หมายเลข ID หัวข้อ : 00228009 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/09/2019

ฉันจะหาข้อมูลรายละเอียดการสนับสนุนเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรลที่ให้มาพร้อมกับทีวีของฉันได้อย่างไร?

    ท่านจะหาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่านที่ให้มาด้วยได้ โดยการไปที่ข้อมูลเฉพาะรุ่นของทีวีนั้นในเว็บไซต์สนับสนุน
     

    ขั้นตอนที่ 1: หาชื่อรุ่นทีวีของท่าน

    ชื่อรุ่นเครื่อง – จะเป็นชุดของตัวอักษรและตัวเลข – จะดูได้จากกล่องใส่ตัวเครื่อง คู่มือผู้ใช้ และการตั้งค่าของผู้ใช้งานทีวีนั้น ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรุ่นทีวีบางรุ่น:

    • KDL‐32BX420
    • KDL-43W809C
    • KD-55XD8599

    สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในวิธีการหาชื่อรุ่นของท่านที่ถูกต้อง กรุณาดูที่:
    >>>วิธีการหาชื่อรุ่นเครื่องทีวีของท่าน

     

    ขั้นตอนที่ 2: ค้นหาชื่อรุ่นเครื่องในเว็บไซต์สนับสนุน

    พิมพ์ชื่อรุ่นเครื่องทีวีของท่านเข้าไปในแถบสำหรับค้นหา ชื่อเต็มของของเครื่องจะมีแสดงออกมาโดยอัตโนมัติในเมนูแนะนำแบบอัตโนมัติ เมื่อท่านเริ่มทำการพิมพ์เข้าไป คลิกที่ชื่อรุ่นนั้น เพื่อไปที่หน้าของผลิตภัณฑ์นั้นโดยตรง หรือคลิกที่ปุ่ม“ค้นหา(Search)” เพื่อหาตัวที่ตรงมากที่สุด และเลือกทีวีนั้น

    >>> หน้าหลักของเว็บไซต์สนับสนุน

     

    หมายเหตุ: ถ้าหากท่านไม่แน่ใจว่ารีโมทของท่านเป็นรีโมทที่ให้มาด้วยหรือเป็นรีโมทที่ซื้อแยกมาต่างหาก ให้ลองพิมพ์ชื่อรุ่นของตัวรีโมทคอนโทรลนั้นเข้าไปดู
    ถ้าหากรีโมทของท่านเป็นแบบแยกจำหน่ายอิสระ , หน้าของรุ่นของรีโมทนั้นจะแสดงในผลการค้นหา
    ชื่อรุ่นจะอยู่ที่ด้านหน้าของตัวรีโมทคอนโทรล หรือด้านในของช่องหรือฝาปิดแบตเตอรี่
    ชื่อรุ่นจะเริ่มต้นด้วย “RM”

     

    ขั้นตอนที่ 3: ไปที่หน้ารุ่นของทีวีของท่าน

    เมื่อท่านอยู่ในหน้าของผลิตภัณฑ์ TV นั้นแล้ว ท่านจะสามารถเห็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวรีโมทนั้นได้ใน คู่มืออ้างอิง หรือ คู่มือการใช้งาน
    จะมีการแสดงของปุ่ม และฟังก์ชันต่าง ๆที่มีให้*
    นอกจากนี้ การพิมพ์คำหลัก (Keyword) เช่น “remote”หรือ “remote control” ในกล่องสำหรับค้นหา ท่านก็สามารถจะหาหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้เช่นกัน

     

    *รูปร่าง ตำแหน่ง การมีให้ และฟังก์ชันของปุ่มต่าง ๆ ของตัวรีโมทคอนโทรล อาจจะแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค/รุ่นของทีวีของท่าน