หมายเลข ID หัวข้อ : 00057480 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/08/2016

เมื่อฉันสัมผัสโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปที่ wireless boombox หรือ audio system หน้าจอให้เลือกแอพพลิเคชั่นจะแสดงขึ้นมา

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้ามีการติดตั้งแอพพลิเคชั่น NFC ไว้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน หน้าจอให้เลือกอาจจะปรากฎขึ้นมา เมื่อท่านสัมผัสโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปที่ Sony wireless boombox หรือ Micro HiFi Component system

เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้เลือกไปที่ แอพพลิเคชั่น NFC Easy Connect และตั้งไปที่ค่าเริ่มต้น (default) แอพพลิเคชั่นนี้จะเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติในครั้งต่อไปที่มีการใช้ฟังก์ชั่น NFC

หมายเหตุ:

  • เพื่อทำการเปลี่ยนการปรับตั้งต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น NFC Easy Connect ให้ตรวจสอบกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
  • แอพ NFC Easy Connect ไม่จำเป็นต้องใช้ ถ้าหากท่านใช้ระบบปฎิบัติการ Android 4.1 หรือที่ใหม่กว่า