รุ่นที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • WF-1000XM3

เกี่ยวกับดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ

 • ปรับปรุงเสถียรภาพการเชื่อมต่อ Bluetooth

หมายเหตุ สำหรับเวอร์ชัน 3.0.0 หรือที่ใหม่กว่า: การใช้ อิควอไลเซอร์ (Equalizer) และ DSEE HX พร้อมกันจะเพิ่มความสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ของหูฟังและลดเวลาการเล่นต่อเนื่องลงไปได้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัปเดตก่อนหน้านี้

ดูข้อดีและการปรับปรุงก่อนหน้านี้ 

ข้อกำหนดของระบบ

 • อุปกรณ์ Android (V5.0 หรือที่ใหม่กว่า) หรือใน อุปกรณ์ iOS (iOS 11.0 หรือที่ใหม่กว่า) 
  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้ iOS 13.1 กรุณาทำการอัปเดตไปเป็น iOS 13.2 หรือที่ใหม่กว่า และจากนั้นให้ทำการอัปเดต
 • การเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้
 • จะต้องมีการติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชัน Sony | Headphones Connect ไว้
 • หูฟังจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ Android หรือ iOS ของท่าน

ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การอัปเดตเฟิร์มแวร์ 3.1.2 สำหรับ WF-1000XM3

เวอร์ชันของไฟล์

 • เวอร์ชัน 3.1.2

ออกวันที่

 • 15-04-2021

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

ถ้าหากเฟิร์มแวร์นั้นเป็นเวอร์ชัน 3.1.2ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดตนี้อีก
ถ้าหากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถตรวจดู เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ที่ท่านมีอยู่ได้ง่าย ๆ:

 1. เปิดแอปพลิเคชัน Sony | Headphones Connect ขึ้นมา
 2. เชื่อมต่อหูฟังของท่านเข้ากับแอปพลิเคชัน Sony | Headphones Connect
 3. แตะที่จุดสามจุด (ปุ่มเมนู) ที่มุมขวาบน
 4. เลือกที่เวอร์ชันของอุปกรณ์ของท่านที่แสดงอยู่ในเมนู รายการนี้จะแสดงเฉพาะเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่เท่านั้น
 5. ตรวจสอบดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

ข้อสังเกตที่สำคัญ

 • ห้าม ใส่ตัวเครื่องหลักเข้าไปในเครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่ หรือ ปิดเพาเวอร์ ในระหว่างการดาวน์โหลด/โอนถ่ายข้อมูล/อัปเดต ไม่เช่นนั้นตัวหูฟังอาจจะเกิดความไม่เสถียรขึ้นได้ 
 • ฟังก์ชันที่กำหนดให้ทัชเซนเซอร์อาจจะเปลี่ยนไปได้เมื่อท่านทำการอัปเดตซอฟต์แวร์
  ในกรณีเช่นนี้ กรุณาใช้แอป Sony | Headphones Connect ทำการกำหนด ฟังก์ชันให้กับทัช เซนเซอร์ใหม่
 • ห้าม ปิด อุปกรณ์นั้น
  ห้ามทำการแตะที่ (ปุ่มเปิดปิด)
 • เมื่อทำ การอัปเดต หูฟังเมื่อท่านไม่ได้สวมใส่ ให้ตั้ง ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ (Automatic power off function) (ฟังก์ชันปิดเครื่องเมื่อไม่ได้สวมใส่) ไปเป็น ไม่ปิดเครื่อง (Do not turn off)
  ถ้าหากตั้งไว้ที่ ปิดเมื่อถอดหูฟังออก (Off when headphones are taken off)หูฟังจะปิดไปเองหลังจากนั้นประมาณ 5 นาที และหยุดพักการโอนถ่ายข้อมูลของไฟล์สำหรับอัปเดต หลังจากนั้น เมื่อท่านเปิด หูฟังและเชื่อมต่อใหม่โดยใช้ Bluetooth การถ่ายโอนข้อมูลที่ถูกระงับจะเริ่มต้นใหม่
  หมายเหตุ:ถ้าหากท่านเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ โปรดตั้งกลับไปเป็น ปิดเมื่อถอดหูฟังออก (Off when headphones are taken off) หลังการอัปเดตเสร็จสิ้น
 • ห้ามทำการอัปเดตในสถานที่สัญญาณ Wi-Fi ไม่มีความสม่ำเสมอ เช่น:
  • ในรถไฟ/ในสถานที่สัญญาณ Wi-Fi มีความคับคั่ง
  • บริเวณที่อยู่ใกล้คลื่นไมโครเวฟ โทรศัพท์บ้านไร้สาย หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ความถี่วิทยุย่าน 2.4 GHz
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ทั้งสอง (อุปกรณ์ Android/iOS และ หูฟัง) มีการชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว
 • ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth อื่น ๆ ทั้งหมด เช่น อุปกรณ์ ที่สวมใส่ได้ หรือนาฬิกาสมาร์ท จากอุปกรณ์ Android/iOS ของท่าน ก่อนที่จะทำการอัปเดตนี้

ก่อนที่ท่านจะทำการอัปเกรด

 • เมื่อทำการอัปเดตแล้ว เฟิร์มแวร์นี้ไม่สามารถจะกลับไปเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้อีก
 • สำหรับอุปกรณ์ Android/iOS ขั้นตอนการอัปเดตนี้จะใช้เวลาประมาณ 40 นาที จนเสร็จสิ้น (ขนาดของไฟล์ประมาณ 998 KB)
 • ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของคลื่นวิทยุ และอุปกรณ์ Android/iOS ของท่าน อาจจะใช้เวลายาวนานกว่าในการทำให้เสร็จสิ้น
 • เพื่อทำการอัปเดตหูฟังเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้: แต่เมื่อการตั้งค่า ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic download of software) มีการเปิดการทำงานไว้ (การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน) ใน Sony | Headphones Connectการดาวน์โหลดและถ่ายโอนของซอฟต์แวร์จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
  • ดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ให้กับอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android
  • โอนถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android ไปให้กับหูฟัง (ท่านสามารถใช้หูฟังได้ตามปกติในระหว่างที่ทำการถ่่ายโอนอยู่ในฉากหลัง แต่จะไม่สามารถใช้ Google Assistant ได้ในระหว่างที่กำลังทำการถ่ายโอน)
  • ดำเนินการอัปเดตให้กับหูฟัง

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

เพื่อทำการอัปเดตหูฟังเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

 • ดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ให้กับอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android
 • โอนถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android ไปให้กับหูฟัง
 • ดำเนินการอัปเดตให้กับหูฟัง

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งตัวอัปเดต

 1. เปิดแอปพลิเคชัน Sony | Headphones Connect ขึ้นมา
 2. เชื่อมต่อหูฟังของท่านเข้ากับแอปพลิเคชัน Sony | Headphones Connect
  • ถ้าหากท่านไม่เคยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Sony | Headphones Connect มาก่อน ให้ทำตามคำแนะนำต่างๆ บนหน้าจอเพื่อทำการเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ Android ของท่าน
  • ถ้าหากท่านเคยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Sony | Headphones Connect มาก่อนให้เลือกที่หูฟังของท่าน 
   หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งด้านขวาและด้านซ้ายของ หูฟังมีการแสดงว่ากำลังเชื่อมต่ออยู่
  • เมื่อการตั้งค่า ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic download of software) มีการเปิดไว้ใน Sony | Headphones Connect (การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน) การดาวน์โหลดและถ่ายโอนซอฟต์แวร์สำหรับอัปเดตจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ
   ไปที่ขั้นตอนที่ 6.
  • ถ้าหากท่านปิด การตั้งค่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic Software Download) ไว้ การดาวน์โหลดและถ่ายโอนซอฟต์แวร์อัปเดตจะไม่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
   ที่ขั้นตอนที่ 4 เพื่อทำขั้นตอนให้เสร็จ
    
 3. เมื่อการเชื่อมต่อทำได้แล้ว และมีการอัปเดตให้ ในหน้าจอของข้อความ มีซอฟต์แวร์ล่าสุดสำหรับหูฟังให้ (The latest headphones software is available) ให้กดที่ ข้อมูลเพิ่มเติม (More info)
 4. ที่หน้าจอ อัปเดตซอฟต์แวร์ (Update Software) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เวอร์ชัน 3.1.2 มีการแสดงอยู่ และจากนั้นกดที่ เริ่มต้น (START)

  หมายเหตุ:ถ้าหากมีข้อความ การสลับปลายทางถ่ายโอนซอฟต์แวร์ (Switching software transfer destination)… แสดงขึ้นมา ไม่ต้องทำอะไร หลังจากนั้นสองสามวินาที จะกลับไปเป็นหน้าจอก่อนหน้านี้เอง
 5. ในหน้าจอของ อัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับหูฟัง (Update the headphones software) กดที่ ข้อมูลเพิ่มเติม ( More info)

  หมายเหตุ:ถ้าหากหน้าจอนี้ไม่แสดงขึ้นมา แสดงว่า ฟังก์ชันปิดเครื่องแบบออโต้ (Auto Power Off Function) ถูกปิดไป 
  ให้เปลี่ยน ฟังก์ชันปิดเครื่องแบบออโต้ (Auto power off function) ไปเป็น ไม่ปิดเครื่อง (Do not turn off)
 6. ที่หน้าจอ อัปเดตซอฟต์แวร์ (Update Software) กดที่ เริ่มต้น (START)
 7. กระบวนการอัปเดตจะเริ่มทำงานและใช้เวลาในการทำจนเสร็จประมาณสองสามนาที
  ไม่ใส่ตัวเครื่องหลักเข้าไปใน อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ในระหว่างการอัปเดต ไม่เช่นนั้นหูฟังอาจจะไม่สามารถใช้งานได้

  หมายเหตุ:ในระหว่างการอัปเดต หูฟังจะปิดและจากนั้นเปิดขึ้นมาใหม่โดยอัตโนมัติ และเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติกับอุปกรณ์ Android หรือ iOS ผ่านทาง Bluetooth เพื่อทำการอัปเดตให้เสร็จสิ้น 
 8. เมื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จสิ้น ให้กดที่ OK

  หมายเหตุ: ถ้าหน้าจอนี้ไม่แสดงขึ้นมา ให้ตรวจดูว่า เวอร์ชันแสดงเป็น 3.1.2หรือไม่ ถ้าหากใช่ แสดงว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จแล้ว ถ้าไม่ใช่ ให้ลองทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจดูว่าการอัปเดตทำได้สำเร็จแล้ว

หลังการอัปเดต กรุณาทำการตรวจสอบดูเวอร์ชันใหม่ว่าได้มีการติดตั้งสำเร็จแล้วหรือไม่ โดยทำตามขั้นตอนในส่วนของ การตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

ถ้าหาก เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์แสดงเป็น 3.1.2แสดงว่าการ อัปเกรดนั้นสำเร็จแล้ว

คำถามและคำตอบ

มีข้อความแสดงความผิดพลาดในการอัปเดตขึ้นมา

 1. กดที่ ใช่ (OK)
 2. เริ่มต้นการทำงานของหูฟังใหม่ (เสียบหูฟังเข้าไปใสกล่องและถอดออกจากกล่อง)
 3. หลังจากนั้น ให้เปิด Sony | Headphones Connect ขึ้นมาใหม่ และทำการอัปเดตใหม่อีกครั้ง

ถึงแม้ว่าการอัปเดตจะล้มเหลวในกระบวนการนี้ ให้ตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์นั้นดู ถ้าหากเวอร์ชันแสดงเป็น 3.1.2แสดงว่า การอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นสำเร็จแล้ว ถ้าไม่ใช่ ให้ลองทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นใหม่อีกครั้ง ท่านสามารถตรวจเช็คเวอร์ชันนี้ได้จากการตั้งค่าในแอปพลิเคชัน Sony | Headphones Connect ถ้าต้องการจะหาดูวิธีการตรวจเช็คดูเวอร์ชัน ให้ไปที่ การตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ในหน้านี้