หมายเลข ID หัวข้อ : 00194160 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/04/2018

ข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับเครื่อง Walkman.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หน้านี้จะแนะนำลิงค์ที่เป็นประโยชน์สำหรับเครื่องเล่น Sony Walkman.

คลิกบนไอคอน/หัวข้อ เพื่อดูลิงค์ของอันนั้น.

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ของเครื่องรุ่นนั้น ข้อมูลบางอันที่แสดงไว้ด้านล่างอาจจะไม่มีให้. กรุณาอ้างอิงกับรายละเอียดสเปคต่าง ๆ ของเครื่อง.

วิธีการหารายละเอียดสเปคของ ผลิตภัณฑ์ของ Sony .


หน้านี้จะแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับเครื่อง Sony Walkman.

คลิกที่ไอคอน/หัวข้อ เพื่อดู หัวข้อความช่วยเหลือต่าง ๆ .

รูปภาพประกอบ
เฟิร์มแวร์
แบตเตอรี่
แบตเตอรี่
Bluetooth
Bluetooth

การโอนถ่าย
การโอนถ่ายคอนเทนท์

ความเข้ากันได้
ความเข้ากันได้
Water_Damage
ความเสียหายจากน้ำ
Hi-res
Hi-Res
Micro SD
Micro SD
อื่นๆ
อื่นๆ

 


รูปภาพประกอบการอัปเดตเฟิร์มแวร์


รูปภาพประกอบแบตเตอรี่รูปภาพประกอบBluetooth


การโอนถ่ายการโอนถ่ายเพลงโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์


ความเข้ากันได้การใช้งานด้วยกันได้กับ Windows10


น้ำความเสียหายจากน้ำ


Hi-res High-Resolution


รูปภาพประกอบการ์ด microSD


รูปภาพประกอบอื่นๆ