หมายเลข ID หัวข้อ : 00200196 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/06/2019

วิธีการลบข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ของอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ทั้งหมดกับลำโพงไร้สาย.

จะสามารถทำการลบข้อมูลการจับคู่เพียงชุดเดียวได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การลบข้อมูลการจับคู่เพียงชุดเดียวไม่ได้รับการรองรับจากลำโพงแบบไร้สายนี้. ท่านจำเป็นต้องทำการลบข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดโดยการปรับเป็นค่าเริ่มต้นให้กับลำโพงนั้น
ข้อสำคัญ: การตั้งค่าทั้งหมดของลำโพงไร้สายนั้น จะกลับไปสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ดังนั้น จึงเป็นการลบการตั้งค่าของเครือข่ายและข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดด้วย.

ดูที่ด้านล่างสำหรับวิธีการลบข้อมูลการจับคู่โดยการรีเซ็ตลำโพงให้กลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน:

ชื่อรุ่น

คู่มือการใช้งาน

CAS-1
 1. ปิดเครื่องลงไป.
 2. กดค้างที่ปุ่ม(on/standby) บนตัวเครื่องนาน 10 วินาที ในขณะที่ตัวเครื่องปิดอยู่ และไฟ LED เหนือตัวควบคุมโวลลุ่มจะกะพริบอย่างเร็ว.

GTK-XB60
GTK-XB90

 1. เปิดตัวเครื่องขึ้นมา.
 2. กดค้างที่ปุ่ม FUNCTION PAIRING และปุ่ม VOLUME - พร้อมกันให้นานกว่าห้าวินาที.
LF-S50G
 1. เปิดตัวเครื่องขึ้นมา.
 2. กดค้างที่ปุ่ม(microphone off) จนกระทั่งไฟ LED แสดงสถานะทั้งสี่ดวงสว่างเป็นสีส้ม.
LSPX-S1
 1. เปิดตัวเครื่องขึ้นมา.
 2. กดค้างที่ปุ่ม Volume (volume) - และปุ่ม on/standby (power) พร้อมกันนานห้าวินาที
SRS-BTD70
 1. เปิดตัวเครื่องขึ้นมา.
 2. กดค้างที่ปุ่ม VOLUME - และปุ่ม INPUT/PAIRING พร้อมกันไว้นานกว่าห้าวินาที

SRS-HG1
SRS-XB10
SRS-XB20
SRS-XB21
SRS-XB30
SRS-XB31
SRS-XB40
SRS-XB41
SRS-ZR5
SRS-ZR7
HT-ZR5P

 1. เปิดตัวเครื่องขึ้นมา.
 2. กดค้างที่ปุ่ม - (volume) และปุ่ม (power) / PAIRING พร้อมกันไว้นานกว่าห้าวินาที.

SRS-HG10

 1. เปิดตัวเครื่องขึ้นมา.
 2. กดค้างที่ปุ่ม + (volume) และปุ่ม SET UP พร้อมกันให้นานกว่าห้าวินาที
SRS-X1
 1. เปิดตัวเครื่องขึ้นมา.
 2. กดค้างที่ปุ่ม(previous) และปุ่ม (power) /PAIRING , และปุ่ม VOL + พร้อมกันให้นานกว่าห้าวินาที.

SRS-X11

 1. เปิดตัวเครื่องขึ้นมา.
 2. กดค้างที่ปุ่ม  (power) , ปุ่ม VOL - , และปุ่ม VOL + พร้อมกันไว้นานกว่าห้าวินาที

SRS-X7
SRS-X9
SRS-X77
SRS-X88
SRS-X99

 1. เปิดตัวเครื่องขึ้นมา.
 2. แตะค้างที่ปุ่ม VOL - และปุ่ม ON/STANDBY พร้อมกันให้นานกว่าห้าวินาที.

SRS-XB2
SRS-XB3

 1. เปิดตัวเครื่องขึ้นมา.
 2. กดค้างที่ปุ่ม  (power) และปุ่ม VOLUME - พร้อมกันไว้นานกว่าห้าวินาที

SRS-XB60

 1. เปิดตัวเครื่องขึ้นมา.
 2. กดค้างที่ปุ่ม FUNCTION/ PAIRING และ ปุ่ม - (volume) พร้อมกันไว้นานกว่าห้าวินาที


หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นนั้น ๆ เมื่อลำโพงไร้สายนั้นถูกปรับเป็นค่าเริ่มต้นแล้ว อาจจะมีการเข้าสู่โหมดแสตนด์บายได้.