หมายเลข ID หัวข้อ : 00159430 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/09/2020

ฉันไม่สามารถจับคู่หูฟังหรือลำโพง Bluetooth เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ หรือไม่มีเสียงแม้จะทำการจับคู่ Bluetooth ได้แล้วก็ตาม

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ตามการเซ็ตอัปเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (ระบบปฏิบัติการ การกำหนดค่าให้ลำโพง ฯลฯ) ขั้นตอนที่ท่านจะต้องทำเพื่อที่จะจับคู่หูฟังหรือลำโพงของท่านกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและรับฟังเสียงได้สำเร็จ จะเปลี่ยนแปลงไปตามนั้น

  ทำตามขั้นตอนการเตรียมพร้อมเหล่านี้ เพื่อตรวจเช็คดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขไปแล้วหรือไม่

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีโมดูล Bluetooth ที่รองรับโปรไฟล์ Bluetooth แบบ Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) ได้
  2. ไดรเวอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านกับเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีอยู่ในระบบปฏิบัติการนั้นแล้ว
   • ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านถามหาไดรเวอร์ Bluetooth ให้ติดต่อกับผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
   • ถ้าหากท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO จะมีไดรเวอร์ Bluetooth ให้ในออนไลน์ ดาวน์โหลดจะมีโพสต์ไว้ในหน้าสนับสนุนรุ่นเครื่องของท่านแล้ว
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ติดตั้งเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดไว้แล้ว
   ท่านสามารถจะหาเฟิร์มแวร์ล่าสุดได้ในส่วนของ ดาวน์โหลด ของผลิตภัณฑ์ของท่านหรือติดตามการออกเฟิร์มแวร์ในอนาคตได้โดยการดาวน์โหลดและบันทึก ผลิตภัณฑ์ของท่านไว้ในแอปมือถือ Support By Sony
  4. รีเซ็ต หูฟัง หรือลำโพง Bluetooth ของท่าน
   คำแนะนำในวิธีการรีเซ็ต ผลิตภัณฑ์ของท่าน สามารถจะหาดูได้ในคู่มือให้ความช่วยเหลือ
  5. ใช้ผลิตภัณฑ์ออดิโอของท่านให้ใกล้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
  6. เพิ่มระดับเสียงในเครื่องคอมพิวเตอร์

  จับคู่หูฟังหรือลำโพงของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

  เลือกระบบปฏิบัติการของท่านด้านล่างสำหรับวิธีการจับคู่อุปกรณ์ของท่านกับเครื่องคอมพิวเตอร์

  Microsoft Windows 10


  Microsoft Windows 8.1 หรือ 8


  Microsoft Windows 7


  Apple macOS / OS X

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านยังคงไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์ของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือไม่มีเสียงออกมา ให้ลองทำการจับคู่หูฟัง หรือลำโพงของท่านเข้ากับ อุปกรณ์ Bluetooth ที่แตกต่างออกไป เช่น สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ตที่รองรับโปรไฟล์ A2DP ได้