เมื่อท่านอัปเดต เวอร์ชันนี้ การตั้งค่าของกล้องจะถูกรีเซ็ตใหม่ ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านทำการบันทึกการตั้งค่าปัจจุบันของท่านไว้ก่อนการอัปเดต ท่านสามารถใช้ ฟังก์ชันจัดเก็บ/โหลดการตั้งค่า (Save/Load Settings) ทำการบันทึกการตั้งค่าปัจจุบันไปให้กับการ์ดหน่วยความจำ และเขียนกลับมาใหม่หลังการอัปเดต

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดวิธีการบันทึกการตั้งค่าและรายการต่าง ๆ ที่สามารถบันทึกเก็บไว้ได้ ให้อ้างอิงกับัดเก็บ/โหลดการตั้งค่า (Save/Load Settings) ใน คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)

Windows

Mac