หมายเลข ID หัวข้อ : 00203429 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/10/2018พิมพ์

จะทำการเปลี่ยนค่า Domain Name Server (DNS) เริ่มต้นไปเป็น Public DNS ใน BRAVIA TV ได้อย่างไร?

  คำเตือน: การใช้ Public DNS อาจจะช่วยทำให้ความเร็วของการกำหนดเส้นทางอินเทอร์เน็ตให้ดีขึ้นและช่วยแก้ปัญหานี้ได้. อย่างไรก็ตาม, กรุณาช่วยจดค่า DNS เริ่มต้น (default) ไว้สำหรับอ้างอิงในตอนหลังในกรณีที่ public DNS ใช้ไม่ได้ในเครือข่าย หรือ การเชื่อมต่อของเครือข่ายช้าลง หรือ ไม่เสถียร.

  primary และ secondary DNS server จะได้รับการกำหนดโดยอัตโนมัติโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของท่าน. ถ้าหากท่านสงสัยว่าการใช้ DNS server ไม่น่าเชื่อถือหรือทำงานไม่ถูกต้อง มีความเป็นไปได้ที่จะเลือก Public DNS server โดยการทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

  1. โดยการใช้รีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME .
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Network.
  4. เลือกที่ Network Settings/Set-up.
  5. เลือกที่  Set up network connection.
  6. เลือกที่ Custom/Expert.
  7. เลือกที่ Wired/Wireless Set-up. ใน Wireless Setup เชื่อมต่อทีวีเข้ากับ Wireless network โดยการสแกนเครือข่าย หรือ โดยการใช้ฟังก์ชัน WPS, ขึ้นอยู่กับเราท์เตอร์. สำหรับการเซ็ตอัปเครือข่ายแบบไร้สายที่มีระบบรักษาความปลอดภัย, จะต้องใส่เข้าไปก่อนที่หน้าจอของการตั้งค่าของ IP address และ Proxy server จะแสดงขึ้นมา.
  8. เลือกที่การตั้งค่า Manual IP Address.
  9. คงค่า IP address ตามนั้นหรือเปลี่ยนค่า IP address เข้าไปด้วยตนเองและป้อนค่า DNS โดยใช้ Public DNS address ต่อไปนี้: 8.8.8.8 สำหรับ Primary DNS และ 8.8.4.4 สำหรับ Secondary DNS.
  10. เลือกที่ NO ถ้าหากมีการแจ้งเตือนให้ใช้ proxy server.
  11. เลือกที่ Save and Connect เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อกับเครือข่าย.

  หมายเหตุ: ในกรณีที่การเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตมีความช้าลงหรือไม่เสถียร, Public DNS servers ตัวอื่นสามารถจะหาได้โดยการค้นหาจากอินเทอร์เน็ต.