หมายเลข ID หัวข้อ : 00229763 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับเพาเวอร์และการชาร์จไฟให้กับลำโพง Bluetooth ของท่าน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: เรื่องนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะรุ่น, ดูที่ Applicable Products and Categories สำหรับหัวข้อนี้ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดสเปคเหล่านี้ สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นของท่าน


Q1. ฉันไม่สามารถชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ได้

A1.  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  • เมื่อใช้ตัวอะแดปเตอร์ AC แบบ USB ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย micro-USB มีการเชื่อมต่อกับลำโพงและตัวอะแดปเตอร์ AC แบบ USB แล้วอย่างแน่นหนา นอกจากนี้ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าตัวอะแดปเตอร์ AC แบบ USB เชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับไฟ AC อย่างแน่นหนาแล้ว
  • แนะนำให้ว่าให้ใช้ตัวอะแดปเตอร์ ACแบบ USB ที่มีกระแสไฟเอาท์พุท 1.5 A หรือมากกว่า และสาย micro-USB ที่จัดมาให้ หรือใช้สาย micro-USB ที่เป็นไปตามมาตรฐานของ USB เท่านั้น 
  • เมื่อใช้ตัว อะแดปเตอร์ AC แบบ USB สำหรับ iPhone/iPad, อาจจะใช้เวลาในการชาร์จไฟแบตเตอรี่ให้เต็ม ขึ้นอยู่กับสเปคของสาย USB หรือตัวอะแดปเตอร์
  • ในบางรุ่น, ท่านไม่สามารถจะใช้สาย micro USB แบบชาร์จไฟได้อย่างเดียวที่ไม่สามารถส่งข้อมูลได้

หมายเหตุ: ตัวแสดงสถานะ CHARGE จะติดขึ้นมาเป็นสีส้มในระหว่างการชาร์จไฟ


Q2. ตัวแสดงสถานะCHARGE ไม่ติดสว่าง

A2. ตัวแสดงสถานะ CHARGE จะไม่ติดสว่าง ถ้าหากแบตเตอรี่นั้นมีการชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว 
ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง, ตัวแสดงสถานะ CHARGE นี้อาจจะไม่ติดสว่างในระหว่างการชาร์จไฟให้ลำโพงที่มีการเปิดเพาเวอร์ไว้
ถ้าหากแบตเตอรี่กำลังถูกชาร์จไฟอยู่ในระหว่างปิดลำโพงอยู่ ตัวแสดงสถานะ CHARGE จะติดสว่าง


Q3. การชาร์จไฟใช้เวลานาน

A3. ถ้าหากท่านชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ในระหว่างการใช้ลำโพง, การชาร์จไฟอาจจะใช้เวลายาวนานในการชาร์จไฟให้เสร็จสิ้น
เราแนะนำให้ทำการปิดลำโพงนั้นไปก่อนเมื่อทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่
หมายเหตุ: ปกติจะใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงในการชาร์จไฟให้กับ SRS-X33 เมื่อปิดเพาเวอร์ไว้


Q4. ทันทีที่การชาร์จไฟเริ่มต้นขึ้น ตัวแสดงสถานะ CHARGE ดับลงไป และการชาร์จไฟจะหยุดลง

A4. มีความเป็นไปได้ที่แบตเตอรี่จะมีการชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว
ถ้าแบตเตอรี่มีการชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว ตัวแสดงสถานะ CHARGE จะดับลงไปทันทีหลังการชาร์จไฟเริ่มต้นขึ้น
นอกจากนี้ ให้ระวังในกรณีต่อไปนี้, เนื่องจากการชาร์จไฟจะหยุดลงไปด้วยเหตุผลของความปลอดภัย

  • ถ้าการชาร์จไฟทำแบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
  • ถ้าอุณหภูมิโดยรอบของตัวลำโพงสูงหรือต่ำจนเกินไป
    หมายเหตุ: อุณหภูมิใช้งานคือ 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Q5. ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สั้น

A5. ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อม หรือสภาวะในการใช้งาน, ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่อาจจะสั้นลงได้
หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน