หมายเลข ID หัวข้อ : 00190353 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/03/2018

[VIDEO] วิธีการใช้ท่าทางในการควบคุม LF-S50G

    วิดีโอต่อไปนี้จะแนะนำวิธีการควบคุม LF-S50G ด้วยท่าทาง.