หมายเลข ID หัวข้อ : 00127042 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/06/2016

ข้อมูลการใช้งานด้วยกันได้ของ Windows 10 สำหรับซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น (เครื่องเสียงพกพา).

    ได้ทำการตรวจสอบการทำงานของสินค้าต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในหน้านี้ที่ได้ออกมาในเดือนกรกฎาคม 2558 หรือ ก่อนหน้านั้น ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ต่อไปนี้:

    สภาวะแวดล้อมการใช้งาน:
    • การทำงานได้มีการตรวจสอบในโหมด desktop ของ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro.
    • การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

    สัญลักษณ์:
    ✓ : ใช้งานร่วมกันได้
    - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
    ? : กำลังทดสอบ

    ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น Version กลุ่มของรุ่นเครื่องที่สอดคล้องกัน Windows 10 Home Windows 10 Pro
    32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
    Hi-Res Audio Player (Windows) v1.2.1 Hi-Res Audio

    Media Go 3.0 Walkman
    PSP
    XPERIA Smartphone
    XPERIA Tablet
    Hi-Res Audio

    Sony_Audio_USB_Driver 1.01

    Active speaker
    System stereo

    Sony USB Device Driver
    Sony Headphone Amplifier
    V2.23.0 Headphone Amp
    Sony USB Device Driver
    Sony Headphone Amplifier
    (PHA-1A)
    V8.1.14 Headphone Amp
    Sound Organizer V1.6 IC Recorder

    Dragon Naturally Speaking RE V11 IC Recorder

    Dragon Naturally Speaking RE V12 IC Recorder

    Sound Forge Audio Studio LE V9.0 PCM Recorder

    Sound Forge Audio Studio LE V10.0 PCM Recorder