หมายเลข ID หัวข้อ : 00229771 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

เสียงมีการกระโดดหรือขาดตอน เมื่อเชื่อมต่อกับลำโพงไร้สายผ่านทางการเชื่อมต่อ Bluetooth

เสียงขาดหายไปในระหว่างการเชื่อมต่อ Bluetooth , รวมถึงการใช้ฟังก์ชัน Speaker Add และ Wireless Party Chain

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  ขึ้นอยู่กับการสภาวะการใช้งานของท่าน เสียงอาจจะมีการกระโดดหรือขาดตอนได้ ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  • ให้ใช้อุปกรณ์นั้นให้ห่างจากต่อไปนี้เท่าที่จะเป็นไปได้
   • บริเวณที่มีการตั้งแอคเซสพอยต์แบบ LAN ไร้สายไว้
   • ใกล้กับเตาไมโครเวฟที่ทำงาน ทีวี วิทยุ จูนเนอร์ และอุปกรณ์อื่นที่คล้ายกัน
  • ขยับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่ให้เข้าใกล้กับตัวลำโพง
   ปัญหาต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากมีกำแพง ผู้คน โลหะ หรือวัตถุอื่น ๆที่ขัดขวางคลื่นของ Bluetooth ระหว่างลำโพงนี้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตของท่าน
  • ปัญหาต่าง ๆอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากท่านใช้งานแอปหรือเข้าไปในหน้าจอการตั้งค่าของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตของท่าน หยุดการเล่น Bluetooth เมื่อดำเนินการเหล่านี้
  • เมื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ต ให้ทำการรีสตาร์ทอุปกรณ์นี้ ก่อนการเชื่อมต่อใหม่กับลำโพงนี้ผ่านทางฟังก์ชัน Bluetooth

   

  ถ้าหากไม่ได้ใช้ในสภาวะข้างต้น, ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ทำการเปลี่ยนคุณภาพการเล่นแบบไร้สายของลำโพงไปเป็น Priority on stable connection
  หมายเหตุ: ไม่ใช้กับฟังก์ชัน Speaker Add หรือ Wireless Party Chain

  สำหรับ SRS-XB20, SRS-XB21, SRS-XB22, SRS-XB30, SRS-XB31, SRS-XB32, SRS-XB40 หรือ SRS-XB41

  สำหรับ GTK-XB60, GTK-XB90

  สำหรับ SRS-XB12