หมายเลข ID หัวข้อ : 00248898 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/08/2020

ฉันจะหาชื่อรุ่นของ Soundbar ของฉันได้อย่างไร?

    หมายเลขรุ่นจะอยู่ที่ด้านหลัง ด้านล่าง ของตัวเครื่อง (เช่น HT-CT790)

    Sound Bar