ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
33.7 x 75.3 x 16 ม.ม.
Mega Bass
มี
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)
ประมาณ 46.6 กรัม
หูฟังสเตอริโอ
มี
ภาครับ FM
มี