กล้อง α แบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้

 • เมื่อดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์นี้ กรุณาใช้ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ ที่ชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว หรือใช้ตัว อะแดปเตอร์ AC เฉพาะ (มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก)
 • ติดตั้งเลนส์เข้ากับกล้องก่อนที่จะดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์นี้ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้มีการปิดตัวกล้องไว้แล้ว

สำหรับมืออาชีพ/กล้อง ที่ใช้สำหรับงาน - Broadcast & Production

 • ให้ใช้ตัว อะแดปเตอร์ AC เฉพาะเมื่อทำการอัปเดต
 • กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้มีการถอด แบตเตอรี่และตัว อะแดปเตอร์ AC ออกก่อนที่จะใส่เลนส์ที่จะทำการอัปเดตเข้าไป
 • ตรวจดูการตั้งค่าการเชื่อมต่อ USB
  หมายเหตุ: ทำตามคำแนะนำในหน้าต่างของ ตัวอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบเลนส์ (Lens System Software Updater) บนตัวกล้อง เลือกที่ เมนู (Menu) เซ็ตอัป (Setup) USB การเชื่อมต่อ USB (USB Connection) และดูว่าได้มีการเลือกไว้เป็น หน่วยความจำขนาดใหญ่ (Mass Storage) แล้วหรือไม่ ถ้าหากมีการเลือกไว้เป็นโหมดอื่นที่นอกเหนือจาก หน่วยความจำขนาดใหญ่ (Mass Storage) กรุณาเลือกให้เป็น หน่วยความจำขนาดใหญ่ (Mass Storage)

วิธีการดาวน์โหลดไดรเวอร์กล้อง Sony :

 1. เข้าไปที่ หน้าดาวน์โหลดของไดรเวอร์กล้อง Sony (Sony Camera Driver)
 2. คลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด (Download)
 3. หลังจากที่อ่านข้อความปฏิเสธความรับผิด แล้วให้คลิกที่ ดาวน์โหลด (Download)
  หมายเหตุ: ไฟล์ Camera_Driver_2102a.dmg จะเริ่มต้นการดาวน์โหลด
 4. (แนะนำให้) เก็บบันทึกไฟล์นั้นไว้ที่หน้าเดสก์ทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  หมายเหตุ: ขนาดของไฟล์: 130KB (129 582 ไบต์)

วิธีการดาวน์โหลดตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์นี้:

 1. คลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด (Download) ด้านบน
 2. หลังจากที่อ่านข้อความปฏิเสธความรับผิด แล้วให้คลิกที่ ดาวน์โหลด (Download)
  หมายเหตุ: ไฟล์ Update_SEL50F12GMV2D.dmg จะเริ่มต้นการดาวน์โหลด
 3. (แนะนำให้) เก็บบันทึกไฟล์นั้นไว้ที่หน้าเดสก์ทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

เมื่อไฟล์ได้รับการดาวน์โหลดมาสำเร็จแล้ว ท่านก็พร้อมที่จะติดตั้งตัวอัปเดตได้แล้ว

ขั้นตอนที่ 1: วิธีการติดตั้งไดรเวอร์กล้อง Sony

 1. ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
 2. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Camera_Driver_2102a.dmg ที่ท่านดาวน์โหลดมา ห้ามเชื่อมต่อกล้องเข้าไปในตอนนี้
  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านได้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ ให้ถอดออกก่อนที่จะทำในขั้นตอนต่อไปนี้
 3. ไฟล์ ตัวติดตั้งไดรเวอร์กล้อง Sony (Sony Camera Driver Installer) จะขยายออกมา
 4. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน SonyCameraDriver.pkg
 5. หน้าจอตัวติดตั้งจะเปิดขึ้นมา ทำตามคำแนะนำที่แสดงออกมา
 6. ท่านจะได้รับคำขอให้อนุญาตให้ระบบเริ่มทำการติดตั้ง ให้ใส่รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นแอดมินเข้าไป

  หมายเหตุ:
  • ถ้าระบบปฏิบัติการแสดงข้อความไดอะล็อก ส่วนขยายระบบมีการปิดกั้น (System Extension Blocked) (ข้อความจริงจะแตกต่างกันไปตามเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ) ให้คลิกที่ปุ่ม เปิดข้อกำหนดความปลอดภัย (Open Security Preferences) หน้าจอ macOS ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Security & Privacy) จะเปิดขึ้นมา
  • ถ้าระบบปฏิบัติการไม่แสดงข้อความไดอะล็อก ส่วนขยายระบบมีการปิดกั้น (System Extension Blocked) ให้ไปที่ ขั้นตอนที่ 2: เริ่มการทำงานของตัวอัปเดต (Start the Updater) เป็นต้นไป
 7. ในหน้าจอ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Security & Privacy) ให้เปิดที่แท็บ ทั่วไป (General) และจากนั้นคลิกที่ไอคอนกุญแจ เมื่อมีข้อความแจ้งให้ใส่ รหัสผ่าน ให้พิมพ์ รหัสผ่านที่ท่านใช้เมื่อทำการล็อกอินด้วย บัญชีผู้ใช้แอดมิน และจากนั้นคลิกที่ปุ่ม ปลดล็อก (Unlock)
 8. คลิกที่ปุ่่ม อนุญาต (Allow) เพื่ออนุญาตให้ระบบเริ่มการโหลดซอฟต์แวร์ระบบ
 9. หลังจากที่คลิกที่ปุ่ม อนุญาต (Allow) ถ้าหากมีการแจ้งให้ทำการเริ่มการทำงานใหม่ ให้เริ่มการทำงานของ คอมพิวเตอร์ใหม่และกลับไปที่จุดเริ่มต้นขั้นตอนการอัปเดตใหม่
 10. ถ้าหากหน้าจอ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Security and Privacy) ไม่หายไป กรุณาปิดหน้าต่างนี้ลงไป

ขั้นตอนที่ 2: เปิดตัวอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบเลนส์

 1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Update_SEL50F12GMV2D.dmg ที่ท่านดาวน์โหลดมา ห้ามเชื่อมต่อกล้องเข้าไปในตอนนี้
 2. Update_SEL50F12GMV2D จะถูกขยายออกมา
 3. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบเลนส์ (LensSystemSoftwareUpdater)
 4. จะมีข้อความแจ้งให้ท่านอนุญาตให้ แอปพลิเคชันทำการเปลี่ยนแปลงได้ ให้ใส่รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นแอดมินเข้าไป
 5. ตัวอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบเลนส์ (Lens System Software Updater) จะเริ่มทำงาน

  หมายเหตุ:
  • ถ้าระบบยังไม่พร้อมที่จะเริ่มทำการอัปเดต จะมี ข้อความแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้นมา ให้ดำเนินการที่เหมาะสมตามข้อความนั้นและจากนั้นดับเบิลคลิกที่ ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบเลนส์ (LensSystemSoftwareUpdater) อีกครั้ง
  • ถ้ามีข้อความ ท่านจะต้องทำการเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของท่านใหม่ (You need to restart your computer) แสดงขึ้นมา ให้ทำการเริ่มการทำงาน คอมพิวเตอร์่ใหม่ และจากนั้นให้ดับเบิลคลิกที่ ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบเลนส์ (LensSystemSoftwareUpdater) อีกครั้ง
  • ถ้ามีข้อความ ท่านจะต้องติดตั้งไดรเวอร์กล้อง Sony (You need to install Sony Camera Driver) แสดงขึ้นมา ให้ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน ขั้นตอนที่ 1: วิธีการติดตั้งไดรเวอร์กล้อง Sonyจากนั้นดับเบิลคลิกที่ ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบเลนส์ (LensSystemSoftwareUpdater) อีกครั้ง
  • ถ้ามีข้อความ ตรวจดูการตั้งค่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Check the Security & Privacy setting) แสดงขึ้นมา ให้ทำในขั้นตอนที่ 7 และ 8 ในส่วนของ ขั้นตอนที่ 1: วิธีการติดตั้งไดรเวอร์กล้อง Sony จากนั้นให้เริ่มการทำงานของ คอมพิวเตอร์ใหม่และดับเบิลคลิกที่ ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบเลนส์ (LensSystemSoftwareUpdater) อีกครั้ง
 6. เปิดกล้องขึ้นมาและเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ คอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่ให้มา USB Mode จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ LCD ของกล้อง
 7. คลิกที่ ถัดไป (Next) ที่ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์ หน้าต่างของตัวอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบเลนส์ จะแสดงขึ้นมาในเครื่องคอมพิวเตอร์และ ให้ทำตามคำแนะนำในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Follow computer instructions) จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอกล้อง
  หมายเหตุ: ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป ห้ามทำการปิดกล้องจนกว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์นี้จะเสร็จสิ้น อาจจะใช้เวลา 2-3 นาที ที่หน้าจอจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้องนั้น
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ 
   ตรวจดูหน้าจอเวอร์ชัน
  • กล้อง
   หน้าจอ
  การแก้ปัญหา
  • ถ้าหากมีข้อความ การอัปเดตไม่มีให้สำหรับเครื่องรุ่นของท่าน (The update is not available for your model) แสดงขึ้นมา ให้ตรวจเช็คดูว่า ไฟล์ซอฟต์แวร์ระบบที่ท่านพยายามจะติดตั้งเป็นไฟล์ที่ถูกต้องสำหรับเลนส์ที่ติดตั้งอยู่กับกล้องของท่านหรือไม่ ในกรณีที่มีการใช้ซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์ที่ถูกต้องแล้ว ให้ปิดตัวอัปเดตนั้น ถอดสาย USB ออก ปิดกล้อง และกลับไปที่ขั้น ตอนที่ 2: เริ่มต้นการทำงานของตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์
  • ถ้าหากมีข้อความของ ไม่สามารถหากล้องที่มีเลนส์สำหรับการอัปเดตนี้ติดตั้งอยู่ (Could not find camera with the lens for this update mounted) แสดงขึ้นมา ให้ตรวจเช็คดูว่ากล้องของท่านมีแสดงอยู่ในส่วนของ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Relevant Products) หรือไม่ และกล้องเชื่อมต่อกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB หรือไม่
 8. คลิกที่ ถัดไป (Next) ที่ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์ เวอร์ชันปัจจุบันและเวอร์ชันหลังการอัปเดตจะแสดงอยู่ที่บริเวณด้านล่างซ้ายของหน้าจอ ถ้าหากเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบปัจจุบันของเลนส์เป็น Ver.02การอัปเดตนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำอีก ในกรณีนี้ ให้ทำการหยุดการเชื่อมต่อ USB และ คลิกที่ เสร็จสิ้น (Finish) ปิดกล้อง ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ และ/หรือ ตัวอะแดปเตอร์ AC ออก แล้วใส่แบตเตอรี่หรือเชื่อมต่อตัวอะแดปเตอร์ AC เข้าไป และเปิดกล้องขึ้นมาใหม่
  • ต้องทำการอัปเดต
    รูปภาพแสดงเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบปัจจุบัน ในตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (System Software Updater)
  • ไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดต
   รูปภาพแสดงเวอร์ชันล่าสุดในตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (System Software Updater)
 9. ตรวจดู Current version ว่าเป็น Ver.01, คลิกที่ ถัดไป (Next) ข้อมูลจะได้รับการโอนถ่ายไปให้กับกล้อง (ใช้เวลาประมาณ 5 วินาที)
  หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือถอดสาย USB ออกในระหว่างการอัปเดต
 10. เมื่อ การถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น ให้ทำตามหน้าจอที่แสดงขึ้นมา:
  เปิดหน้าจออัปเดตขึ้นมา
  คลิกที่ เสร็จสิ้น (Finish)
 11. กระบวนการอัปเดตจะเริ่มต้นขึ้นและแถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงที่ตัวกล้อง (ประมาณ 30 วินาที)
 12. กระบวนการอัปเดตนี้จะเสร็จสิ้นลงเมื่อมีข้อความ การอัปเดตเลนส์เสร็จสิ้น (Lens update complete) แสดงขึ้นมาบนกล้อง
  ถ้าหากท่านใช้ QX :ซีรีส์ กระบวนการอัปเดตนี้จะเสร็จ เมื่อหน้าจอของ QX :ซีรีส์ หายไป
 13. ถอดสาย USB ออก
  หมายเหตุ: หลังการอัปเดตเสร็จสิ้นให้ปิดกล้อง ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ และ/หรือ ตัวอะแดปเตอร์ AC ออก แล้วใส่แบตเตอรี่หรือเชื่อมต่อตัวอะแดปเตอร์ AC เข้าไป และเปิดกล้องขึ้นมาใหม่

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจดูว่าเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบปัจจุบันเป็น Ver.02

 1. บนตัวกล้อง เลือกที่ เมนู (Menu)เซ็ตอัป (Setup)เวอร์ชัน (Version)
 2. เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบสำหรับเลนส์จะแสดงดังรูป:
  รูปภาพแสดงเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบที่อัปเดตแล้ว

คำถามและคำตอบ

การอัปเดตไม่สมบูรณ์

ถ้าหน้าจอมอนิเตอร์ยังคงเป็นสีดำนานกว่า 10 นาที ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อแก้ปัญหา:

 1. ปลดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. ถอดแบตเตอรี่และตัวอะแดปเตอร์ AC ออกจากตัวกล้อง ปล่อยทิ้งไว้สองสามนาที จากนั้นให้ใส่แบตเตอรี่เข้าไปอีกครั้ง หรือเชื่อมต่อตัวอะแดปเตอร์ AC เข้าไป
 3. เริ่มการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
 4. เปิดกล้องขึ้นมา และทำตามกระบวนการติดตั้งอีกครั้ง