หมายเลข ID หัวข้อ : 00228787 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

ฉันจับคู่ลำโพง Bluetooth ของฉันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน แต่ไม่มีเสียงออกมาหรือไม่สามารถเชื่อมต่อใหม่ได้

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

  • ตรวจเช็คดูว่าโวลลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ถูกปิดเสียงไว้
  • ตรวจเช็คดูว่าลำโพงไร้สายที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อด้วย มีการตั้งไว้เป็นอุปกรณ์สำหรับเล่นแล้ว
   ในการตั้งค่าของ Sound ขอเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ตรวจเช็คดูว่าลำโพงนั้นมีการตั้งไว้เป็น Default Deviceแล้ว
  • ทำการรีสตาร์ทซอฟต์แวร์สำหรับเล่นเพลงนั้น
  • ปิดฟังก์ชัน Bluetooth ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และจากนั้นเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
  • ลบข้อมูลของอุปกรณ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากนั้นจับคู่กับลำโพงนั้นอีกครั้ง
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ : วิธีการลบข้อมูลอุปกรณ์ Bluetooth ของอุปกรณ์การเล่นของท่าน

  หมายเหตุ: การทำงานไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นปกติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นมาเอง