หมายเลข ID หัวข้อ : 00228968 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/06/2019

วิธีการจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล็บทอป / เครื่องเดสทอป

  ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องแล็ปทอป / เดสทอปของท่านมีโมดูล Bluetooth

  ขั้นตอนแรกที่สำคัญกืคือต้องแน่ใจว่าเครื่องแล็ปทอป / เดสทอปนั้นมีโมดูล Bluetooth อยู่ เครื่องแล็ปทอป / เดสทอป บางเครื่องอาจจะไม่มีฮาร์ดแวร์ตัวนี้มาด้วย ตรวจเช็คดูคู่มือของเครื่องแล็ปทอป / เดสทอป ของท่านว่ามีโมดูล Bluetooth ให้หรือไม่

  ถ้าหากเครื่องแล็ปทอป / เดสทอป ของท่านไม่มีโมดูล Bluetooth มาด้วย ท่านสามารถซื้อโมดูล Bluetooth แบบภายนอก เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth ในเครื่องแล็ปทอป / เดสทอป ของท่านได้

  ขั้นตอนที่ 2: ปรับอุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อให้อยู่ในโหมดการจับคู่

  ทำให้อุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อกับเครื่องแล็ปทอป หรือ เดสทอปของท่านให้ สามารถค้นพบได้ ท่านสามารถทำเรื่องนี้ได้โดย รีเซ็ตโหมดการจับคู่ วิธีการที่จะทำเรื่องนี้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะใช้(หูฟัง, ลำโพง, โทรศัพท์สมาร์ทโฟน, ฯลฯ) ตรวจเช็คดูในคู่มือเครื่องของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องโหมดการจับคู่

  • สำหรับลำโพงหรือหูฟัง Bluetooth จะมีปุ่มสำหรับใช้ในการจับคู่ให้ ท่านจะต้องทำการกดค้างไว้หลายวินาที เพื่อทำการเปิดโหมดจับคู่บนลำโพงหรือหูฟัง Bluetooth นั้น
    
  • ถ้าหากเป็นการใช้ลำโพงหรือหูฟังของท่านเป็นครั้งแรก มีความเป็นไปได้มาก ที่เครื่องจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อท่านเปิดเครื่องขึ้นมา
    
  • อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าในการจับจับคู่อุปกรณ์ครั้งที่่สองหรือต่อมา, โหมดการจับคู่อาจจะแตกต่างกับครั้งแรกที่ท่านทำการจับคู่ไป ในตอนที่ท่านเปิดกล่องออกมา
   ตัวอย่างเช่น เครื่อง MDR-1000X จะเข้าสู่โหมดการจับคู่ทันทีเมื่อใช้งานเป็นครั้งแรก; ในครั้งที่สอง เมื่อท่านต้องการจะจับคู่หูฟังเหล่านี้ ท่านจะต้อง กดค้างที่ปุ่มโหมดจับคู่ไว้นาน 7 วินาที
    
  • ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ของท่านไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ก่อนหน้านี้อยู่: อุปกรณ์ Bluetooth มักจะทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ เมื่ออยู่ใกล้กันและมีการเปิด Bluetooth ไว้
    

  ขั้นตอนที่ 3: เปิด Bluetooth ในเครื่องแล็ปทอป / เดสทอปของท่าน

  Windows 10 & 8

  1. ไปที่ [Settings]
  2. คลิกที่  [Devices]
  3. คลิกที่แท็บ [Bluetooth] และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้ง Bluetooth ไว้ที่ [ON]
   การเปิด Bluetooth ของ Windows 10 & 8
    
  4. หรือไม่ ให้เลือกที่  [More Bluetooth options] / [Advanced Bluetooth settings] ที่อยู่ใน Related Settings
  5. จะเป็นการเปิดหน้าต่างการตั้งค่าของ Bluetooth ขึ้นมา ในแท็บแรกของ [Options] ท่านจะเห็นส่วนของ [Discovery] ที่มีตัวเลือกของ [Allow Bluetooth devices to find this PC]
  6. เลือกที่ตัวเลือกนั้น และอย่าลืมคลิกที่ปุ่ม [Apply] ที่ด้านล่าง

   

  Windows 7

  1. ไปที่ [Control Panel]
  2. ใช้ฟังก์ชันการค้นหา ทำการหา [Bluetooth]
   การเปิด Bluetooth ของ Windows 7
    
  3. คลิกที่ [Change Bluetooth settings] และต้องมั่นใจว่าการตั้งค่าที่จำเป็นได้มีการเปิดไว้แล้ว:
   1. Allow Bluetooth devices to find this computer
   2. Allow Bluetooth devices to connect to this computer
   3. Alert me when a new Bluetooth device wants to connect
  4. อย่าลืมกดที่ [Apply]

   

  iOS / Mac

  1. ในเครื่อง Mac ของท่าน, เลือกที่เมนู Apple > System Preferences, จากนั้นคลิกที่ Bluetooth
   เครื่อง Mac ของท่านในตอนนี้ก็จะสามารถค้นพบได้แล้ว
  2. หรือ ไปที่แถบเมนูด้านบน และคลิกที่ไอคอน Bluetooth ถ้าหากมี
   ตรวจสอบดูให้มั่นใจว่าได้เปิด Bluetooth ไว้แล้ว

   การเปิด Bluetooth ของ iOS MAC

   เมนูการเปิด Bluetooth ของ iOS

   

  ขั้นตอนที่ 4: การจับคู่และการตั้งค่าอุปกรณ์ของท่าน

  Windows 10 & 8

  1. คลิกที่ปุ่ม [Start] และเลือกที่  [Settings]
  2. เลือกที่ [Devices]
   Windows 10 การจับคู่ Bluetooth 1

    
  3. คลิกที่แท็บ [Bluetooth] และจากนั้นคลิกที่ปุ่ม [Bluetooth] เพื่อเปิดฟังก์ชัน Bluetooth

   Windows 10 การจับคู่ Bluetooth 2
    
  4. เลือกอุปกรณ์ของท่านและคลิกที่ [Pair]
  5. ตรวจเช็คดูการตั้งค่าเสียงของท่านเพื่อให้แน่ใจว่ามีเสียงออกมาจากเอาท์พุทที่ถูกต้อง 

   

  Windows 7

  1. คลิกที่  [Start]
  2. ไปที่ [Control Panel]
  3. เลือกที่  [Devices and Printers] (บางครั้งจะอยู่ใน [Hardware and Sound] )
  4. ใน [Devices and Printers], คลิกที่ [Add a device]
  5. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าหูฟัง Bluetooth นั้นได้ตั้งไว้ที่ "Pairing Mode"แล้ว
  6. ในรายการ หาอุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อ (อาจจะมีอุปกรณ์รอบๆตัวท่านจำนวนมาก ที่พร้อมจะเชื่อมต่อ)

   ในตัวอย่างต่อไปนี้ เราจะทำการเชื่อมต่อหูฟัง WH-H900 , หลังการทำให้เข้าไปอยู่ในโหมดการจับคู่โดยการกดปุ่ม ON ไว้นาน 7 วินาที

   Windows 7 การจับคู่ Bluetooth 1

    
  7. ในหน้าต่างของ [เพิ่มอุปกรณ์] , เลือกหูฟัง Bluetooth และท่านจะเห็นการแจ้งเตือนของ [การเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์]

   Windows 7 การจับคู่ Bluetooth 2
    
  8. ที่จุดนี้, เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ที่จำเป็นเข้าไป และจะมีการแจ้งเตือนใกล้กับบริเวณ Taskbar ขึ้นอยู่กับรุ่นของหูฟังหรือลำโพงของท่าน อาจจะต้องมีการใส่รหัสการจับคู่ด้วย รหัสที่เป็นค่าเริ่มต้นได้แก่ 0000

  9. เมื่ออุปกรณ์นั้นมีการเพิ่มเข้ามาแล้ว ท่านจะเห็นหน้าจอต่อไปนี้:

   Windows 7 การจับคู่ Bluetooth 3
    

  10. เมื่อท่านคลิกที่ปุ่ม [Devices and Printers] , ท่านจะเข้าไปสู่ภาพรวมของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องแล็ปทอป / เดสทอปของท่าน ถ้าหากท่านดับเบิลคลิกที่อุปกรณ์ของท่าน, ท่านจะเห็นหน้าจอตัวเลือกต่อไปนี้:

   Windows 7 การจับคู่ 4

  11. ถ้าหากหูฟังของท่านมีไมโครโฟนอยู่ด้วย, ท่านจะมีตัวเลือกให้เลือกการสั่งงานที่ท่านต้องการจะใช้งานหูฟังของท่านสำหรับ:

   1. ฟังเพลง

   2. โอนสายโทรศัพท์ VoIP ไปเป็นแฮนด์ฟรี

    โปรดทราบว่าตัวเลือกที่สองจะลดคุณภาพเสียงของท่านลง เมื่อเทียบกับตัวเลือกอันแรก เนื่องจากจะมีการให้ความสำคัญกับความแรงของสัญญาณมากกว่าคุณภาพเสียง

  12. สุดท้าย คลิกขวาที่ไอคอนเสียงในแถบงานเพื่อเลือก [อุปกรณ์เล่นเสียง] และตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังของท่านมีการเลือกไว้เป็น อุปกรณ์เล่นเริ่มต้น(Default Playback Device)แล้ว

   Windows 7 เมนูการจับคู่ Bluetooth ของอุปกรณ์เล่นเพลง

   Windows 7 การจับคู่อุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth

   

  iOS / Mac

  1. ถ้าหากท่านได้ทำการตั้งให้ลำโพงหรือหูฟังของท่านเข้าสู่โหมดการจับคู่ได้สำเร็จแล้ว จะต้องมีชื่ออุปกรณ์อยู่ในรายการของ Bluetooth นั้น ถ้าหากท่านไม่เห็นชื่อนั้นในทันที ให้ตรวจสอบให้แน่ใจโดยการเลื่อนลงไปเพื่อดูว่าไม่ได้ซ่อนอยู่ในเมนูนั้น

   ในตัวอย่างต่อไปนี้ เราได้ทำการจับคู่ทั้ง MDR-1000X และ MDR-ZX330BT
    
  2. เลือกอุปกรณ์ของท่านในรายการและคลิกที่ปุ่ม [Pair]

   iOS Mac การจับคู่ Bluetooth ขั้นตอนที่ 1
    
  3. ท่านสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัว(แต่ไม่จำเป็นต้องเล่นพร้อมกัน, ท่านจะต้องเลือกแหล่งจ่ายสัญญาณเอาท์พุท) 

   การจับคู่ Bluetooth Mac iOS ขั้นตอนที่ 2
    

  4. อย่าลืมที่จะตรวจเช็คดูการตั้งค่าเสียงของท่านในการตั้งค่าระบบ(System preferences)เพื่อการเลือกเปิดเอาท์พุทที่ถูกต้อง:

   การจับคู่ Bluetooth Mac iOS ขั้นตอนที่ 3

   

  ข้อแนะนำการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม

  ทำการปิดและเปิด Bluetooth ใหม่อีกครั้ง

  ลองทำการปรับให้ Bluetooth ปิด (OFF) และ เปิด (ON)ใหม่อีกครั้ง ถ้าหากท่านแน่ใจว่าอุปกรณ์ของท่านอยู่ในโหมดการจับคู่แต่ไม่มีแสดงในรายการอุปกรณ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน


  โปรดอย่าลืมทำการปิด(OFF)โหมดเครื่องบิน(Airplane mode)ด้วย (Windows 10)

  1. ไปที่ [Start]
  2. เลือกที่ Settings
  3. ไปที่ [Network & Internet]
  4. เปลี่ยนตัวเลือก [Airplane Mode] ไปเป็น [OFF]


  ตรวจเช็คดูไดร์ฟเวอร์ของ Bluetooth ของท่าน

  1. คลิกที่ [Start] และค้นหา [Device Manager] (จะมีหน้าต่างตามรูปถ่ายหน้าจอด้านล่างนี้แสดงขึ้นมา)
  2. หารายการของ Bluetooth ทั้งหมด โดยการเปิดที่ [Network Adapters category] และ/หรือ [Bluetooth Radios category] (ถ้ามี)

   รูปถ่ายหน้าจอของอะแดปเตอร์เครือข่าย Bluetooth

  3. ตรวจเช็คดูว่าที่ไดร์ฟเวอร์นั้นมีเครื่งองหมายตกใจหรือลูกศรชี้ลงสีเหลืองหรือไม่
   1. เครื่องหมายตกใจ: ให้ทำการอัปเดตหรือติดตั้งไดร์ฟเวอร์ Bluetooth ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเข้าไปใหม่
   2. ลูกศรชี้ลง: Bluetooth ถูกปิดการทำงานไว้: คลิกขวาและเปิดให้ Bluetooth ทำงาน