หมายเลข ID หัวข้อ : 00085013 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/08/2019

จำเป็นต้องจับคู่ในแต่ละการเชื่อมต่อหรือไม่ ?

  ข้อสำคัญ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

  เมื่อทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ในครั้งแรก จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนในทั้งคู่. สิ่งนี้เรียกว่าการจับคู่. การจับคู่จะจำเป็นเฉพาะเมื่อการเชื่อมต่ออุปกรณ์สองตัวกระทำเป็นครั้งแรก เพื่อให้อุปกรณ์รองรับกันโดยอัตโนมัติในการเชื่อมต่อครั้งต่อไป.

  ท่านจะต้องทำกระบวนการจับคู่นี้ให้เสร็จสิ้นอีกครั้ง ถ้าหากข้อมูลการจับคู่นี้ถูกลบหายไปหรือเสียหาย. เรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในสภาวะการณ์ต่อไปนี้:

  • ข้อมูลการจับคู่ถูกลบไปหลังการตรวจซ่อม.
  • มีอุปกรณ์ใหม่ทำการจับคู่หลังจากที่จำนวนอุปกรณ์ที่สามารถลงทะเบียนได้ทั้งหมดถึงจำนวนที่จำกัดไว้แล้ว. 
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ , ให้อ้างอิงกับ Q&A ต่อไปนี้:
   จำนวนสูงสุดของอุปกรณ์ไร้สาย Bluetooth ที่สามารถจับคู่ได้คือเท่าใด ?
  • ตัวเครื่องถูกปรับไปเป็นการเริ่มต้นเตรียมใช้งานใหม่.
  • ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกไป.
  • ถ้าหากฟังก์ชัน Speaker Add มีให้และกำลังทำงาน.

  ถ้าหากอุปกรณ์ที่่ท่านได้จับคู่ไว้แล้ว ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ทำการจับคู่อุปกรณ์นั้นอีกครั้ง.