ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
39 x 83.5 x 19.6 ม.ม.
นาฬิการะบบดิจิตอล
มี
บันทึกสถานีล่วงหน้า
20
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)
ประมาณ 45 กรัม
หูฟังสเตอริโอ
มี
จูนเนอร์ PLL Synthesizer
มี
ภาครับ FM
มี
ภาครับ AM
มี
ระบุการปรับแต่งด้วยไฟ LED
มี
ระบบเสียง Mega Bass
มี