• ภาครับ MW

    มี

   • ภาครับ SW

    1-9

   • ภาครับ FM

    มี

   • นาฬิกา

    มี

   • ชนิดของระบบการทำงาน

    Type (14)

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 233 กรัม

   • ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

    111 x 30.5 x 80.3 ม.ม.