หมายเลข ID หัวข้อ : 00159430 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/12/2019

ฉันไม่สามารถจับคู่หูฟังหรือลำโพง Bluetooth กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

  ข้อสำคัญ: ไม่ได้มีหูฟังหรือลำโพงของ Sony ครบทั้งหมดทุกรุ่น ที่สามารถจะใช้ Bluetooth ได้ เพื่อตรวจสอบดูว่าเครื่อง Sony ของท่านมีฟังก์ชันนี้หรือไม่ ให้ตรวจเช็คกับรายละเอียดสเปกในคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น

  ตามการเซ็ตอัปเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (ระบบปฏิบัติการ การกำหนดค่าให้ลำโพง ฯลฯ) ขั้นตอนที่ท่านจะต้องทำเพื่อที่จะจับคู่หูฟังหรือลำโพงของท่านกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและรับฟังเสียงได้สำเร็จ จะเปลี่ยนแปลงไปตามนั้น

  การเตรียมพร้อม

  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ปรับเพิ่มระดับของระดับเสียงในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว
  • วางอุปกรณ์ของท่านไว้ในระยะหนึ่งเมตรจากเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านรองรับโปรไฟล์ Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Bluetooth ได้
  • ไดรเวอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านกับเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีอยู่ในระบบปฏิบัติการนั้นแล้ว
   • ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านถามหาไดรเวอร์ Bluetooth ให้ติดต่อกับผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
   • ถ้าหากท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO จะมีไดรเวอร์ Bluetooth ให้ในออนไลน์ ดาวน์โหลดจะมีโพสต์ไว้ในหน้าสนับสนุนรุ่นเครื่องของท่านแล้ว

  จับคู่หูฟังหรือลำโพงของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

  เลือกระบบปฏิบัติการของท่านด้านล่างสำหรับวิธีการจับคู่อุปกรณ์ของท่านกับเครื่องคอมพิวเตอร์

  Microsoft Windows 10


  Microsoft Windows 8.1 หรือ 8


  Microsoft Windows 7


  Apple macOS / OS X

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านยังคงไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์ของท่านเข้ากับเครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่าน หรือไม่มีเสียงออกมา ให้ลองทำการรีเซ็ตหูฟัง หรือลำโพงของท่านเข้ากับ อุปกรณ์ Bluetooth ที่แตกต่างออกไป เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ตที่รองรับโปรไฟล์ A2DP