• ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

    39 x 83.5 x 19.6 ม.ม.

   • นาฬิการะบบดิจิตอล

    มี

   • บันทึกสถานีล่วงหน้า

    20

   • น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)

    ประมาณ 45 กรัม

   • หูฟังสเตอริโอ

    มี

   • จูนเนอร์ PLL Synthesizer

    มี

   • ภาครับ FM

    มี

   • ภาครับ AM

    มี

   • ระบุการปรับแต่งด้วยไฟ LED

    มี

   • ระบบเสียง Mega Bass

    มี