รุ่นที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • SRS-RA3000

เกี่ยวกับดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ

 • เพิ่มการรองรับ Amazon Music HD 360 Reality Audioที่มีให้จาก Amazon Music HD
 • อัปเดต Chromecast built-in สำหรับ Audio v1.44 เพื่อรองรับ Google Cast 360 Reality Audio

ข้อสำคัญ:การอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นต้องทำเพื่อที่จะให้สามารถใช้งานของบริการแจกจ่ายเพลง Chromecast built-in ได้ต่อไป จะมีการติดตั้งให้โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้งานได้ และอุปกรณ์ยังไม่ได้ถูกใช้งาน

ข้อกำหนดของระบบ

 • อุปกรณ์ Android (V5.0 หรือที่ใหม่กว่า) หรือ อุปกรณ์ iOS (iOS 11.0 หรือที่ใหม่กว่า)
 • การเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้
 • จะต้องติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชัน Sony | Music Center เข้าไปก่อน
 • ลำโพงจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ Android หรือ iOS ของท่าน

ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การอัปเดตเฟิร์มแวร์ไปเป็นเวอร์ชัน1.12

เวอร์ชันของไฟล์

 • 1.12

ออกวันที่

 • 06-04-2021

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

ถ้าเวอร์ชันที่แสดงออกมาต่ำกว่า 1.12เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ถ้าหากท่านไม่แน่ใจ มีวิธีง่าย ๆ ที่จะตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ที่ท่านมีอยู่นั้น:

 1. เปิดลำโพงขึ้นมา
 2. เปิดแอปพลิเคชัน Sony | Music Center ขึ้นมา
 3. เชื่อมต่อลำโพงของท่านเข้ากับแอปพลิเคชัน Sony | Music Center
 4. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
 5. เลือกที่ ระบบ (SYSTEM)
 6. ตรวจดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ (ตัวเลขในกล่องสีแดง)
  เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันของลำโพง

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ซอฟต์แวร์จะมีการอัปเดตโดยอัตโนมัติไปเป็นเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ล่าสุดในระหว่างที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi ถ้าหากท่านได้รับข้อความการอัปเดตเมื่อท่านเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Sony | Music Center ให้ทำตามคำแนะนำเพื่อทำการอัปเดต การอัปเดตซอฟต์แวร์จะมีการส่งมาให้เป็นครั้ง ๆ เมื่อมี คุณสมบัติใหม่ ๆ ให้หรือต้องมีการอัปเดตเพื่อการใช้งานที่เสถียร

ข้อสังเกตที่สำคัญ

 • ท่านไม่สามารถปิดการอัปเดตอัตโนมัตินี้ได้
 • เวอร์ชันก่อนหน้าของซอฟต์แวร์นี้ไม่สามารถจะเรียกคืนได้
 • ห้ามทำการปิดหรือใช้งานตัวผลิตภัณฑ์นี้ในระหว่างที่ทำการอัปเดต
 • จำเป็นต้องตอบตกลงกับ ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้งานได้ของยูสเซอร์ (End User License Agreement) (EULA) ของ Sony ก่อนเพื่อที่จะติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้
 • ซอฟต์แวร์ของ ผลิตภัณฑ์นี้จะมีการอัปเดตโดยอัตโนมัติเป็นครั้ง ๆ ไปและท่านไม่สามารถเลือกหรือปฏิเสธการดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ที่อัปเดตโดยอัตโนมัตินี้ได้
 • ในระหว่างการอัปเดตตัวแสดงสถานะ กำลังไฟ (Power (สีเขียว) จะกะพริบอย่างเร็ว และในระหว่างการดาวน์โหลดข้อมูลตัวแสดงสถานะ ลิงก์ (LINK) (สีเหลืองอำพัน) จะกะพริบพร้อมกันด้วย