รุ่นที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • ILCE-7M3
 • ILCE-7M3K

เกี่ยวกับดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ

ข้อสำคัญ: เมื่อท่านอัปเดตไปเป็น เวอร์ชันนี้ การตั้งค่าถ่ายโอน FTP จะถูกรีเซ็ตใหม่ กรุณากำหนดค่าใหม่หลังการอัปเดต

 • เพิ่ม คุณสมบัติใหม่ของการ ถ่ายโอน FTP (FTP transfer)
  • ท่านจะสามารถถ่ายโอนภาพนิ่งในระหว่างการถ่ายภาพและเล่นภาพ
  • เพิ่ม ฟังก์ชันการถ่ายโอน FTP ต่อไปนี้:
   • ท่านสามารถจำกัดวงเป้าหมายการโอนถ่ายให้แคบลงได้, เช่นรูปภาพที่มีการป้องกันไว้หรือรูปภาพที่ยังไม่มีการโอนถ่าย และโอนถ่ายรูปภาพพร้อมกันได้เป็นชุด
   • ท่านสามารถจะถ่ายโอนได้เฉพาะรูปภาพที่กำลังเล่นอยู่โดยการกดปุ่มกำหนดหน้าที่เข้าไปเอง
   • ท่านสามารถจะถ่ายโอนรูปภาพทั้งหมด อัตโนมัติในระหว่างที่กำลังถ่ายภาพ
   • ท่านสามารถจะเลือก การตั้งค่าให้ทำการถ่ายโอนได้ทั้งไฟล์ RAW และ JPEG ที่ถ่ายไว้ใน รูปแบบข้อมูล RAW+JPEG ไปให้กับเซิร์ฟเวอร์ FTP
  • อัปเดตการกำหนดค่าโฟลเดอร์ปลายทาง
   • ท่านสามารถ ลงทะเบียนได้มากถึงเก้า เซิร์ฟเวอร์ FTP (ก่อนหน้านี้ได้ถึง 3)
   • ท่านสามารถเปลี่่ยนการกำหนดค่าโฟลเดอร์ปลายทางในเซิร์ฟเวอร์ FTP :
    • บันทึกข้อมูล รูปภาพได้โดยตรงในโฟลเดอร์ที่ท่านเลือก
    • ลงทะเบียน หมายเลขช่องเสียบการมีเดีย (media card slot number) ในการกำหนดค่าโฟลเดอร์
    • ลงทะเบียนการกำหนดค่าโฟลเดอร์ได้เหมือนกับกล้องของท่าน
   • ปรับปรุงการใช้งานของฟังก์ชันถ่ายโอน FTP
    • ท่านสามารถตั้งรายการต่างใน การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ (Server Setting) โดยการใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน Transfer & Tagging add-on
 • ปรับปรุงเสถียรภาพโดยรวมของกล้อง

หมายเหตุ: ตัว Transfer & Tagging add-on จะมีให้ใช้ได้เฉพาะในบางประเทศและภูมิภาคเท่่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน ฟังก์ชันที่อัปเดตมา ให้อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัปเดตก่อนหน้านี้

ดูข้อดีและการปรับปรุงก่อนหน้านี้ 

ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_ILCE7M3V400.dmg

เวอร์ชันของไฟล์

 • 4.00

ขนาดของไฟล์

 • 315.9 MB (315 889 936 ไบต์)

ออกวันที่

 • 10-03-2021

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชันของซอฟต์แวร์

ทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้เพื่อทำการตรวจเช็คเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบ ถ้าหากเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ปัจจุบันเป็น Ver.4.00การอัปเดตนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำอีก

หมายเหตุ: ถ้ามี การตั้งค่า  วันที่/เวลา (Date/Time) แสดงขึ้นมาเมื่อท่านเปิดกล้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งวันที่และเวลาด้วยค่าที่ถูกต้องดีแล้ว

 1. บนตัวกล้อง เลือกที่ เมนู (Menu)เซ็ตอัป (Setup) 7เวอร์ชัน (Version)
 2. เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบจะแสดงดังรูปด้านล่าง
  เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบ

ข้อกำหนดของระบบ

ระบบปฏิบัติการ

เวอร์ชันล่าสุดของตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบใช้ได้กับ Macintosh เวอร์ชัน ต่อไปนี้:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

ฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์ระบบนี้จะต้องใช้ฮาร์ดแวร์ต่อไปนี้:

 • Mac ที่ใช้ โปรเซสเซอร์ Intel (ไม่รองรับ Mac ที่ใช้ Apple silicon)
 • พื้นที่ว่างใน ฮาร์ดไดรฟ์ : 600 MB หรือมากกว่า
 • RAM: 600 MB หรือมากกว่า

ระบบฮาร์ดแวร์อื่น ๆ

 • แหล่งจ่ายกำลังงานสำหรับตัวอุปกรณ์
  • ชุดแบตเตอรี่แพ็คแบบชาร์จไฟใหม่ได้ ที่ชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว รุ่น NP-FZ100
   หมายเหตุ: การอัปเดตนี้สามารถจะดำเนินการได้เฉพาะเมื่อระดับของกำลังงานของแบตเตอรี่เท่ากับ (สามขีด) หรือมากกว่า เราขอแนะนำให้ท่านใช้แต่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้เต็มแล้วเท่านั้น ถอดมือจับทางด้านแนวตั้งออกก่อนที่จะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ.
 • สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้อง
  หมายเหตุ: การทำงานของการอัปเดต ไม่สามารถจะรับประกันได้ว่าจะเป็นปกติ กับสาย USB อันอื่น

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ข้อสังเกตที่สำคัญ

 • กรุณาปิดซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันอื่นทั้งหมด ก่อนที่จะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบนี้
 • ใช้แต่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว รุ่น NP-FZ100
 • ห้ามถอด แบตเตอรี่ออกในระหว่างการอัปเดต เนื่องจากการขาดหายไปอย่างกะทันหันของกำลังไฟอาจจะทำให้กล้องไม่สามารถใช้งานได้
 • ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนที่จะเริ่มทำกระบวนการอัปเดตนี้
 • การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที กรุณาอย่าให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่านเข้าสู่ โหมดพักการทำงาน (Sleep mode) ในช่วงเวลานี้
  หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่ โหมดพักการทำงาน (Sleep mode) และการอัปเดตขาดช่วงไป กระบวนการอัปเดตทั้งหมดจะต้องเริ่มต้นใหม่
 • ห้ามเปิด เกี่ยวกับตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบนี้ (About This System Software Updater) ในเมนูของ ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (System Software Updater) เนื่องจากอาจจะทำให้ซอฟต์แวร์ตัวอัปเดต หยุดทำงานได้
 • ยังไม่ต้องเชื่อมต่อกล้องเข้ากับอุปกรณ์อื่น ๆ ยกเว้นคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ยังไม่ต้องเชื่อมต่อ กล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์ในตอนนี้
 • ต้องมั่นใจว่าเครื่องพีซีของท่านเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต
 • ทำตามคำแนะนำในหน้าต่างของ ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (System Software Updater) บนตัวกล้องให้เลือกที่ เมนู (Menu)เซ็ตอัป (Setup) 4เชื่อมต่อผ่านช่อง USB (USB Connection) และดูว่า หน่วยความจำขนาดใหญ่ (Mass Storage) ได้ถูกเลือกไว้แล้วหรือไม่ ถ้าหากมีการเลือกไว้เป็นโหมดอื่นที่นอกเหนือจาก หน่วยความจำขนาดใหญ่ (Mass Storage) กรุณาเลือกให้เป็น หน่วยความจำขนาดใหญ่ (Mass Storage)

วิธีการ ดาวน์โหลดไดรเวอร์กล้อง Sony:

 1. เข้าไปที่ หน้าดาวน์โหลดของไดรเวอร์กล้อง Sony (Sony Camera Driver)
 2. คลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด (Download)
  หมายเหตุ: ไฟล์ Camera_Driver_2102a.dmg จะเริ่มต้นการดาวน์โหลด
 3. (แนะนำให้) เก็บบันทึกไฟล์นั้นไว้ที่หน้าเดสก์ทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  ขนาดไฟล์:130KB (129 582 ไบต์)
 4. หลังจากที่อ่านข้อความปฏิเสธความรับผิด แล้วให้คลิกที่ ดาวน์โหลด (Download)

วิธีการดาวน์โหลดตัวอัปเดต (Updater):

 1. คลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด (Download) ด้านบน
 2. หลังจากที่อ่านข้อความปฏิเสธความรับผิด แล้วให้คลิกที่ ดาวน์โหลด (Download)
  หมายเหตุ: ไฟล์ Update_ILCE7M3V400.dmg จะเริ่มต้นการดาวน์โหลด
 3. (แนะนำให้) เก็บบันทึกไฟล์นั้นไว้ที่หน้าเดสก์ทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  ขนาดไฟล์:315.9MB (315 889 936 ไบต์)

ขั้นตอนที่1: วิธีการ ดาวน์โหลดไดรเวอร์กล้อง Sony

 1. ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
 2. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Camera_Driver_2102a.dmg ที่ท่านดาวน์โหลดมา ห้ามเชื่อมต่อกล้องเข้าไปในตอนนี้
  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านได้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ ให้ถอดออกก่อนที่จะทำในขั้นตอนต่อไปนี้
 3. ไฟล์ ตัวติดตั้ง ไดรเวอร์กล้อง Sony (Sony Camera Driver Installer) จะขยายออกมา
 4. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน SonyCameraDriver.pkg
 5. หน้าจอตัวติดตั้งจะเปิดขึ้นมา ทำตามคำแนะนำที่ให้มา 
 6. ท่านจะได้รับข้อความให้อนุญาตระบบเริ่มทำการติดตั้ง ให้ใส่รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นแอดมินเข้าไป

  หมายเหตุ:
  • ถ้า ระบบปฏิบัติการแสดงข้อความไดอะล็อก ส่วนขยายระบบมีการปิดกั้น (System Extension Blocked) (ข้อความจริงจะแตกต่างกันไปตามเวอร์ชันของ ระบบปฏิบัติการ) ให้คลิกที่ปุ่ม เปิดข้อกำหนดความปลอดภัย (Open Security Preferences) หน้าจอ macOS ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Security & Privacy) จะเปิดขึ้นมา
  • ถ้า ระบบปฏิบัติการไม่แสดงข้อความไดอะล็อก ส่วนขยายระบบมีการปิดกั้น (System Extension Blocked) ให้ไปที่ ขั้นตอนที่ 2: เริ่มการทำงานของตัวอัปเดต (Start the Updater) เป็นต้นไป
 7. ในหน้าจอ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Security & Privacy) ให้เปิดที่แท็บ ทั่วไป (General) และจากนั้นคลิกที่ไอคอนกุญแจ เมื่อมีข้อความแจ้งให้ใส่ รหัสผ่าน ให้พิมพ์ รหัสผ่านที่ท่านใช้เมื่อทำการล็อกอินด้วย บัญชีผู้ใช้แอดมิน และจากนั้นคลิกที่ปุ่ม ปลดล็อก (Unlock)
 8. คลิกที่ ปุ่ม อนุญาต (Allow) เพื่ออนุญาตให้ระบบเริ่มทำการโหลด ซอฟต์แวร์ระบบจาก Sony Imaging Products & Solutions Inc.
 9. หลังจากที่คลิกที่ปุ่ม อนุญาต (Allow) ถ้าหากมีการแจ้งให้ทำการเริ่มการทำงานใหม่ ให้เริ่มการทำงานของ คอมพิวเตอร์ใหม่และกลับไปที่จุดเริ่มต้นขั้นตอนการอัปเดตใหม่
 10. ถ้าหากหน้าจอ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Security and Privacy) ไม่หายไป กรุณาปิดหน้าต่างนี้ลงไป

ขั้นตอนที่ 2: เปิดตัวอัปเดต

 1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Update_ILCE7M3V400.dmg ที่ท่านดาวน์โหลดมา ห้ามเชื่อมต่อกล้องเข้าไปในตอนนี้
 2. ไฟล์Update_ILCE7M3V400 จะขยายออกมา
 3. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (SystemSoftwareUpdater)
 4. ข้อความแจ้งให้ท่านอนุญาตให้ แอปพลิเคชันทำการเปลี่ยนแปลงได้ ให้ใส่รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นแอดมินเข้าไป
 5. ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (System Software Updater) จะเริ่มต้นทำงาน

  หมายเหตุ:
  • ถ้าหากระบบยังไม่พร้อมที่จะเริ่มทำการอัปเดต จะมี ข้อความแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้นมา ดำเนินการที่เหมาะสมตามข้อความนั้นและจากนั้นดับเบิลคลิกที่ ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (SystemSoftwareUpdater) อีกครั้ง
  • ถ้ามีข้อความ ท่านต้องเริ่มการทำงาน คอมพิวเตอร์ใหม่ (You need to restart your computer) แสดงขึ้นมา ให้เริ่มการทำงาน คอมพิวเตอร์ใหม่และจากนั้นดับเบิลคลิกที่ ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (SystemSoftwareUpdater) อีกครั้ง
  • ถ้ามีข้อความ ท่านต้องติดตั้งไดรเวอร์กล้อง Sony ZYou need to install Sony Camera DriverX แสดงขึ้นมา ให้ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน ขั้นตอนที่ 1: วิธีการติดตั้งไดรเวอร์กล้อง Sonyจากนั้นดับเบิลคลิกที่ ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (SystemSoftwareUpdater) อีกครั้ง
  • ถ้ามีข้อความ ตรวจดู การตั้งค่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Check the Security & Privacy setting) แสดงขึ้นมา ให้ทำในขั้นตอนที่ 5 และ 6 ในส่วนของ ขั้นตอนที่ 1: วิธีการติดตั้ง ไดรเวอร์กล้อง Sony จากนั้นเริ่มการทำงานของ คอมพิวเตอร์ใหม่ และดับเบิลคลิกที่ ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (SystemSoftwareUpdater) อีกครั้ง
 6. เปิดกล้องขึ้นมาและเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ คอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่ให้มา USB Mode จะแสดงขึ้นมาในหน้าจอ LCD ของกล้อง
 7. คลิกที่ ถัดไป (Next) หมายเลขเวอร์ชันปัจจุบันและ หมายเลขเวอร์ชันหลังการอัปเดต จะแสดงที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ
  หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถหาอุปกรณ์นั้นพบ จะมีข้อความ ไม่สามารถหากล้องพบสำหรับการอัปเดตนี้ (Could not find the camera for this update) แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ กรุณาลองทำดังต่อไปนี้:
  • ปลดสาย USB ออกและเชื่อมต่อกลับเข้าไปอีกครั้ง
  • ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์มีขั้วต่อ USB หลายอัน ให้ลองกับขั้วอื่นนั้นดู
   ข้อสำคัญ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดสาย USB ออกในระหว่างการอัปเดต
 8. หลังการตรวจดู เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ปัจจุบันว่าเป็น 3.10 หรือก่อนหน้าให้คลิกที่ ถัดไป (Next) ถ้าหากเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ปัจจุบันเป็น 4.00การอัปเดตนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำอีก ถ้าในกรณีนี้ให้ตัดการเชื่อมต่อของกล้องออกจากคอมพิวเตอร์ คลิกที่ เสร็จสิ้น (Finish)ปิดกล้อง ถอดแบตเตอรี่แพ็คออก แล้วใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปใหม่ และเปิดกล้องขึ้นมา
  จำเป็นต้องทำการอัปเดต
  ต้องทำการอัปเดต

  ไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดต
  ไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดต
 9. กล้องจะทำการรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: ไอคอน กำลังโหลด (Loading) อาจจะไม่มีแสดงออกมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ OS ที่ท่านใช้งานอยู่
 10. เริ่มทำการอัปเดต หลังการรีเซ็ตอัตโนมัติ การอัปเดตจะเริ่มต้นขึ้นและแถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงขึ้นมา การอัปเดตจะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ์
  ข้อสำคัญ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดสาย USB ออกในระหว่างการอัปเดต
 11. เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น กล้องนั้นจะทำการรีสตาร์ทขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ
 12. เมื่อ หน้าจอ LCD แสดงขึ้นมาอีกครั้ง ให้คลิกที่ เสร็จสิ้น (Finish) และปลดสาย USB ออก

  หมายเหตุ: หลังการรีสตาร์ท บางครั้งอาจจะมีการเตือนเรื่องการกู้คืนข้อมูลแสดงขึ้นมาได้ เรื่องนี้เป็นสิ่งปกติ กรุณารอจนกระทั่งคำเตือนนี้หายไป

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบดู เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ระบบอุปกรณ์ของท่าน

 1. บนตัวกล้อง เลือกที่ เมนู (Menu)เซ็ตอัป (Setup) 7เวอร์ชัน (Version)
 2. เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบจะแสดงดังรูปด้านล่าง
  เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบปัจจุบัน

คำถามและคำตอบ

การ อัปเดตไม่สมบูรณ์

ถ้า จอภาพยังคงเป็นสีดำนานกว่า 24 นาที ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อแก้ปัญหา:

 1. ปลดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. ถอดแบตเตอรี่และ ตัวอะแดปเตอร์ AC ออกจากตัวกล้อง ปล่อยทิ้งไว้สองสามนาที จากนั้นให้ใส่แบตเตอรี่เข้าไปอีกครั้ง หรือเชื่อมต่อ ตัวอะแดปเตอร์ AC เข้าไป
 3. การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 4. เปิดกล้องขึ้นมา และทำตามกระบวนการติดตั้งอีกครั้ง