รุ่นที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A106HN
 • NW-ZX507

เกี่ยวกับดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ

 • มีอัปเดตการรักษาความปลอดภัยให้ (ระดับความปลอดภัยที่แสดงในเมนู การตั้งค่า (Settings) เป็นของเดือนมีนาคม 2564)

ข้อสำคัญ:

 • ท่านจะต้องทำการอัปเดตทั้งซอฟต์แวร์ Music Center for PC และเฟิร์มแวร์ของเครื่อง Walkman ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อที่จะสามารถปรับปรุงความเสถียรในการเชื่อมต่อได้ ถ้าหากมีอันหนึ่งอันใดไม่ได้ทำการอัปเดตไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด มีความเป็นไปได้ที่ Music Center for PC และ อุปกรณ์ Walkman จะเชื่อมต่อกันได้ไม่ถูกต้อง
 • เวลาและวันที่ จะต้องมีการตั้งไว้ให้ถูกต้องในเครื่อง Walkman ไม่เช่นนั้นการแจ้งเตือนอาจจะไม่มีการแสดงออกมา ถ้าหากไม่ถูกต้อง ให้ตั้งวันที่และเวลาเข้าไปด้วยตนเอง

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัปเดตก่อนหน้านี้

ดูข้อดีและการปรับปรุงก่อนหน้านี้ 

ข้อมูลไฟล์

เวอร์ชันของไฟล์

 • เวอร์ชัน4.02.00

ออกวันที่

 • 18-03-2021

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

ถ้าเครื่อง Walkman ของท่านได้มีการอัปเดตไปเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 4.02.00 แล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดตนี้อีก

 1. ปัดหน้าจอ โฮม (Home) ขึ้นด้านบน
 2. แตะที่ การตั้งค่า (Settings)ระบบ (System)เกี่ยวกับอุปกรณ์ (About device)
 3. ชื่อรุ่นของเครื่องและเวอร์ชันของซอฟต์แวร์จะแสดงใน รุ่นและฮาร์ดแวร์ (Model & hardware) และ หมายเลขบิลด์ (Build number) ตามลำดับ

ก่อนที่ท่านจะทำการอัปเกรด

 • ต้องมั่นใจว่าได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายในระหว่างการอัปเดต
 • หลังการอัปเดต เฟิร์มแวร์นี้จะไม่สามารถหวนกลับไปเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้อีก
 • หลังการอัปเดต การตั้งค่า คุณภาพการเล่นแบบไร้สาย (Wireless playback quality) ใน ฟังก์ชัน Bluetooth อาจจะมีการคืนค่าไปเป็นค่าเริ่มต้นได้ (LDAC-Connection pref.)
 • หน้าจอการอนุญาตอาจแสดงขึ้นหลังการอัปเดต ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้น ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 • ถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดจากเครื่อง Walkman ไปให้กับ คอมพิวเตอร์ เนื่องจากการมีข้อมูลค้างอยู่ใน Walkman อาจจะสูญหายได้เมื่อทำการอัปเดต
 • เราไม่สามารถให้การรับประกันได้ถึงเพลงและข้อมูล ว่าจะไม่มีการเสียหาย หรือถูกลบไปเมื่อทำการอัปเดตนี้
 • เมื่อทำการอัปเดต เครื่อง Walkman จำเป็นต้องมีพื้้นที่ว่างประมาณ 2 GB กรุณาตรวจดูว่ามีพื้นที่ว่างอยู่เพียงพอ
 • ถ้าหากมีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอในหน่วยความจำแฟลชในตัวเครื่อง ให้ทำการโอนถ่ายข้อมูลใดๆ ที่ไม่จำเป็นกลับไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ว่าง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง Walkman อยู่ในสภาวะ การชาร์จไฟ และมีประจุไฟเหลืออยู่มากกว่า 60%
 • เมื่อติดตั้ง ไฟล์นี้ ต้องมั่นใจว่าท่านได้ล็อกอินด้วย Administrator หรือ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของแอดมินอยู่ด้วย
 • ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารจะเป็นของผู้ใช้

ข้อสังเกตที่สำคัญ

สำหรับลูกค้าที่ใช้ Music Center for PC

 • ถ้าต้องการปรับปรุงความเสถียรของ การเชื่อมต่อ กรุณาทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ทั้งของ Music Center for PC และอุปกรณ์ Walkman ของท่านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
 • ถ้าหากไม่ได้ทำการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด อุปกรณ์ Walkman ของท่านอาจจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Music Center for PC ได้

ถ้าหากวันที่และเวลาของเครื่อง Walkman ไม่ได้ตั้งไว้อย่างถูกต้อง การแจ้งเตือนการอัปเดตอาจจะไม่มีแสดงออกมา กรุณาตรวจสอบว่าวันที่และเวลาได้มีการตั้งไว้อย่างถูกต้องดีแล้ว ถ้าหากไม่ถูกต้อง กรุณาตั้งค่าวันที่และเวลาเข้าไปด้วยตนเอง

วิธีการตั้งค่าวันที่และเวลา

 1. ปัดหน้าจอ โฮม (Home) ขึ้นด้านบน
 2. แตะที่ไอคอน นาฬิกา (Clock) เพื่อให้แสดงวันที่และเวลาปัจจุบัน
  หมายเหตุ: ถ้าหากวันที่และเวลาถูกต้องดีแล้ว เครื่อง Walkman จะมีการแสดงการแจ้งเตือนการอัปเดตออกมาให้ ถ้าหากวันที่และเวลาไม่ถูกต้อง ให้ตั้งวันที่และเวลาที่ถูกต้องเข้าไปโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้
 3. กลับไปที่หน้าจอ โฮม (Home) โดยการแตะที่ (หน้าหลักของแถบ Navigation) ที่ด้านล่างของหน้าจอ
 4. ปัดหน้าจอ โฮม (Home) ขึ้นด้านบน
 5. แตะที่รายการเมนูตามลำดับต่อไปนี้: การตั้งค่า (Settings)ระบบ (System)วันที่และเวลา (Date & time)
 6. ถ้าหาก วันที่และเวลาอัตโนมัติ (Automatic date & time) อยู่ที่ เปิด (ON) ให้แตะที่ วันที่และเวลาอัตโนมัติ (Automatic date & time) ตั้งวันที่ (Set date) และ ตั้งเวลา (Set time) จะแสดงออกมาอย่างชัดเจนด้านล่าง วันที่และเวลาอัตโนมัติ (Automatic date & time)
 7. แตะที่ ตั้งวันที่ (Set date) และตั้งวันที่ที่ถูกต้องเข้าไป จากนั้นแตะที่ ตกลง (OK) เพื่อกลับไปที่หน้าจอ วันที่และเวลา (Date & time)
 8. เลือกที่ ตั้งเวลา (Set time) และตั้งเวลาที่ถูกต้อง จากนั้นแตะที่ ตกลง (OK) เพื่อกลับไปที่หน้าจอ วันที่และเวลา (Date & time)
 9. ตั้ง วันที่และเวลาอัตโนมัติ (Automatic date & time) ไปที่ เปิด (On)

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ท่านสามารถทำการอัปเกรดได้โดยการทำวิธีการใดๆ ต่อไปนี้

 • อัปเดตผ่าน Wi-Fi (LAN ไร้สาย)
 • อัปเดตโดยการใช้ Music Center for PC

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งตัวอัปเดต

(1) อัปเดตผ่าน Wi-Fi (LAN ไร้สาย)

โดยการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ท่านสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อันล่าสุดเพื่อทำการอัปเดต Walkman ของท่านได้ เมื่อมีการออก ซอฟต์แวร์อันใหม่ การแจ้งเตือนให้อัปเดตจะแสดงออกมาเมื่อเครื่อง Walkman เชื่อมต่อกับ Wi-Fi

 1. เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
 2. เปิดฟังก์ชัน Wi-Fi เพื่อทำการเชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับอินเทอร์เน็ต
 3. ปัดหน้าจอ โฮม (Home) ขึ้นด้านบน
 4. แตะที่ การตั้งค่า (Settings)ระบบ (System)ขั้นสูง (Advanced)อัปเดตระบบ (System updates)
 5. อ่านข้อความอย่างถี่ถ้วนและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการอัปเดต

หมายเหตุ: เมื่อท่านพยายามจะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ ท่านอาจจะต้องมีการอนุญาตให้เข้าใช้งานหน่วยความจำด้วย ถ้าเป็นเช่นนั้น กรุณาอนุญาตให้สามารถเข้าถึงหน่วยความจำด้วย

(2) อัปเดตโดยใช้ Music Center for PC

Music Center for PC เป็น แอพพลิเคชันคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการ เนื้อหาที่สามารถใช้ได้กับเครื่อง Walkman ในตอนเริ่่มต้น Music Center for PC จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อัปเดตผ่าน อินเทอร์เน็ตและตรวจดูข้อมูลการอัปเดตสำหรับ Walkman

 1. ปิดฟังก์ชัน Wi-Fi เพื่อตัดการเชื่อมต่อเครื่อง Walkman จากอินเทอร์เน็ต
 2. เปิด Music Center for PC บนเครื่องพีซี
 3. เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับเครื่องพีซี
 4. จะมีไดอะล็อก ใช้ USB สำหรับ (Use USB for) แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ Walkman แตะที่ การโอนไฟล์ไฟล์ (File Transfer) ในไดอะล็อก ใช้ USB สำหรับ (Use USB for) จากนั้นแตะที่ ตกลง (OK)
 5. การแจ้งเตือนอัปเดตจะแสดงบนหน้าจอเครื่องพีซี อ่านข้อความอย่างถี่ถ้วนและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการอัปเดต

หมายเหตุ: ถ้าจำเป็น ให้เปิดฟังก์ชัน Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อ Walkman เข้ากับอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจดูว่าการอัปเดตทำได้สำเร็จแล้ว

หลังการอัปเดต กรุณาตรวจสอบว่าได้มีการติดตั้งเวอร์ชันใหม่เข้าไปสำเร็จแล้วโดยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ปัดหน้าจอ โฮม (Home) ของเครื่อง Walkman ขึ้นด้านบน
 2. แตะที่ การตั้งค่า (Settings)ระบบ (System)เกี่ยวกับอุปกรณ์ (About device) เวอร์ชันของซอฟต์แวร์จะแสดงใน หมายเลขบิลด์ (Build number)
 3. ถ้าหาก หมายเลขบิลด์ (Build number) แสดงเป็น 4.02.00แสดงว่าการอัปเดตนั้นทำได้สำเร็จแล้ว