หมายเลข ID หัวข้อ : 00233725 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/11/2019

คู่มือการแก้ปัญหาลำโพงไร้สาย

  คลิกที่หัวข้อเพื่อดูวิธีการแก้ปัญหา:

  ไฟไม่เข้าไม่สามารถชาร์จไฟได้
  ไม่สามารถทำการจับคู่ Bluetooth ได้ไม่มีเสียง
   
  มีเสียงกระโดด / เสียงรบกวนเกิดขึ้น 

   

  ถ้าหากปัญหาของท่านไม่ได้มีอยู่ในคู่มือนี้ กรุณาใส่คำถามของท่านเข้าไปในแถบสำหรับค้นหาใน เว็บไซต์สนับสนุนหลักของ Sony