รุ่นที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • HT-CT790

เกี่ยวกับดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ

 • เพิ่มการรองรับสำหรับ Chromecast built-in สำหรับ Audio v1.36
 • ปรับปรุงการเชื่อมต่อ Chromecast built-in สำหรับ Audio

ข้อสำคัญ: ถ้าไม่ได้ติดตั้งตัวอัปเกรดเฟิร์มแวร์อันก่อนไว้ การอัปเกรดนี้จะลบฟังก์ชัน Photo Playback ออกไป

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัปเดตก่อนหน้านี้

ดูข้อดีและการปรับปรุงก่อนหน้านี้ 

ข้อจำกัด

 • สำหรับใช้กับเครื่องที่จำหน่ายในเอเซียแปซิฟิกเท่านั้น ไม่ได้มีเครื่องจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ครบทุกรุ่น

ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์

 • เฟิร์มแวร์ของ Sound Bar ไปเป็นเวอร์ชันM34.R.2196

ชื่อของไฟล์ Zip

 • UPDATE_M34R2196.zip

เวอร์ชันของไฟล์

 • M34.R.2196

ขนาดของไฟล์

 • 215 MB (225 891 384 ไบต์)

ออกวันที่

 • 25-02-2021

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

เฟิร์มแวร์ของท่านอาจจะทันสมัยอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหาก Soundbar ของท่านเป็นรุ่นใหม่ ถ้าหมายเลขเวอร์ชันเป็น M34.R.2196หรือสูงกว่าท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดตอีก

ถ้าหากท่านไม่แน่ใจ จะสามารถทำการตรวจเช็คได้ง่ายดายว่าเฟิร์มแวร์ของท่านเป็นเวอร์ชันใด:

 1. เปิดทีวีขึ้นมา และตรวจเช็คดูว่าได้เปิดไปที่อินพุทที่เครื่อง Soundbar เชื่อมต่ออยู่ด้วย. ถ้าเครื่อง Soundbar เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ต HDMI 2 ให้เลือก HDMI 2 เป็นอินพุท
 2. เปิดเครื่อง Sound Bar ขึ้นมา
 3. กดที่ โฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล และรอจนกระทั่งท่านเห็นหน้าจอ Home
 4. ที่หน้าจอ Home เลือกไปที่ [เซ็ตอัป (Setup)] > [การตั้งค่าระบบ (System Settings)] ด้วยคีย์ลูกศรบนตัว รีโมทคอนโทรล. จากนั้นให้กดที่คีย์ ENTER
 5. เลือกที่ ข้อมูลระบบ (System Information) บนหน้าจอ และกดที่คีย์ ENTER
 6. บนหน้าจอทีวี หมายเลขเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ซึ่งจะมีลักษณะเหมือน Software Version M34.R.2196.
  ถ้า เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์เป็น M34.R.2196 หรือสูงกว่า แสดงว่าท่านมี เฟิร์มแวร์ที่เป็นเวอร์ชันปัจจุบันที่สุดแล้ว

ข้อสังเกตที่สำคัญ

 • อ่านคำแนะนำอย่างละเอียด มิฉะนั้นท่านอาจทำให้ Soundbar ของท่านเสียหายได้
 • ห้ามทำการปิด Soundbar - หรือ ปลดออกจากแหล่งจ่ายกำลังไฟ - ในระหว่างการอัปเดต
 • ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ เว้นแต่จะมีการระบุให้ทำเช่นนั้นในคำแนะนำ
 • ห้ามดึงสายกำลังไฟ หรือสายเครือข่าย (LAN) ออกในระหว่างการดาวน์โหลดและอัปเดตซอฟต์แวร์นี้
 • ห้ามดึงสายไฟกำลังออกจนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสิ้น จะเป็นเหตุให้เกิดความล้มเหลวกับระบบนี้ได้

มี 2 วิธีง่ายๆ ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์บน Sound Bar ของท่าน:

วิธีการสิ่งที่คุณต้องการทำไมถึงใช้วิธีการนี้ ?

ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(แนะนำ)

 • สายอีเธอร์เน็ตเชื่อมต่อเครื่อง Sound Bar เข้ากับอินเทอร์เน็ต
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง Sound Bar ของท่านเชื่อมต่อกับต่อไปนี้:
  • การเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้
  • ทีวีที่ใช้งานด้วยกันได้
เราขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการนี้เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดและ รวดเร็วที่สุดที่จะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของท่าน
อุปกรณ์จัดเก็บ USB
 • เครื่องคอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์จัดเก็บ USB หนึ่งอัน
อัปเดตเฟิร์มแวร์ของท่านด้วยวิธีการนี้หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้.

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

การอัปเดต Sound Bar ผ่านอินเทอร์เน็ต

เราขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการนี้เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด ที่จะทำการอัปเดต ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที อันดับแรก ให้ทำการเซ็ตอัพอุปกรณ์ จากนั้นทำการดาวน์โหลดไฟล์สำหรับอัปเดตจากอินเตอร์เน็ตไปให้กับ Soundbar ของท่าน

สิ่งที่คุณต้องการ

 • สายอีเธอร์เน็ตเชื่อมต่อเครื่อง Sound Bar เข้ากับอินเทอร์เน็ต
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง Sound Bar ของท่านเชื่อมต่อกับต่อไปนี้:
  • การเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้ (โดยใช้สายอีเธอร์เน็ต หรือเราท์เตอร์ไร้สาย)
  • ทีวีที่ใช้งานด้วยกันได้

การเซ็ตอัปอุปกรณ์:

 1. เปิดทีวีขึ้นมา และตรวจเช็คดูว่าได้เปิดไปที่อินพุทที่เครื่อง Soundbar เชื่อมต่ออยู่ด้วย ถ้าเครื่อง เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ต HDMI 2 ให้เลือก HDMI 2 เป็นอินพุท
 2. เชื่อมต่อเครื่องSoundbarเข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตโดยใช้สายอีเธอร์เน็ต.
 3. เปิดเครื่อง Sound Bar ขึ้นมา
 4. กด โอม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล และรอจนกระทั่งเห็นหน้าจอ Home

ขั้นตอนที่ 1: ติดต้ังตัวอัปเดต

 1. ที่เมนู โฮม (Home) ใช้คีย์ลูกศรบนตัวรีโมทคอนโทรลทำการเลือกที่ เซ็ตอัป (Setup)อัปเดตซอฟต์แวร์ (Software Update)อัปเดตผ่านอินเทอร์เน็ต (Update via Internet) และจากนั้นกดที่ Enter
 2. จะมีข้อความ พบซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ในเครือข่าย (A new software version has been found on the network) ท่านต้องการจะติดตั้งซอฟต์แวร์นี้เข้าไปหรือไม่ (Do you want to update the software)? แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี เลือกที่ OK โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรล และกดที่ ENTER
 3. จะใช้เวลาประมาณ 5 นาทีในการเริ่มทำการอัปเดตหลังจากที่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มา.
 4. จะมีข้อความ อัปเดตไปเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ (Update to a new software version) ห้ามปิดไฟในระหว่างการอัปเดต (Never turn off power while performing update) เวอร์ชันปัจจุบัน M34.R.xxxx เวอร์ชันใหม่ M34.R.2196 จะแสดงที่หน้าจอทีวี เลือกที่ เริ่ม (Start) โดยใช้ตัว รีโมทคอนโทรล และกดที่ ENTER
 5. การอัปเดตจะเริ่มต้นขึ้น
 6. จะมีข้อความ คำเตือนในการอัปเดต (Update Caution) แสดงในหน้าจอของทีวี เลือกที่ ตกลง (OK) โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรล และกดที่ ENTER
 7. ในระหว่างการอัปเดต ท่านจะเห็น ข้อความ UPDT ที่ช่องแสดงผลด้านหน้า
 8. การอัปเดตของเฟิร์มแวร์จะเสร็จสิ้นเมื่อมีข้อความ ทำเสร็จแล้ว (DONE) แสดงที่ช่องแสดงผลด้านหน้า ห้ามทำการปิดเครื่องSoundbarหรือตัดการจ่ายกำลังไฟออกในระหว่างการอัปเดต
 9. เครื่องSoundbarจะทำการรีสตาร์ทเองโดยอัตโนมัติเมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจดูว่าการอัปเดตทำได้สำเร็จแล้ว

การตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ ถ้าหมายเลขเวอร์ชันเป็น M34.R.2196 แสดงว่า การอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นสำเร็จแล้ว

การแก้ปัญหา

จะทำอะไรได้บ้าง ถ้าหากท่านมีปัญหาในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่อง Soundbar โดยการใช้อินเทอร์เน็ต

 • มีข้อความ การอัปเดตล้มเหลว (Update failed) เชื่อมต่อหน่วยความจำ USB ที่มีไฟล์อัปเดตอยู่เข้าไปเพื่อลองทำใหม่ (Connect the USB memory containing the update files to retry) ถ้าการอัปเดตล้มเหลวอีก กรุณาติดต่อศูนย์ให้บริการลูกค้า (If the update fails again, please contact the customer service center) แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี
  1. ตรวจดูว่าเราท์เตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่ระหว่างเครื่อง Soundbar และ เราท์เตอร์มีการเปิดไว้แล้ว
  2. ตรวจดูว่ามีการใช้ชนิดของสายที่ถูกต้อง (ต่อตรงหรือไขว้) ระหว่างเครื่อง Soundbar และเราท์เตอร์
  3. ตรวจดูว่าสายทั้งหมดที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่อง Soundbar และเราท์เตอร์มีการเชื่อมต่อที่ถูกต้องดีแล้ว
  4. ลองทำตามขั้นตอนการอัปเดตดูอีกครั้ง
  ถ้าหากท่านไม่สามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ ให้ลองทำการอัปเดตโดยใช้วิธีการอัปเดตผ่านทางหน่วยความจำ USB
 • หลังการ อัปเดตด้วยกระบวนการทาง อินเทอร์เน็ตเริ่มต้นขึ้น มีข้อความขนาดการดาวน์โหลด (Download capacity): xxxxxxKB/xxxxxKB และ xx% แสดงบนหน้าจอทีวี แสดงขึ้นมาแต่แถบแสดงความคืบหน้าไม่เปลี่ยนแปลง
  ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อของเครือข่าย, การอัปเดตผ่านทางอินเอร์เน็ตอาจจะใช้เวลายาวนาน(ได้ถึง 60 นาที) นั้นคือเหตุผลว่าทำไมข้อความ ขนาดการดาวน์โหลด (Download capacity): xxxxxxKB/xxxxxKB และ xx% แสดงบนหน้าจอทีวี แสดงออกมาและแถบแสดงความคืบหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลานาน
 • เมื่อทำการอัปเดตผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทีวีจะแสดงข้อความ สถานะการเชือมต่อไม่สามารถตรวจสอบได้ (Connection status cannot be confirmed) ไม่สามารถสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ได้ (Cannot communicate with the server) กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง (Please try again later) และท่านไม่สามารถทำการ อัปเกรดเฟิร์มแวร์ได้
  • ให้ตรวจเช็คดูว่าสาย LAN มีการเชื่อมต่ออยู่
  • ตรวจสอบดูว่าเครื่อง Sound Bar ของท่านมี IP address ใน การตั้งค่าเครือข่าย ของตัวเองหรือไม่ (ถ้าหากท่านใช้ proxy server, ให้พิมพ์ IP address ของตัว proxy ที่ท่านใช้ - แทน proxy host name - ในช่องของ Proxy Server.)
  • ลองทำการอัปเดตดูอีกครั้ง
 • เพาเวอร์มีการปิดลงไปในระหว่างที่การอัปเดตกำลังดำเนินการอยู่
  เปิดเครื่องSoundbarขึ้นมา และลองทำการอัปเดตดูอีกครั้ง
 • การอัปเดตใช้เวลาเกิน 60 นาทีแล้ว แต่ก็ยังไม่เสร็จ
  ถ้าหากเครื่อง Soundbar เชื่อมต่อผ่านทางเครือข่ายไร้สาย กรุณาลองทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายโดยใช้สาย และลองทำการอัปเดตดูอีกครั้ง
  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไป, ความเร็วของการรับส่งข้อมูลของเครือข่ายอาจจะมีต่ำไป ในกรณีนั้น กรุณาลองทำการอัปเดตระบบของท่านโดยใช้ การอัปเดตผ่านทางหน่วยความจำ USB
 • มีข้อความ อุปกรณ์นี้ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย (This device is not connected to network) ให้ทำการวิเคราะห์เครือข่ายใน การตั้งค่าการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ (Perform network diagnostics in the connection server setting) แสดงบนหน้าจอทีวี
  กรุณาตรวจเช็คดูว่าสาย LAN มีการเชื่อมต่อกับเครื่องSoundbarอยู่
 • มีข้อความ อัปเดตเรียบร้อยแล้ว (Already Updated) แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ
  แสดงว่าเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ที่ปัจจุบันติดตั้งอยู่ในเครื่อง Soundbar เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

การอัปเดตผ่านทางอุปกรณ์หน่วยความจำ USB และเครื่อง พีซี ของท่าน

เราขอแนะนำให้ท่านใช้อินเตอร์เน็ตในการอัปเดตหากทำได้ แต่ถ้าทำไม่ได้ ท่านสามารถใช้วิธีการนี้แทนได้ ท่านจะต้องทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดตไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน แล้วโอนถ่ายไปให้กับอุปกรณ์หน่วยความจำ USB จากนั้นจึงโอนถ่ายไปให้กับ Soundbar ของท่าน

การเตรียมพร้อมสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์

ก่อนที่จะทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นี้ กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจก่อนว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทำงานด้วย ระบบปฏิบัติการ ต่อไปนี้ และให้จัดเตรียมตัวแฟลชไดร์ฟ USB ไว้ด้วย

ระบบปฏิบัติการ
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

ขั้นตอนที่ 1: ติดต้ังตัวอัปเดต

 1. อ่านและตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ
 2. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATE_M34R2196.zipนี้ ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน- ให้จำไดเร็กตอรี่ที่ท่านดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปเก็บไว้ด้วย
 3. หาไฟล์นั้นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน คลิกขวาที่ไฟล์นั้นและคลิกที่ คุณสมบัติ (Properties) ตรวจดูขนาดของไฟล์ว่าเท่ากับ 215 MB 225 891 384 ไบต์
ทำการโอนถ่ายไฟล์สำหรับอัปเดตนี้ไปให้กับ อุปกรณ์จัดเก็บ USB:
 1. ขยายไฟล์สำหรับอัปเดตนี้ออกมาจากไฟล์UPDATE_M34R2196.zip
  • สำหรับ ระบบปฏิบัติการ Mac OS X :
   1. ไปที่ตำแหน่งที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ไฟล์ UPDATE_M34R2196.zip
   2. จะมีโฟลเดอร์ใหม่ถูกสร้างขึ้นมา มีชื่อว่า อัปเดต (UPDATE)
  • สำหรับ ระบบปฏิบัติการ Windows
   1. ไปที่ไดเร็กตอรีที่ไฟล์ถูกดาวน์โหลดมา และคลิกขวาที่ไฟล์ UPDATE_M34R2196.zip และคลิกที่ ขยายออกทั้งหมด (Extract All)
    หมายเหตุ: การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ Internet Explorer จะ บันทึกไฟล์ไว้ที่โฟลเดอร์ ดาวน์โหลด (Downloads) ถ้าต้องการจะหาโฟลเดอร์ ดาวน์โหลด (Downloads) ให้คลิกที่แผ่น เดสก์ท็อป (Desktop) จากหน้าจอเริ่มต้น (Start) และจากนั้นให้หาไฟล์นั้นโดยใช้ Windows Explorer
   2. ที่หน้าต่าง ขยายโฟลเดอร์ที่บีบอัดไว้ (Extract Compressed (Zipped) Folders) ให้คลิกที่ ขยาย (Extract)
   3. จะมีโฟลเดอร์ใหม่ถูกสร้างขึ้นมา มีชื่อว่า อัปเดต (UPDATE)
    หมายเหตุ: จะมีสี่ไฟล์ถูกขยายออกมา: MSB34-FW.BIN และ MSB34-FW.ID, MSB34-FW_MB.BIN, และ MSB34FW_MB.ID.
 2. เชื่อมต่อ อุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่ใช้งานด้วยกันได้ ให้กับเครื่องของท่าน
 3. ทำการโอนถ่ายโฟลเดอร์ อัปเดต (UPDATE) นี้ไปให้กับ อุปกรณ์จัดเก็บ USB:
  • สำหรับ ระบบปฏิบัติการ Mac OS X :
   ลากและวาง โฟลเดอร์ อัปเดต (UPDATE) ไปให้กับโฟลเดอร์รากของ อัปเดต USB
  • สำหรับ ระบบปฏิบัติการ Windows
   1. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่โฟลเดอร์นี้ถูกสร้างขึ้นมา และจากนั้นให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ อัปเดต (UPDATE)
   2. จากเมนู คลิกที่ ส่งไปที่ (Send To)..., และจากนั้นให้คลิกที่ไดร์ฟที่แทนอุปกรณ์ USB ของท่าน (เช่น Removable Disk E:).
   3. โฟลเดอร์สำหรับอัปเดตนี้จะได้รับการคัดลอกไปให้กับอุปกรณ์ USB ของท่าน.
  หมายเหตุ: การอัปเดตนี้จะไม่มีการทำงาน ถ้าหากโฟลเดอร์นี้ไม่ได้รับการคัดลอกไปให้กับไดเร็กตอรี่รากของอุปกรณ์ USB หรือชื่อของอุปกรณ์โฟลเดอร์มีการแก้ไข
 4. หลังการคัดลอกโฟลเดอร์ อัปเดต (UPDATE) ให้ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
โอนถ่ายตัวอัปเดตนี้ไปให้กับเครื่องเล่นของท่าน

ขั้นแรก ให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม จากนั้นถ่ายโอนการอัปเดตไปที่ Soundbar ของท่าน

เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม:

 1. เปิดทีวีของท่านขึ้นมา และตรวจเช็คดูว่าได้ปรับไว้เป็นอินพุทที่เครื่องSoundbarเชื่อมต่ออยู่ด้วย ถ้าเครื่อง เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ต HDMI 2 ให้เลือก HDMI 2 เป็นอินพุท
 2. เปิดเครื่อง Sound Bar ขึ้นมา
 3. กด โอม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล และรอจนกระทั่งเห็นหน้าจอ Home
 4. ใส่ USB ที่มีไฟล์ทั้ง 4 เข้าไป

ทำการโอนถ่ายไฟล์สำหรับอัปเดต:

 1. ที่หน้าจอ โฮม (Home) ให้เลือกที่ เซ็ตอัป (Setup) > อัปเดตซอฟต์แวร์ (Software Update) ด้วยคีย์ลูกศรบนตัวรีโมทคอนโทรล และจากนั้นให้กดที่คีย์ ENTER
 2. ใช้คีย์ลูกศรทำการเลือกที่ อัปเดตจากหน่วยความจำ USB (Update via USB Memory) และจากนั้นให้กดที่คีย์ ENTER
 3. จะมีข้อความ พบไฟล์สำหรับอัปเดตในหน่วยความจำ USB (Update files found in the USB memory) ท่านต้องการทำการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือไม่ (Do you want to update software)? เวอร์ชันปัจจุบัน M34.R.xxxx เวอร์ชันใหม่ M34.R.2196(Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2196) ห้ามปิดไฟหรือถอด หน่วยความจำ USB ออกในระหว่างการอัปเดตนี้ (Do not turn off the power or remove the USB memory during the update) แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี เลือกที่ ตกลง (OK) โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรล และกดที่ ENTER
 4. จะมีข้อความ คำเตือนในการอัปเดต (Update Caution) แสดงในหน้าจอของทีวี เลือกที่ ตกลง (OK) โดยใช้ตัวรีโมทคอนโทรล และกดที่ ENTER
 5. การอัปเดตจะเริ่มต้นขึ้น
 6. ในระหว่างการอัปเดต ท่านจะเห็น ข้อความ UPDT ที่ช่องแสดงผลด้านหน้า
 7. การอัปเดตจะเสร็จสิ้นเมื่อมีข้อความ ทำเสร็จแล้ว (DONE) ที่่ช่องแสดงผลด้านหน้า เครื่อง Sound Bar จะทำการเริ่มต้นใหม่ อัตโนมัติ
  หมายเหตุ:ห้ามทำการถอดสายไฟกำลังออก ในระหว่างการอัปเดตนี้

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบดูว่าการ อัปเดตทำได้สำเร็จแล้ว

การตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ ถ้าหมายเลข เวอร์ชันคือ M34.R.2196 แสดงว่า การอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นสำเร็จแล้ว

การแก้ปัญหา

จะทำอย่างไรถ้าหากมีปัญหาในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องSoundbarโดยใช้เครื่องพีซี และหน่วยความจำ USB .
 • มีข้อความ UPDT และ ERROR แสดงสลับกันไปมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้า.
  1. ให้ทำการปิดระบบ และถอดสายไฟป้อนกำลัง AC ออก.
  2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องSoundbarขึ้นมา.
  3. ลองทำการอัปเดตด้วยการใช้หน่วยความจำ USB .
 • เพาเวอร์มีการปิดลงไปในระหว่างที่การอัปเดตกำลังดำเนินการอยู่
  เปิดเพาเวอร์บนเครื่อง Soundbar และทำตามขั้นตอนการอัปเดตด้วยตัวหน่วยความจำ USB อีกครั้ง.
 • ไฟล์สำหรับอัปเดต UPDATE_M34R2196.zip ที่ ดาวน์โหลดมาจาก เว็บไซต์อัปเดตไม่สามารถขยายออกมาได้
  ท่านทำการดาวน์โหลดสำเร็จหรือไม่ ? ลองลบไฟล์นั้นออกไป และทำการดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง
 • การอัปเดตทำงานไปเกิน 30 นาทีแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ
  1. ถอดสายกำลังไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟ แล้วทำการเชื่อมต่อเข้าไปใหม่หลังจากผ่านไปแล้วหลายนาที
  2. เปิดเครื่อง Sound Bar ขึ้นมา
  3. ลองทำตามขั้นตอนการอัปเดตดูอีกครั้ง